Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Wetenschappelijk Adviescomité

Het wetenschappelijk adviescomité (Advisory Scientific Committee – ASC) doet onderzoek dat als input dient voor de macroprudentiële besluiten van de Algemene Raad. Het bestaat uit de voorzitter van het technisch adviescomité en 15 deskundigen met uiteenlopende kennis, vaardigheden en ervaring ten aanzien van alle relevante sectoren van de financiële markten. Het ASC komt ten minste eenmaal per kwartaal bijeen.

Takenpakket

De leden van het ASC dragen bij aan allerlei beleids- en onderzoekswerkzaamheden van het ESRB, waaronder de gemeenschappelijke ASC-ATC-groepen op het terrein van financiële intermediatie en onderlinge verwevenheid. Het comité draagt bij aan het openbare debat over het macroprudentieel beleid door op dit terrein rapporten (ASC Reports) en inzichten (ASC Insights) te publiceren. Eerdere bijdragen waren bijvoorbeeld een discussie over de te grote banksector in de EU, een oproep om de informatieverschaffing over koolstofintensieve activa uit te breiden, analyses ten behoeve van de macroprudentiële beleidskoers en een rapport over digitalisering en de toekomst van de banksector. Het ASC kent ook de jaarlijkse Ieke van den Burg Research Prize toe voor uitmuntend onderzoek door jonge economen en is verantwoordelijk voor de reeks ESRB Working Papers.

Leden van het wetenschappelijk adviescomité

Thorsten Beck Hoogleraar financiële stabiliteit
Profiel
Belangenverklaring

Foto van Thorsten Beck

Bo Becker Hoogleraar finance (Cevian Capital-leerstoel)
Profiel
Belangenverklaring

Foto van Bo Becker

Bruno Biais Hoogleraar finance
Profiel
Belangenverklaring

Foto van Bruno Biais

Laurent CalvetHoogleraar finance
Profiel
Belangenverklaring

Foto van Laurent Calvet

Stephen G. Cecchetti Hoogleraar en houder van de Rosen Family-leerstoel in International Finance
Profiel
Belangenverklaring

Foto van Stephen G. Cecchetti

Kathryn Dominguez Hoogleraar openbaar beleid en economie
Profiel
Belangenverklaring

Foto van Kathryn Dominguez

Christian Gollier Hoogleraar economie
Profiel
Belangenverklaring

Foto van Christian Gollier

Vasso Ioannidou Hoogleraar finance
Profiel
Belangenverklaring

Foto van Vasso Ioannidou

Robin Lumsdaine Hoogleraar
Profiel
Belangenverklaring

Foto van Robin Lumsdaine

Martin Oehmke Hoogleraar finance
Profiel
Belangenverklaring

Foto van Martin Oehmke

Loriana Pelizzon Hoofd afdeling financiële markten
Profiel
Belangenverklaring

Foto van Loriana Pelizzon

Enrico Perotti Hoogleraar international finance
Profiel
Belangenverklaring

Foto van Enrico Perotti

Richard Portes Hoogleraar economie
Profiel
Belangenverklaring

Foto van Richard Portes

Javier Suárez Hoogleraar finance
Profiel
Belangenverklaring

Foto van Javier Suárez

Xavier Vives Hoogleraar economie en finance
Profiel
Belangenverklaring

Foto van Xavier Vives

Pablo Hernández de Cos Voorzitter van het ATC
Profiel

Foto van Pablo Hernández de Cos

Alle pagina's in dit deel