Menu

Doradczy Komitet Naukowy

Doradczy Komitet Naukowy prowadzi badania, które dostarczają Radzie Generalnej informacji potrzebnych do podejmowania decyzji makroostrożnościowych. W jego skład wchodzą: przewodniczący Doradczego Komitetu Technicznego oraz 15 ekspertów o szerokim spektrum kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wiedzy w zakresie wszystkich istotnych sektorów rynków finansowych. Posiedzenia Komitetu odbywają się przynajmniej raz na kwartał.

Obowiązki

Członkowie Komitetu uczestniczą w rozmaitych działaniach strategicznych i naukowych ERRS, np. we wspólnych grupach Komitetu Doradczego i Komitetu Technicznego zajmujących się kwestiami pozabankowego pośrednictwa finansowego i powiązań w obrębie systemu finansowego. Sprawozdania i opracowania tematyczne Komitetu stanowią jego wkład do publicznej debaty o polityce makroostrożnościowej. Dotychczasowe działania Komitetu obejmowały debatę na temat przerostu sektora bankowego w UE, wezwanie do rozszerzenia wymogów informacyjnych w zakresie składników majątku powodujących wysoką emisję CO2, prace analityczne dotyczące nastawienia polityki makroostrożnościowej oraz raport na temat cyfryzacji i przyszłości sektora bankowego. Komitet co roku przyznaje także Nagrodę im. Ieke van den Burg dla młodych badaczy za wyróżniające się prace naukowe oraz wydaje cykl artykułów Working Paper Series.

Członkowie (w kolejności alfabetycznej)

Zdjęcie Thorstena Becka

Thorsten Beck
profesor w dziedzinie stabilności finansowej
Notka biograficzna
Deklaracje interesów

Zdjęcie Bo Beckera

Bo Becker
profesor finansów wyróżniony przez Cevian Capital
Notka biograficzna
Deklaracje interesów

Zdjęcie Bruna Biaisa

Bruno Biais
profesor finansów
Notka biograficzna
Deklaracje interesów

Zdjęcie Laurenta Calveta

Laurent Calvet
profesor finansów
Notka biograficzna
Deklaracje interesów

Zdjęcie Stephena G. Cecchettiego

Stephen G. Cecchetti
profesor finansów międzynarodowych wyróżniony przez Fundację Rodziny Rosenów
Notka biograficzna
Deklaracje interesów

Zdjęcie Kathryn Dominguez

Kathryn Dominguez
profesor polityki publicznej i ekonomii
Notka biograficzna
Deklaracje interesów

Zdjęcie Christiana Golliera

Christian Gollier
profesor ekonomii
Notka biograficzna
Deklaracje interesów

Zdjęcie Vasso Ioannidou

Vasso Ioannidou
profesor finansów
Notka biograficzna
Deklaracje interesów

Zdjęcie Martina Oehmkego

Martin Oehmke
profesor finansów
Notka biograficzna
Deklaracje interesów

Zdjęcie Loriany Pelizzon

Loriana Pelizzon
dyrektor Zakładu Rynków Finansowych
Notka biograficzna
Deklaracje interesów

Zdjęcie Enrica Perottiego

Enrico Perotti
profesor finansów międzynarodowych
Notka biograficzna
Deklaracje interesów

Zdjęcie Richarda Portesa

Richard Portes
profesor ekonomii
Notka biograficzna
Deklaracje interesów

Zdjęcie Javiera Suáreza

Javier Suárez
profesor finansów
Notka biograficzna
Deklaracje interesów

Zdjęcie Xaviera Vivesa

Xavier Vives
profesor ekonomii i finansów
Notka biograficzna
Deklaracje interesów

Zdjęcie Pabla Hernándeza de Cosa

Pablo Hernández de Cos
prezes Banco de España
Notka biograficzna