Menu

Doradczy Komitet Naukowy

Doradczy Komitet Naukowy prowadzi badania, które dostarczają Radzie Generalnej informacji potrzebnych do podejmowania decyzji makroostrożnościowych. W jego skład wchodzą: przewodniczący Doradczego Komitetu Technicznego oraz 15 ekspertów o szerokim spektrum kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wiedzy w zakresie wszystkich istotnych sektorów rynków finansowych. Posiedzenia Komitetu odbywają się przynajmniej raz na kwartał.

Zaproszenie dla nowych członków

ERRS poszukuje międzynarodowych ekspertów w dziedzinie polityki makroostrożnościowej i ryzyka systemowego, którzy byliby zainteresowani objęciem funkcji członka Doradczego Komitetu Naukowego. O wyborze zdecydują ogólne kwalifikacje kandydatów oraz posiadanie różnorodnego doświadczenia uzyskanego w pracy naukowej lub w innych sektorach, w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, w związkach zawodowych lub jako dostawcy lub użytkownicy usług finansowych. W naborze nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione w instytucjach, z których rekrutują się członkowie Rady Generalnej ERRS.

Kandydatury zostaną rozpatrzone na podstawie kryteriów naboru. Oceny zgłoszeń dokona Komitet Sterujący, który następnie przedstawi swoją propozycję Radzie Generalnej. Wybrani ostatecznie kandydaci zostaną powołani na członków Doradczego Komitetu Naukowego na odnawialną czteroletnią kadencję. Będą musieli przestrzegać obowiązków tajemnicy zawodowej określonych w art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010 oraz zasad poufności. Będą mieć także prawo do diet i zwrotu kosztów z tytułu udziału w pracach Komitetu. Kandydaci, którzy nie zostaną ani ostatecznie wybrani do Komitetu, ani odrzuceni w procesie naboru, pozostaną na liście rezerwowej, ważnej przez dwa lata.

Zainteresowanych zapraszamy do składania zgłoszeń na adres e-mail ascapplications@esrb.europa.eu w terminie do 24 czerwca 2022 godz. 23:59 CET.

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania

Formularz zgłoszeniowy

Obowiązki

Członkowie Komitetu uczestniczą w rozmaitych działaniach strategicznych i naukowych ERRS, np. we wspólnych grupach Komitetu Doradczego i Komitetu Technicznego zajmujących się kwestiami pozabankowego pośrednictwa finansowego i powiązań w obrębie systemu finansowego. Sprawozdania i opracowania tematyczne Komitetu stanowią jego wkład do publicznej debaty o polityce makroostrożnościowej. Dotychczasowe działania Komitetu obejmowały debatę na temat przerostu sektora bankowego w UE, wezwanie do rozszerzenia wymogów informacyjnych w zakresie składników majątku powodujących wysoką emisję CO2, prace analityczne dotyczące nastawienia polityki makroostrożnościowej oraz raport na temat cyfryzacji i przyszłości sektora bankowego. Komitet co roku przyznaje także Nagrodę im. Ieke van den Burg dla młodych badaczy za wyróżniające się prace naukowe oraz wydaje cykl artykułów Working Paper Series.

Członkowie (w kolejności alfabetycznej)

Zdjęcie Thorstena Becka

Thorsten Beck
profesor w dziedzinie stabilności finansowej
Notka biograficzna
Deklaracje interesów

Zdjęcie Bo Beckera

Bo Becker
profesor finansów wyróżniony przez Cevian Capital
Notka biograficzna
Deklaracje interesów

Zdjęcie Willema Buitera

Willem Buiter
profesor spraw międzynarodowych i publicznych
Notka biograficzna
Deklaracje interesów

Zdjęcie Eleny Carletti

Elena Carletti
profesor zwyczajna finansów
Notka biograficzna
Deklaracje interesów

Zdjęcie Stephena G. Cecchettiego

Stephen G. Cecchetti
profesor finansów międzynarodowych wyróżniony przez Fundację Rodziny Rosenów
Notka biograficzna
Deklaracje interesów

Zdjęcie Kathryn Dominguez

Kathryn Dominguez
profesor polityki publicznej i ekonomii
Notka biograficzna
Deklaracje interesów

Zdjęcie Şebnem Kalemli-Özcan

Şebnem Kalemli-Özcan
profesor ekonomii i finansów
Notka biograficzna
Deklaracje interesów

Zdjęcie Malcolma Kempa

Malcolm Kemp
dyrektor zarządzający
Notka biograficzna
Deklaracje interesów

Zdjęcie Giovanny Nicodano

Giovanna Nicodano
profesor ekonomii finansowej
Notka biograficzna
Deklaracje interesów

Zdjęcie Martina Oehmkego

Martin Oehmke
profesor finansów
Notka biograficzna
Deklaracje interesów

Zdjęcie Loriany Pelizzon

Loriana Pelizzon
dyrektor Zakładu Rynków Finansowych
Notka biograficzna
Deklaracje interesów

Zdjęcie Enrico Perottiego

Enrico Perotti
profesor finansów międzynarodowych
Notka biograficzna
Deklaracje interesów

Zdjęcie Richarda Portesa

Richard Portes
profesor ekonomii
Notka biograficzna
Deklaracje interesów

Zdjęcie Javiera Suáreza

Javier Suárez
profesor finansów
Notka biograficzna
Deklaracje interesów

Zdjęcie Larsa Svenssona

Lars Svensson
profesor stowarzyszony
Notka biograficzna
Deklaracje interesów

Zdjęcie Pabla Hernándeza de Cosa

Pablo Hernández de Cos
prezes Banco de España
Notka biograficzna