Menu

Poradný výbor pre vedecké otázky

Poradný výbor pre vedecké otázky (Advisory Scientific Committee – ASC) uskutočňuje výskum, o ktorý sa opierajú makroprudenciálne rozhodnutia generálnej rady. Jeho členmi sú predseda Poradného výboru pre technické otázky (Advisory Technical Committee – ATC) a 15 odborníkov zastupujúcich široké spektrum zručností, skúseností a vedomostí spojených so všetkými relevantnými sektormi finančných trhov. Výbor zasadá najmenej raz za štvrťrok.

Úlohy

Členovia výboru ASC sa podieľajú na príprave politík ESRB a na jeho výskumnej činnosti. Prispievajú aj k činnosti spoločných skupín ASC a ATC zameraných na nebankové finančné sprostredkovanie a vzájomné väzby. Prostredníctvom svojich správ a analýz ASC prispieva do verejnej diskusie o makroprudenciálnej politike. V minulosti sa okrem iného vyjadroval k presýtenosti bankového sektora EÚ, k výzve na účinnejšie vykazovanie aktív spojených s vysokými uhlíkovými emisiami, k analýze nastavenia makroprudenciálnej politiky či k správe o digitalizácii a budúcnosti bankovníctva. ASC tiež každoročne udeľuje cenu Ieke van den Burgovej za výnimočné výsledky vo výskume mladých akademikov a je poverený publikáciou edície ESRB Working Paper Series.

Členovia

Thorsten Beck

Thorsten Beck
profesor finančnej stability
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Bo Becker

Bo Becker
Cevian Capital, profesor financií
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Bruno Biais

Bruno Biais
profesor financií
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Laurent Calvet

Laurent Calvet
profesor financií
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Stephen G. Cecchetti

Stephen G. Cecchetti
profesor a Rosen Family Chair v odbore medzinárodných financií
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Kathryn Dominguezová

Kathryn Dominguezová
profesorka verejnej politiky a ekonómie
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Christian Gollier

Christian Gollier
profesor ekonómie
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Vasso Ioannidou

Vasso Ioannidou
profesor financií
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Robin Lumsdaine

Robin Lumsdaine
profesor
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Martin Oehmke

Martin Oehmke
profesor financií
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Loriana Pelizzonová

Loriana Pelizzonová
riaditeľka odboru finančných trhov
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Enrico Perotti

Enrico Perotti
profesor medzinárodných financií
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Richard Portes

Richard Portes
profesor ekonómie
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Javier Suárez

Javier Suárez
profesor financií
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Xavier Vives

Xavier Vives
profesor ekonómie a financií
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos
guvernér/zástupca ATC
Profil