Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg

ESRB's Rådgivende Videnskabelige Udvalg

Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg (ASC) udfører forskning som en del af grundlaget for ESRB's Almindelige Råds makroprudentielle beslutninger. Det består af 15 eksperter, der repræsenterer en bred vifte af kompetencer, erfaringer og ekspertise.

ASC bidrager til den offentlige debat om makroprudentiel politik ved at offentliggøre rapporter. Blandt ASC's tidligere bidrag er opfordringer til en troværdig bankafvikling, en europæisk kapitalmarkedsunion og øget information om kulstofintensive aktiver.

ASC står for ESRB Working Paper Series og for uddelingen af den årlige leke van den Burg-forskningspris til unge økonomer.

ASC mødes mindst en gang i kvartalet i Frankfurt. Medlemmerne bidrager til forskelligt politik- og forskningsarbejde i ESRB, herunder de fælles ASC-ATC-grupper om skyggebankvirksomhed og indbyrdes forbundethed.

Medlemmerne af ESRB's Rådgivende Videnskabelige Udvalg (ASC)

Javier Suárez (formand)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Richard Portes (næstformand)
London Business School

Marco Pagano (næstformand)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Thorsten Beck
Cass Business School

Elena Carletti
Università Bocconi

Alberto Giovannini
formand for MTS og EuroMTS

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian

Loriana Pelizzon
Goethe-Universität Frankfurt

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra

Isabel Schnabel
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank, Wien, som repræsentant for Det Rådgivende Tekniske Udvalg