Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg

Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg (ASC)

Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg (ASC) udfører forskning, som kan danne grundlag for Det Almindelige Råds makroprudentielle beslutninger. Udvalget består af 15 eksperter, der repræsenterer en bred vifte af kvalifikationer, erfaringer og ekspertise.

ASC bidrager til den offentlige debat om makroprudentiel politik ved at offentliggøre rapporter. Blandt udvalgets tidligere bidrag er opfordringer til en troværdig bankafvikling, en europæisk kapitalmarkedsunion og øget oplysning om CO2-intensive aktiver.

ASC er ansvarlig for ESRB Working Paper Series. Desuden står udvalget for den årlige uddeling af forskningsprisen "Ieke van den Burg Research Prize", som tildeles unge økonomer.

ASC mødes mindst en gang i kvartalet i Frankfurt. Udvalgets medlemmer bidrager til ESRB's politik og forskning på forskellige områder, bl.a. de fælles ASC-/ATC-grupper om skyggebanksektoren og indbyrdes forbundethed.

Medlemmer af ESRB's Rådgivende Videnskabelige Udvalg (ASC)

Javier Suárez (formand)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Richard Portes (næstformand)
London Business School

Marco Pagano (næstformand)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Elena Carletti
Università Bocconi

Prasanna Gai
University of Auckland

Alberto Giovannini
Formand for MTS og EuroMTS

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian

Ross Levine
University of California at Berkeley

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra

Isabel Schnabel
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank (repræsentant for Det Rådgivende Tekniske Udvalg).