SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg

Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg (ASC) udfører forskning som en del af grundlaget for ESRB's Almindelige Råds makroprudentielle beslutninger. Udvalgets medlemmer er formanden for Det Rådgivende Tekniske Udvalg og 15 eksperter, der repræsenterer en bred vifte af kompetencer, erfaringer og viden inden for alle relevante sektorer af de finansielle markeder. Udvalget mødes mindst en gang i kvartalet.

Ansvarsområder

Udvalgets medlemmer bidrager til forskelligt politik- og forskningsarbejde i ESRB, herunder de fælles ASC-ATC-grupper om finansiel formidling fra ikke-banker og indbyrdes forbundethed. Udvalget bidrager til den offentlige debat om makroprudentiel politik ved at offentliggøre rapporter (ASC Reports) og artikler (ASC Insights). Blandt tidligere bidrag kan nævnes en drøftelse af, om der er for mange banker i EU, en opfordring til at offentliggøre flere oplysninger om kulstofintensive aktiver, analysearbejde til brug i forbindelse med den makroprudentielle politik og en rapport om digitalisering og fremtiden for bankvirksomhed. ASC står også for uddelingen af den årlige leke van den Burg-pris til unge økonomer, som har udført et enestående forskningsarbejde. Endvidere er ASC ansvarlig for ESRB Working Paper Series.

Medlemmer

Thorsten Beck Professor i finansiel stabilitet
Profil
Interesseerklæringer

Foto af Thorsten Beck

Bo Becker Cevian Capital professor i finansiering
Profil
Interesseerklæringer

Foto af Bo Becker

Bruno Biais Professor i finansiering
Profil
Interesseerklæringer

Foto af Bruno Biais

Laurent Calvet Professor i finansiering
Profil
Interesseerklæringer

Foto af Laurent Calvet

Stephen G. Cecchetti Professor og Rosen Family Chair i international finansiering
Profil
Interesseerklæringer

Foto af Stephen G. Cecchetti

Kathryn Dominguez Professor i offentlig politik og økonomi
Profil
Interesseerklæringer

Foto af Kathryn Dominguez

Christian Gollier Professor i økonomi
Profil
Interesseerklæringer

Foto af Christian Gollier

Vasso Ioannidou Professor i finansiering
Profil
Interesseerklæringer

Foto af Vasso Ioannidou

Robin Lumsdaine Professor
Profil
Interesseerklæringer

Foto af Robin Lumsdaine

Martin Oehmke Professor i finansiering
Profil
Interesseerklæringer

Foto af Martin Oehmke

Loriana Pelizzon Direktør for afdelingen finansielle markeder
Profil
Interesseerklæringer

Foto af Loriana Pelizzon

Enrico Perotti Professor i international finansiering
Profil
Interesseerklæringer

Foto af Enrico Perotti

Richard Portes Professor i økonomi
Profil
Interesseerklæringer

Foto af Richard Portes

Javier Suárez Professor i finansiering
Profil
Interesseerklæringer

Foto af Javier Suárez

Xavier Vives Professor i økonomi og finansiering
Profil
Interesseerklæringer

Foto af Xavier Vives

Pablo Hernández de Cos Formand for ATC
Profil

Foto af Pablo Hernández de Cos

Alle sider i dette afsnit