Doradczy Komitet Naukowy

Doradczy Komitet Naukowy

Doradczy Komitet Naukowy prowadzi badania, które dostarczają Radzie Generalnej informacji potrzebnych do podejmowania decyzji makroostrożnościowych. W jego skład wchodzi 15 ekspertów o szerokim spektrum kwalifikacji zawodowych, wiedzy i doświadczenia.

Sprawozdania Komitetu stanowią jego wkład do publicznej debaty o polityce makroostrożnościowej. Dotychczas Komitet wypowiadał się na rzecz wiarygodnego systemu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, europejskiej unii rynków kapitałowych oraz rozszerzenia wymogów informacyjnych w zakresie składników majątku powodujących wysoką emisję CO2.

Komitet wydaje także cykl artykułów naukowych Working Paper Series oraz przyznaje nagrodę im. Ieke van den Burg dla młodych ekonomistów.

Posiedzenia Doradczego Komitetu Naukowego odbywają się co kwartał we Frankfurcie. Członkowie Komitetu uczestniczą w rozmaitych działaniach strategicznych i naukowych ERRS, np. we wspólnych grupach Komitetu Doradczego i Komitetu Technicznego zajmujących się bankowością równoległą i powiązaniami w obrębie systemu finansowego.

Członkowie Doradczego Komitetu Naukowego

Thorsten Beck
Cass Business School, Londyn

Willem Buiter
Citigroup, Nowy Jork

Elena Carletti
Università Bocconi, Mediolan

Stephen Cecchetti
Brandeis International Business School, Waltham, Massachusetts

Kathryn Dominguez
University of Michigan

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies (CEPS), Bruksela

Sebnem Kalemli-Özcan
University of Maryland

Malcolm Kemp
Nematrian Limited, Londyn

Giovanna Nicodano
Università di Torino

Martin Oehmke
London School of Economics

Loriana Pelizzon
Goethe-Universität, Frankfurt

Richard Portes
London Business School

Isabel Schnabel
Universität Bonn

Javier Suarez
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), Madryt

Lars Svensson
Stockholm School of Economics

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank, Wiedeń (przedstawicielstwo Doradczego Komitetu Technicznego)


Deklaracje interesów (tylko po angielsku)