Wetenschappelijk Adviescomité

Wetenschappelijk Adviescomité van het ESRB

Het Wetenschappelijk Adviescomité (Advisory Scientific Committee – ASC) doet onderzoek dat als input dient voor de macroprudentiële besluiten van de Algemene Raad. Het comité bestaat uit vijftien deskundigen die over brede kennis, kunde en ervaring beschikken.

Het ASC draagt bij aan het publieke debat over het macroprudentieel beleid door middel van de publicatie van rapporten. Tot zijn bijdragen in de afgelopen jaren behoren onder meer oproepen tot een geloofwaardige systeem voor bankafwikkeling, tot een Europese kapitaalmarktunie en tot verbeterde informatieverschaffing over koolstofintensieve activa.

Het ASC is verantwoordelijk voor de Working Paper Series van het ESRB. Daarnaast reikt het jaarlijks de Ieke-van-den-Burg-onderzoeksprijs uit aan jonge economen.

Het ASC komt ten minste eenmaal per kwartaal bijeen in Frankfurt. De leden van het comité dragen bij aan allerlei beleids- en onderzoekswerkzaamheden van het ESRB, waaronder de gemeenschappelijke ASC-ATC-groepen op het terrein van schaduwbankieren en onderlinge verwevenheid.

Leden van het Wetenschappelijk Adviescomité (ASC) van het ESRB

Javier Suárez (voorzitter)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Richard Portes (vicevoorzitter)
London Business School

Marco Pagano (vicevoorzitter)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Thorsten Beck
Cass Business School

Elena Carletti
Università Bocconi

Alberto Giovannini
Voorzitter van MTS en EuroMTS

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian

Loriana Pelizzon
Goethe-Universität Frankfurt

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra

Isabel Schnabel
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank, Wenen, als vertegenwoordiger van het Technisch Adviescomité