Poradný výbor pre vedecké otázky

Poradný výbor ESRB pre vedecké otázky

Poradný výbor pre vedecké otázky (Advisory Scientific Committee – ASC) uskutočňuje výskum, na ktorom sú založené makroprudenciálne rozhodnutia generálnej rady. Pozostáva z 15 odborníkov zastupujúcich široké spektrum zručností, skúseností a odborných znalostí.

Prostredníctvom svojich správ sa ASC zapája do verejnej diskusie o makroprudenciálnej politike. V minulosti napríklad vyzval na vytvorenie dôveryhodného mechanizmu riešenia krízových situácií bánk, zriadenie európskej únie kapitálových trhov alebo rozšírené zverejňovanie údajov o uhlíkovo náročných aktívach.

ASC okrem toho vydáva publikáciu ESRB Working Paper Series. Každoročne tiež udeľuje cenu Ieke van den Burgovej mladým ekonómom.

ASC zasadá minimálne raz za štvrťrok vo Frankfurte nad Mohanom. Členovia výboru sa podieľajú na príprave politík ESRB a na jeho výskumnej činnosti. Prispievajú aj k činnosti spoločných skupín ASC a ATC, ktoré sa zameriavajú na tieňové bankovníctvo a vzájomnú previazanosť.

Členovia výboru ESRB pre vedecké otázky (ASC)

Thorsten Beck
Cass Business School, Londýn

Willem Buiter
Citigroup, New York

Elena Carletti
Università Bocconi, Miláno

Stephen Cecchetti
Brandeis International Business School, Waltham Massachusetts

Kathryn Dominguez
University of Michigan

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies (CEPS), Brusel

Sebnem Kalemli-Özcan
University of Maryland

Malcolm Kemp
Nematrian Limited, Londýn

Giovanna Nicodano
Università di Torino

Martin Oehmke
London School of Economics

Loriana Pelizzon
Goethe University Frankfurt

Richard Portes
London Business School

Isabel Schnabel
University of Bonn

Javier Suarez
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), Madrid

Lars Svensson
Stockholm School of Economics

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank, Viedeň, zástupca poradného výboru pre technické otázky


Vyhlásenia o záujmoch (len v angličtine)