Konsultatīvā zinātniskā komiteja

ESRK konsultatīvā zinātniskā komiteja

Konsultatīvā zinātniskā komiteja (KZK) veic pētījumus, lai sniegtu informāciju Valdei makroprudenciālās uzraudzības lēmumu pieņemšanai. Tajā ietilpst 15 eksperti ar plašu iemaņu, pieredzes un speciālu zināšanu klāstu.

KZK piedalās sabiedriskajās diskusijās par makroprudenciālo uzraudzības politiku, publicējot ziņojumus. Jau publicētajos ziņojumos aicināts ieviest uzticamu banku noregulējumu, izveidot Eiropas kapitāla tirgu savienību un uzlabot informācijas atklāšanu par aktīviem, kas rada augstas oglekļa emisijas.

KZK atbildīga par ESRK Pētījumu sēriju. Tā arī piešķir jaunajiem ekonomistiem ikgadējo Ikes van den Berhas (Ieke van den Burg) balvu pētniecībā.

KZK sanāksmes notiek Frankfurtē vismaz reizi ceturksnī. Tās locekļi piedalās ESRK politikas izstrādes un pētniecības darbā, t.sk. kopīgās KZK un KSK grupās par paralēlo banku darbību un savstarpējām saiknēm.

ESRK konsultatīvās zinātniskās komitejas (KZK) locekļi

Ričards Portess (Richard Portes; priekšsēdētājs)
London Business School

Havjers Suaress (Javier Suárez; priekšsēdētāja vietnieks)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Marko Pagano (Marco Pagano; priekšsēdētāja vietnieks)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Elena Karleti (Elena Carletti)
Università Bocconi

Prasana Gai (Prasanna Gai)
University of Auckland

Alberto Džovani (Alberto Giovannini)
MTS un EuroMTS priekšsēdētājs

Daniels Gross (Daniel Gros)
Centre for European Policy Studies

Malkolms Kemps (Malcolm Kemp)
Nematrian

Ross Levins (Ross Levine)
University Of California at Berkeley

Hosē Luiss Peidro (José-Luis Peydró)
Universitat Pompeu Fabra

Izabela Šnābele (Isabel Schnabel)
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Davids Tesmā (David Thesmar)
MIT Sloan

Ernsts Ludvigs fon Tādens (Ernst-Ludwig von Thadden)
Universität Mannheim

Jozefs Cehners (Josef Zechner)
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreass Itners (Andreas Ittner)
Oesterreichische Nationalbank, pārstāvot Konsultatīvo speciālistu komiteju