Wetenschappelijk Adviescomité

Wetenschappelijk Adviescomité van het ESRB

Het Wetenschappelijk Adviescomité (ASC) doet onderzoek ter ondersteuning van de macroprudentiële besluiten van de Algemene Raad. Het bestaat uit 15 deskundigen die beschikken over een breed scala van vaardigheden, ervaring en expertise.

Het ASC draagt bij aan het publieke debat over het macroprudentieel beleid door middel van de publicatie van rapporten. In het verleden waren deze bijdragen o.a. oproepen tot een geloofwaardige systeem voor bankafwikkeling, tot een Europese kapitaalmarktunie en tot verbeterde openbaarmaking van koolstof-intensieve activa.

Het ASC is verantwoordelijk voor de Working Paper Series van het ESRB. Daarnaast reikt het jaarlijks de Ieke van den Burg Research Prize uit aan jonge economen.

Het ASC komt ten minste eenmaal per kwartaal bijeen in Frankfurt. De leden van het ASC dragen bij aan een scala van beleids- en onderzoekswerkzaamheden van het ESRB, waaronder de gemeenschappelijke ASC-ATC-groepen inzake schaduwbankieren en onderlinge verwevenheid.

Leden van het Wetenschappelijk Adviescomité (ASC) van het ESRB:

Javier Suárez (Voorzitter)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Richard Portes (Vicevoorzitter)
London Business School

Marco Pagano (Vicevoorzitter)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Elena Carletti
Università Bocconi

Prasanna Gai
University of Auckland

Alberto Giovannini
Bestuursvoorzitter MTS en EuroMTS

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian

Ross Levine
University of California at Berkeley

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra

Isabel Schnabel
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank, Wenen, als vertegenwoordiger van het Technisch Adviescomité