Menu

Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg

Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg (ASC) udfører forskning som en del af grundlaget for ESRB's Almindelige Råds makroprudentielle beslutninger. Udvalgets medlemmer er formanden for Det Rådgivende Tekniske Udvalg og 15 eksperter, der repræsenterer en bred vifte af kompetencer, erfaringer og viden inden for alle relevante sektorer af de finansielle markeder. Udvalget mødes mindst en gang i kvartalet.

Nye medlemmer søges

Vi søger internationale eksperter inden for makroprudentiel politik og systemisk risiko til Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg (ASC). Medlemmerne vil blive udvalgt på grundlag af deres generelle kompetence og deres forskellige erfaring i akademiske kredse eller andre sektorer, navnlig i små og mellemstore virksomheder eller fagforeninger eller i deres egenskab af leverandører eller forbrugere af finansielle tjenesteydelser. Ansatte i de institutioner, som medlemmerne af ESRB's Almindelige Råd tilhører, kan dog ikke søge.

ESRB vil tage stilling til ansøgningerne på grundlag af udvælgelseskriterierne. Styringskomitéen vil bedømme ansøgningerne og forelægge sit forslag til kandidater for Det Almindelige Råd. De udvalgte kandidater udnævnes til medlemmer af ASC for en mandatperiode på fire år med mulighed for fornyelse. De skal overholde forpligtelserne til tavshedspligt, som er fastsat i artikel 8 i forordning (EU) nr. 1092/2010, og fortrolighedsreglerne. De udvalgte kandidater har desuden ret til godtgørelse og refusion af udgifter, der afholdes i tilknytning til deres deltagelse i ASC's arbejde. Kandidater, der hverken er udpeget til ASC eller frasorteret i udvælgelsesproceduren, vil stå på en reserveliste, som er gyldig i en periode på to år.

Interesserede ansøgere opfordres til at indsende deres ansøgning senest 24. juni 2022 kl. 23.59 CET til følgende e-mailadresse: ascapplications@esrb.europa.eu

Indkaldelse af interessetilkendegivelse

Ansøgningsformular, som skal anvendes

Ansvarsområder

Udvalgets medlemmer bidrager til forskelligt politik- og forskningsarbejde i ESRB, herunder de fælles ASC-ATC-grupper om finansiel formidling fra ikke-banker og indbyrdes forbundethed. Udvalget bidrager til den offentlige debat om makroprudentiel politik ved at offentliggøre rapporter (ASC Reports) og artikler (ASC Insights). Blandt tidligere bidrag kan nævnes en drøftelse af, om der er for mange banker i EU, en opfordring til at offentliggøre flere oplysninger om kulstofintensive aktiver, analysearbejde til brug i forbindelse med den makroprudentielle politik og en rapport om digitalisering og fremtiden for bankvirksomhed. ASC står også for uddelingen af den årlige leke van den Burg-pris til unge økonomer, som har udført et enestående forskningsarbejde. Endvidere er ASC ansvarlig for ESRB Working Paper Series.

Medlemmer (i alfabetisk orden)

Billede af Thorsten Beck

Thorsten Beck
Professor i finansiel stabilitet
Profil
Interesseerklæringer

Billede af Bo Becker

Bo Becker
Cevian Capital professor i finansiering
Profil
Interesseerklæringer

Billede af Willem Buiter

Willem Buiter
Adjungeret professor i internationale og offentlige anliggender
Profil
Interesseerklæringer

Billede af Elena Carletti

Elena Carletti
Professor i finansiering
Profil
Interesseerklæringer

Billede af Stephen G. Cecchetti

Stephen G. Cecchetti
Professor og Rosen Family Chair i international finansiering
Profil
Interesseerklæringer

Billede af Kathryn Dominguez

Kathryn Dominguez
Professor i offentlig politik og økonomi
Profil
Interesseerklæringer

Billede af Şebnem Kalemli-Özcan

Şebnem Kalemli-Özcan
Professor i økonomi og finansiering
Profil
Interesseerklæringer

Billede af Malcolm Kemp

Malcolm Kemp
Adm. direktør
Profil
Interesseerklæringer

Billede af Giovanna Nicodano

Giovanna Nicodano
Professor i finansiel økonomi
Profil
Interesseerklæringer

Billede af Martin Oehmke

Martin Oehmke
Professor i finansiering
Profil
Interesseerklæringer

Billede af Loriana Pelizzon

Loriana Pelizzon
Direktør for afdelingen finansielle markeder
Profil
Interesseerklæringer

Billede af Enrico Perotti

Enrico Perotti
Professor i international finansiering
Profil
Interesseerklæringer

Billede af Richard Portes

Richard Portes
Professor i økonomi
Profil
Interesseerklæringer

Billede af Javier Suárez

Javier Suárez
Professor i finansiering
Profil
Interesseerklæringer

Billede af Lars Svensson

Lars Svensson
Tilknyttet professor
Profil
Interesseerklæringer

Billede af Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos
Direktør
Profil