Menu

Tudományos tanácsadó bizottság

A tudományos tanácsadó bizottság (ASC) kutatásokkal támogatja az Igazgatótanács makroprudenciális döntéshozatalát. A szakmai tanácsadó bizottság elnökéből és tizenöt szakértőből áll, akik az összes releváns pénzügyi piaci ágazathoz kapcsolódó, szerteágazó készségekkel, tapasztalatokkal és szaktudással rendelkeznek. A tagság legalább negyedévente értekezik.

Pályázati felhívás új tagok részére

Az ASC nemzetközi szakértőket keres tagjai közé a makroprudenciális politikai és rendszerkockázati szakterületekre. A kiválasztás alapja az általános rátermettség mellett a tudományos vagy egyéb területen – különösen kis- és középvállalkozásokban, szakszervezetekben vagy pénzügyi szolgáltatóként, felhasználóként – szerzett szerteágazó tapasztalatok. Nem jogosultak azonban pályázni azoknak az intézményeknek az alkalmazottai, amelyekből az ERKT igazgatótanácsi tagjait választják.

Az ERKT a jelentkezéseket a kiválasztási kritériumok alapján bírálja el. Az Irányítóbizottság értékeli a jelentkezéseket, és a jelöltekről javaslatot terjeszt az Igazgatótanács elé. A kiválasztott jelölteknek, akiknek a kinevezése négyéves, megújítható időtartamra szól, tiszteletben kell tartaniuk az 1092/2010/EU rendelet 8. cikkében lefektetett szakmai titoktartási kötelezettségeket és a bizalmas információkezelésre vonatkozó szabályokat. Emellett az ASC tevékenységében való részvételükkel összefüggésben térítésekre, valamint a költségek megtérítésére lesznek jogosultak. Azok a jelöltek, akiket nem neveznek ki, de nem is vetnek el a kiválasztás során, tartaléklistára kerülnek, amely két évig lesz érvényes.

Az érdeklődők szíveskedjenek jelentkezéseiket legkésőbb 2022. június 24-én 23.59 óráig (CET) a következő e-mail-címre elküldeni: ascapplications@esrb.europa.eu

Pályázati felhívás

Beadandó jelentkezési lap

Feladatkör

Az ASC tagjai aktívak az ERKT számos olyan szakpolitikai és kutatói témakörében, mint például a nem banki pénzügyi közvetítéssel és az összefonódással foglalkozó közös ASC-ATC csoportok munkája. A testület ASC-jelentések és -tájékoztatók közzétételével járul hozzá a makroprudenciális politikáról szóló nyilvános vitához. Eddig közreműködött többek között az EU-beli túl nagy banksűrűségről szóló vitában, a nagy szén-dioxid-kibocsátással járó eszközök jobb kimutatására irányuló felhívásban, a makroprudenciális alapállással kapcsolatos elemző munkában, valamint a digitális átalakulásról és a banki tevékenység jövőjéről szóló beszámoló kidolgozásában. Emellett gondozza a fiatal közgazdászok által elért kiemelkedő kutatási eredményekért évente odaítélt leke van den Burg ösztöndíjat és az ERKT műhelytanulmány-sorozatát.

Tagság (betűrendben)

Thorsten Beck képe

Thorsten Beck
professzor, pénzügyi stabilitási kar
profil
érdekeltségi nyilatkozatok

Bo Becker képe

Bo Becker
Cevian Capital professzor, pénzügyi kar
profil
érdekeltségi nyilatkozatok

Willem Buiter képe

Willem Buiter
címzetes egyetemi tanár, külkapcsolati és közigazgatási kar
profil
érdekeltségi nyilatkozatok

Elena Carletti képe

Elena Carletti
egyetemi tanár, pénzügyi tanszék
profil
érdekeltségi nyilatkozatok

Stephen G. Cecchetti képe

Stephen G. Cecchetti
professzor és Rosen Family Chair in International Finance,
profil
érdekeltségi nyilatkozatok

Kathryn Dominguez képe

Kathryn Dominguez
professzor, közrend és közgazdaságtan
profil
érdekeltségi nyilatkozatok

Şebnem Kalemli-Özcan képe

Şebnem Kalemli-Özcan
professzor, közgazdaságtan és pénzügy
profil
érdekeltségi nyilatkozatok

Malcolm Kemp képe

Malcolm Kemp
ügyvezető igazgató
profil
érdekeltségi nyilatkozatok

Giovanna Nicodano képe

Giovanna Nicodano
professzor, pénzügyi gazdaságtan
profil
érdekeltségi nyilatkozatok

Martin Oehmke képe

Martin Oehmke
professzor, pénzügy
profil
érdekeltségi nyilatkozatok

Loriana Pelizzon képe

Loriana Pelizzon
tanszékvezető, pénzügyi piacok tanszék
profil
érdekeltségi nyilatkozatok

Enrico Perotti képe

Enrico Perotti
professzor, nemzetközi pénzügy
profil
érdekeltségi nyilatkozatok

Richard Portes képe

Richard Portes
professzor, közgazdaságtan
profil
érdekeltségi nyilatkozatok

Javier Suárez képe

Javier Suárez
professzor, pénzügy
profil
érdekeltségi nyilatkozatok

Lars Svensson képe

Lars Svensson
egyetemi magántanár
profil
érdekeltségi nyilatkozatok

Pablo Hernández de Cos képe

Pablo Hernández de Cos
jegybankelnök
profil