Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Poradný výbor pre vedecké otázky

Poradný výbor pre vedecké otázky (Advisory Scientific Committee – ASC) uskutočňuje výskum, o ktorý sa opierajú makroprudenciálne rozhodnutia generálnej rady. Jeho členmi sú predseda Poradného výboru pre technické otázky (Advisory Technical Committee – ATC) a 15 odborníkov zastupujúcich široké spektrum zručností, skúseností a vedomostí spojených so všetkými relevantnými sektormi finančných trhov. Výbor zasadá najmenej raz za štvrťrok.

Úlohy

Členovia výboru ASC sa podieľajú na príprave politík ESRB a na jeho výskumnej činnosti. Prispievajú aj k činnosti spoločných skupín ASC a ATC zameraných na nebankové finančné sprostredkovanie a vzájomné väzby. Prostredníctvom svojich správ a analýz ASC prispieva do verejnej diskusie o makroprudenciálnej politike. V minulosti sa okrem iného vyjadroval k presýtenosti bankového sektora EÚ, k výzve na účinnejšie vykazovanie aktív spojených s vysokými uhlíkovými emisiami, k analýze nastavenia makroprudenciálnej politiky či k správe o digitalizácii a budúcnosti bankovníctva. ASC tiež každoročne udeľuje cenu Ieke van den Burgovej za výnimočné výsledky vo výskume mladých akademikov a je poverený publikáciou edície ESRB Working Paper Series.

Členovia

Thorsten Beck

profesor finančnej stability
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Thorsten Beck

Bo Becker

Cevian Capital, profesor financií
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Bo Becker

Bruno Biais

profesor financií
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Bruno Biais

Laurent Calvet

profesor financií
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Laurent Calvet

Stephen G. Cecchetti

profesor a Rosen Family Chair v odbore medzinárodných financií
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Stephen G. Cecchetti

Kathryn Dominguezová

profesorka verejnej politiky a ekonómie
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Kathryn Dominguezová

Christian Gollier

profesor ekonómie
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Christian Gollier

Vasso Ioannidou

profesor financií
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Vasso Ioannidou

Robin Lumsdaine

profesor
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Robin Lumsdaine

Martin Oehmke

profesor financií
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Martin Oehmke

Loriana Pelizzonová

riaditeľka odboru finančných trhov
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Loriana Pelizzonová

Enrico Perotti

profesor medzinárodných financií
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Enrico Perotti

Richard Portes

profesor ekonómie
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Richard Portes

Javier Suárez

profesor financií
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Javier Suárez

Xavier Vives

profesor ekonómie a financií
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Xavier Vives

Pablo Hernández de Cos

predseda ATC
Profil

Pablo Hernández de Cos

Všetky stránky v tejto sekcii