Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg

ESRB's Rådgivende Videnskabelige Udvalg

Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg (ASC) udfører forskning som en del af grundlaget for ESRB's Almindelige Råds makroprudentielle beslutninger. Det består af 15 eksperter, der repræsenterer en bred vifte af kompetencer, erfaringer og ekspertise.

ASC bidrager til den offentlige debat om makroprudentiel politik ved at offentliggøre rapporter. Blandt ASC's tidligere bidrag er opfordringer til en troværdig bankafvikling, en europæisk kapitalmarkedsunion og øget information om kulstofintensive aktiver.

ASC står for ESRB Working Paper Series og for uddelingen af den årlige leke van den Burg-forskningspris til unge økonomer.

ASC mødes mindst en gang i kvartalet i Frankfurt. Medlemmerne bidrager til forskelligt politik- og forskningsarbejde i ESRB, herunder de fælles ASC-ATC-grupper om skyggebankvirksomhed og indbyrdes forbundethed.

Medlemmerne af ESRB's Rådgivende Videnskabelige Udvalg (ASC)

Javier Suárez (formand)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Richard Portes (næstformand)
London Business School

Marco Pagano (næstformand)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Elena Carletti
Università Bocconi

Prasanna Gai
University of Auckland

Alberto Giovannini
formand for MTS og EuroMTS

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian

Ross Levine
University Of California at Berkeley

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra

Isabel Schnabel
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank, Wien, som repræsentant for Det Rådgivende Tekniske Udvalg

Nye medlemmer søges

Vi søger internationale eksperter inden for makroprudentiel politik og systemisk risiko til Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg (ASC). Medlemmerne vil blive udvalgt på grundlag af deres generelle kompetence og deres forskellige erfaring i akademiske kredse eller andre sektorer, navnlig i små og mellemstore virksomheder eller fagforeninger eller i deres egenskab af leverandører eller forbrugere af finansielle tjenesteydelser. Ansatte i de institutioner, som medlemmerne af ESRB's Almindelige Råd tilhører, kan dog ikke søge.

ESRB vil tage stilling til ansøgningerne på grundlag af udvælgelseskriterierne. Styringskomitéen vil bedømme ansøgningerne og forelægge sit forslag til kandidater for Det Almindelige Råd. De udvalgte kandidater udnævnes til medlemmer af ASC for en mandatperiode på fire år. De skal overholde forpligtelserne til tavshedspligt, som er fastsat i artikel 8 i forordning (EU) nr. 1092/2010, og fortrolighedsreglerne. De udvalgte kandidater har desuden ret til godtgørelse og refusion af udgifter, der afholdes i tilknytning til deres deltagelse i ASC's arbejde. Kandidater, der hverken er udpeget til ASC eller frasorteret i udvælgelsesproceduren, vil stå på en reserveliste, som er gyldig i en periode på to år.

Interesserede ansøgere opfordres til at indsende deres ansøgning senest 23. maj 2018 kl. 23.59 CET til følgende e-mailadresse. ascapplications@esrb.europa.eu

Indkaldelse af interessetilkendegivelse

Ansøgningsformular, som skal anvendes