Menu

Konsultatīvā zinātniskā komiteja

Konsultatīvā zinātniskā komiteja (KZK) veic pētījumus, lai sniegtu informāciju Valdei makroprudenciālās uzraudzības lēmumu pieņemšanai. Tās sastāvā ir Konsultatīvās tehniskās komitejas (KTK) priekšsēdētājs un 15 eksperti, kas pārstāv plašu iemaņu, pieredzes un zināšanu klāstu saistībā ar visiem būtiskajiem finanšu tirgu sektoriem. Komitejas sanāksmes notiek vismaz reizi ceturksnī.

Pienākumi

KZK locekļi piedalās dažādās ESRK politikas izstrādes un pētniecības darba jomās, t.sk. kopīgajās KZK un KTK darba grupās par nebanku finanšu starpniecību un savstarpējo sasaisti. Komiteja piedalās publiskajās debatēs par makroprudenciālo uzraudzības politiku, publicējot KZK ziņojumus un KZK ieskatus. KZK darbība ietver dalību diskusijās par pārmērīgo banku skaitu ES, aicinājumu uzlabot informācijas sniegšanu par oglekļietilpīgiem aktīviem, ar makroprudenciālās nostājas izstrādi saistīto analītisko darbu un ziņojumu par digitalizāciju un banku darbību nākotnē. KZK arī piešķir ikgadējo Ikes van den Burhas (Ieke van den Burg) balvu par izciliem jauno akadēmiķu pētījumiem un ir atbildīga par ESRK Pētījumu sēriju.

Komitejas locekļi

Attēlā: Torstens Beks

Torstens Beks (Thorsten Beck)
Finanšu stabilitātes profesors
Profils
Interešu deklarācija

Attēlā: Bo Bekers

Bo Bekers (Bo Becker)
Cevian Capital finanšu profesors
Profils
Interešu deklarācija

Attēlā: Bruno Biē

Bruno Biē (Bruno Biais)
Finanšu profesors
Profils
Interešu deklarācija

Attēlā: Lorāns Kalvē

Lorāns Kalvē (Laurent Calvet)
Finanšu profesors
Profils
Interešu deklarācija

Attēlā: Stīvens G. Čeketi

Stīvens G. Čeketi (Stephen G. Cecchetti)
Starptautisko finanšu profesors un Rosen Family priekšsēdētājs
Profils
Interešu deklarācija

Attēlā: Katrīna Domingesa

Katrīna Domingesa (Kathryn Dominguez)
Publiskās politikas un ekonomikas profesore
Profils
Interešu deklarācija

Attēlā: Kristiāns Goljē

Kristiāns Goljē (Christian Gollier)
Ekonomikas profesors
Profils
Interešu deklarācija

Attēlā: Vaso Joanidu

Vaso Joanidu (Vasso Ioannidou)
Finanšu profesore
Profils
Interešu deklarācija

Attēlā: Robina Lumsdeina

Robina Lumsdeina (Robin Lumsdaine)
Finanšu profesore
Profils
Interešu deklarācija

Attēlā: Martins Emke

Martins Emke (Martin Oehmke)
Finanšu profesors
Profils
Interešu deklarācija

Attēlā: Loriana Pelicone

Loriana Pelicone (Loriana Pelizzon)
Finanšu tirgu departamenta direktore
Profils
Interešu deklarācija

Attēlā: Enriko Peroti

Enriko Peroti (Enrico Perotti)
Starptautisko finanšu profesors
Profils
Interešu deklarācija

Attēlā: Ričards Portess

Ričards Portess (Richard Portes)
Ekonomikas profesors
Profils
Interešu deklarācija

Attēlā: Havjers Suāress

Havjers Suāress (Javier Suárez)
Finanšu profesors
Profils
Interešu deklarācija

Attēlā: Ksaviers Vivess

Ksaviers Vivess(Xavier Vives)
Ekonomikas un finanšu profesore
Profils
Interešu deklarācija

Attēlā: Pablo Ernandess de Koss

Pablo Ernandess de Koss (Pablo Hernández de Cos)
Prezidents/KSK pārstāvis
Profils