Menu

Poradný výbor pre vedecké otázky

Poradný výbor ESRB pre vedecké otázky

Poradný výbor pre vedecké otázky (Advisory Scientific Committee – ASC) uskutočňuje výskum, na ktorom sú založené makroprudenciálne rozhodnutia generálnej rady. ASC tvorí predseda poradného výboru pre technické otázky a 15 odborníkov zastupujúcich široké spektrum zručností, skúseností a odborných znalostí zo všetkých relevantných sektorov finančného trhu.

Prostredníctvom svojich správ sa ASC zapája do verejnej diskusie o makroprudenciálnej politike. V minulosti napríklad vyzval na vytvorenie dôveryhodného mechanizmu riešenia krízových situácií bánk, zriadenie európskej únie kapitálových trhov alebo rozšírené zverejňovanie údajov o uhlíkovo náročných aktívach.

ASC okrem toho vydáva publikáciu ESRB Working Paper Series. Každoročne tiež udeľuje cenu Ieke van den Burgovej mladým ekonómom.

ASC zasadá minimálne raz za štvrťrok vo Frankfurte nad Mohanom. Členovia výboru sa podieľajú na príprave politík ESRB a na jeho výskumnej činnosti. Prispievajú aj k činnosti spoločných skupín ASC a ATC, ktoré sa zameriavajú na tieňové bankovníctvo a vzájomnú previazanosť.

Členovia výboru ESRB pre vedecké otázky (ASC)

Thorsten Beck
Florence School of Banking and Finance

Bo Becker
Stockholm School of Economics

Willem Buiter
nezávislý ekonomický poradca

Elena Carlettiová
Università Bocconi, Miláno

Stephen Cecchetti
Brandeis International Business School, Waltham Massachusetts

Kathryn Dominguezová
University of Michigan

Pablo Hernández de Cos
Banco de España, zástupca poradného výboru pre technické otázky

Sebnem Kalemli-Özcanová
University of Maryland

Malcolm Kemp
Nematrian Limited, Londýn

Giovanna Nicodanová
Università di Torino

Martin Oehmke
London School of Economics

Loriana Pelizzonová
Leibniz Institute for Financial Research SAFE a Goethe University Frankfurt

Enrico Perotti
University of Amsterdam

Richard Portes
London Business School

Javier Suárez
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), Madrid

Lars Svensson
Stockholm School of Economics


Vyhlásenia o záujmoch (len v angličtine)