Tudományos tanácsadó bizottság

Az ERKT tudományos tanácsadó bizottsága

A tudományos tanácsadó bizottság (ASC) kutatómunkájával az igazgatótanács makroprudenciális döntéshozatalát támogatja. A testület tizenöt tagból áll, akik szerteágazó készségekkel, tapasztalatokkal és szakértelemmel rendelkeznek.

Az ASC jelentések közzétételével járul hozzá a makroprudenciális politikáról szóló nyilvános vitához. Eddig többek között a hiteles banki szanálásért, az európai tőkepiaci unió létrehozásáért és a magas szén-dioxid-kibocsátást jelentő eszközök jobb kimutatásáért szállt síkra.

Emellett gondozza az ERKT műhelytanulmány-sorozatát, és a fiatal közgazdászoknak évente odaítélt leke van den Burg kutatói ösztöndíjat.

Legalább negyedévente Frankfurtban tartja üléseit. Tagjai az ERKT gazdaságpolitikai és kutatói munkájának számos területén aktívak (pl. az árnyékbanki tevékenységgel és a kölcsönös egymásra utaltsággal foglalkozó közös ASC-ATC csoportokban).

Az ERKT tudományos tanácsadó bizottságának tagjai

Javier Suárez (elnök)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Richard Portes (alelnök)
London Business School

Marco Pagano (alelnök)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Elena Carletti
Università Bocconi

Prasanna Gai
University of Auckland

Alberto Giovannini
az MTS és a EuroMTS elnöke

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian

Ross Levine
University of California Berkeley-ben

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra

Isabel Schnabel
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank, Bécs, a szakmai tanácsadó bizottság képviseletében

Pályázati felhívás új tagok részére

Az ASC nemzetközi szakértőket keres tagjai közé a makroprudenciális politikai és rendszerkockázati szakterületekre. A kiválasztás alapja az általános rátermettség mellett a felsőoktatásban, kutatásban és egyéb szakterületeken szerzett szerteágazó tapasztalatok, különös tekintettel a kis- és középvállalkozások és a szakszervezetek szektorára, vagy pénzügyi szolgáltatóként, felhasználóként szerzett tapasztalatokra. Ugyanakkor azoknak az intézményeknek az alkalmazottai, amelyekből az ERKT igazgatótanácsi tagjait választják, nem jelentkezhetnek a tagok közé.

Az ERKT a jelentkezéseket a kiválasztási kritériumok alapján bírálja el. A Felügyeleti Testület irányítóbizottsága értékeli őket és a jelöltekről javaslatot terjeszt az igazgatótanács elé. A kiválasztott jelölteknek, akiknek a kinevezése négyéves, megújítható időtartamra szól, tiszteletben kell tartaniuk az 1092/2010/EU rendelet 8. cikkében lefektetett szakmai titoktartási kötelezettségeket és a bizalmas információkezelésre vonatkozó szabályokat. A kiválasztott jelöltek emellett jogosultak lesznek különféle biztosítékokra és az ASC tevékenységéhez kapcsolódó költségeik megtérítésére. Azok a jelöltek, akiket nem neveznek ki, de nem is vetnek el a kiválasztás során, tartaléklistára kerülnek, amely két évig lesz érvényben.

A pályázók szíveskedjenek jelentkezéseiket legkésőbb 2018. május 23-án 23.59 óráig (CET) a következő e-mail címre elküldeni: ascapplications@esrb.europa.eu

Pályázati felhívás

Beadandó jelentkezési lap