Menu

Doradczy Komitet Naukowy

Doradczy Komitet Naukowy prowadzi badania, które dostarczają Radzie Generalnej informacji potrzebnych do podejmowania decyzji makroostrożnościowych. W jego skład wchodzą: przewodniczący Doradczego Komitetu Technicznego oraz 15 ekspertów o szerokim spektrum kwalifikacji zawodowych, wiedzy i doświadczenia w zakresie wszystkich sektorów rynku finansowego.

Sprawozdania Komitetu stanowią jego wkład do publicznej debaty o polityce makroostrożnościowej. Dotychczas Komitet wypowiadał się na rzecz wiarygodnego systemu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, europejskiej unii rynków kapitałowych oraz rozszerzenia wymogów informacyjnych w zakresie składników majątku powodujących wysoką emisję CO2.

Komitet wydaje także cykl artykułów naukowych Working Paper Series oraz przyznaje nagrodę im. Ieke van den Burg dla młodych ekonomistów.

Posiedzenia Doradczego Komitetu Naukowego odbywają się co kwartał we Frankfurcie. Członkowie Komitetu uczestniczą w rozmaitych działaniach strategicznych i naukowych ERRS, np. we wspólnych grupach Komitetu Doradczego i Komitetu Technicznego zajmujących się bankowością równoległą i powiązaniami w obrębie systemu finansowego.

Członkowie Doradczego Komitetu Naukowego

Thorsten Beck
Florence School of Banking and Finance

Bo Becker
Stockholm School of Economics

Willem Buiter
Niezależny doradca ekonomiczny

Elena Carletti
Università Bocconi, Mediolan

Stephen Cecchetti
Brandeis International Business School, Waltham, Massachusetts

Kathryn Dominguez
University of Michigan

Pablo Hernández de Cos
Banco de España, przedstawiciel Doradczego Komitetu Technicznego

Sebnem Kalemli-Özcan
University of Maryland

Malcolm Kemp
Nematrian Limited, Londyn

Giovanna Nicodano
Università di Torino

Martin Oehmke
London School of Economics

Loriana Pelizzon
Leibniz Institute for Financial Research SAFE oraz Goethe-Universität, Frankfurt

Enrico Perotti
Universiteit van Amsterdam

Richard Portes
London Business School

Javier Suárez
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), Madryt

Lars Svensson
Stockholm School of Economics


Deklaracje interesów (tylko po angielsku)