Menu

Sekretariát

Sekretariát ESRB

Sekretariát je zodpovedný za každodennú prevádzku ESRB a jeho výborom poskytuje administratívnu, analytickú a štatistickú podporu.

Sekretariát podporuje Európska centrálna banka (ECB) so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom.