Doradczy Komitet Naukowy

Doradczy Komitet Naukowy

Doradczy Komitet Naukowy prowadzi badania, które dostarczają Radzie Generalnej informacji potrzebnych do podejmowania decyzji makroostrożnościowych. W jego skład wchodzi 15 ekspertów o szerokim spektrum kwalifikacji zawodowych, wiedzy i doświadczenia.

Sprawozdania Komitetu stanowią jego wkład do publicznej debaty o polityce makroostrożnościowej. Dotychczas Komitet wypowiadał się na rzecz wiarygodnego systemu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, europejskiej unii rynków kapitałowych oraz rozszerzenia wymogów informacyjnych w zakresie składników majątku powodujących wysoką emisję CO2.

Komitet wydaje także cykl artykułów naukowych Working Paper Series oraz przyznaje nagrodę im. Ieke van den Burg dla młodych ekonomistów.

Posiedzenia Doradczego Komitetu Naukowego odbywają się co kwartał we Frankfurcie. Członkowie Komitetu uczestniczą w rozmaitych działaniach strategicznych i naukowych ERRS, np. we wspólnych grupach Komitetu Doradczego i Komitetu Technicznego zajmujących się bankowością równoległą i powiązaniami w obrębie systemu finansowego.

Członkowie Doradczego Komitetu Naukowego

Javier Suárez (przewodniczący)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Richard Portes (wiceprzewodniczący)
London Business School, Londyn

Marco Pagano (wiceprzewodniczący)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Thorsten Beck
Cass Business School

Elena Carletti
Università Bocconi

Alberto Giovannini
Prezes MTS and EuroMTS

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian

Loriana Pelizzon
Goethe-Universität Frankfurt

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra

Isabel Schnabel
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank, Wiedeń (przedstawiciel Doradczego Komitetu Technicznego)