Wetenschappelijk Adviescomité

Wetenschappelijk Adviescomité van het ESRB

Het Wetenschappelijk Adviescomité (Advisory Scientific Committee – ASC) doet onderzoek dat als input dient voor de macroprudentiële besluiten van de Algemene Raad. Het comité bestaat uit vijftien deskundigen die over brede kennis, kunde en ervaring beschikken.

Het ASC draagt bij aan het publieke debat over het macroprudentieel beleid door middel van de publicatie van rapporten. Tot de bijdragen van het comité in de afgelopen jaren behoren onder meer oproepen tot een geloofwaardige systeem voor bankafwikkeling, tot een Europese kapitaalmarktunie en tot verbeterde informatieverschaffing over koolstofintensieve activa.

Het ASC is verantwoordelijk voor de Working Paper Series van het ESRB. Daarnaast reikt het jaarlijks de Ieke-van-den-Burg-onderzoeksprijs uit aan jonge economen.

Het ASC komt ten minste eenmaal per kwartaal bijeen in Frankfurt. De leden van het comité dragen bij aan allerlei beleids- en onderzoekswerkzaamheden van het ESRB, waaronder de gemeenschappelijke ASC-ATC-groepen op het terrein van schaduwbankieren en onderlinge verwevenheid.

Leden van het Wetenschappelijk Adviescomité (ASC) van het ESRB

Thorsten Beck
Cass Business School, Londen

Bo Becker
Stockholm School of Economics

Willem Buiter
Onafhankelijk economisch adviseur

Elena Carletti
Università Bocconi, Milaan

Stephen Cecchetti
Brandeis International Business School, Waltham Massachusetts

Kathryn Dominguez
University of Michigan

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussel

Pablo Hernández de Cos
Banco de España, afgevaardigde technisch adviescomité

Sebnem Kalemli-Özcan
University of Maryland

Malcolm Kemp
Nematrian Limited, Londen

Giovanna Nicodano
Università di Torino

Martin Oehmke
London School of Economics

Loriana Pelizzon
Goethe University Frankfurt

Richard Portes
London Business School

Javier Suarez
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), Madrid

Lars Svensson
Stockholm School of Economics


Verklaringen betreffende belangen (uitsluitend in het Engels beschikbaar)