Menu

Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg

Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg (ASC) udfører forskning som en del af grundlaget for ESRB's Almindelige Råds makroprudentielle beslutninger. Udvalgets medlemmer er formanden for Det Rådgivende Tekniske Udvalg og 15 eksperter, der repræsenterer en bred vifte af kompetencer, erfaringer og viden inden for alle relevante sektorer af de finansielle markeder. Udvalget mødes mindst en gang i kvartalet.

Ansvarsområder

Udvalgets medlemmer bidrager til forskelligt politik- og forskningsarbejde i ESRB, herunder de fælles ASC-ATC-grupper om finansiel formidling fra ikke-banker og indbyrdes forbundethed. Udvalget bidrager til den offentlige debat om makroprudentiel politik ved at offentliggøre rapporter (ASC Reports) og artikler (ASC Insights). Blandt tidligere bidrag kan nævnes en drøftelse af, om der er for mange banker i EU, en opfordring til at offentliggøre flere oplysninger om kulstofintensive aktiver, analysearbejde til brug i forbindelse med den makroprudentielle politik og en rapport om digitalisering og fremtiden for bankvirksomhed. ASC står også for uddelingen af den årlige leke van den Burg-pris til unge økonomer, som har udført et enestående forskningsarbejde. Endvidere er ASC ansvarlig for ESRB Working Paper Series.

Medlemmer (i alfabetisk orden)

Foto af Thorsten Beck

Thorsten Beck
Professor i finansiel stabilitet
Profil
Interesseerklæringer

Foto af Bo Becker

Bo Becker
Cevian Capital professor i finansiering
Profil
Interesseerklæringer

Foto af Bruno Biais

Bruno Biais
Professor i finansiering
Profil
Interesseerklæringer

Foto af Laurent Calvet

Laurent Calvet
Professor i finansiering
Profil
Interesseerklæringer

Foto af Stephen G. Cecchetti

Stephen G. Cecchetti
Professor og Rosen Family Chair i international finansiering
Profil
Interesseerklæringer

Foto af Kathryn Dominguez

Kathryn Dominguez
Professor i offentlig politik og økonomi
Profil
Interesseerklæringer

Foto af Christian Gollier

Christian Gollier
Professor i økonomi
Profil
Interesseerklæringer

Foto af Vasso Ioannidou

Vasso Ioannidou
Professor i finansiering
Profil
Interesseerklæringer

Foto af Robin Lumsdaine

Robin Lumsdaine
Professor
Profil
Interesseerklæringer

Foto af Martin Oehmke

Martin Oehmke
Professor i finansiering
Profil
Interesseerklæringer

Foto af Loriana Pelizzon

Loriana Pelizzon
Direktør for afdelingen finansielle markeder
Profil
Interesseerklæringer

Foto af Enrico Perotti

Enrico Perotti
Professor i international finansiering
Profil
Interesseerklæringer

Foto af Richard Portes

Richard Portes
Professor i økonomi
Profil
Interesseerklæringer

Foto af Javier Suárez

Javier Suárez
Professor i finansiering
Profil
Interesseerklæringer

Foto af Xavier Vives

Xavier Vives
Professor i økonomi og finansiering
Profil
Interesseerklæringer

Foto af Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos
Direktør
Profil