Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Poradný výbor pre technické otázky

Poradný výbor pre technické otázky (Advisory Technical Committee – ATC) poskytuje poradenstvo a pomoc v otázkach týkajúcich sa práce ESRB.

ATC sa skladá zo:

 • zástupcu každej národnej centrálnej banky členských štátov a zástupcu Európskej centrálnej banky (ECB),
 • za každý členský štát jedného zástupcu príslušných vnútroštátnych orgánov dohľadu (príslušní predstavitelia sa striedajú v závislosti od diskutovaných otázok, pokiaľ sa vnútroštátne orgány dohľadu príslušného členského štátu nedohodli na spoločnom zástupcovi),
 • predstaviteľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA),
 • predstaviteľa Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA),
 • predstaviteľa Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA),
 • predstaviteľa Európskej komisie (EK),
 • predstaviteľa Rady pre dohľad ECB,
 • predstaviteľa Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií,
 • predstaviteľa Hospodárskeho a finančného výboru (EFC),
 • predstaviteľa poradného výboru pre vedecké otázky (ASC),
 • predstaviteľa národnej centrálnej banky Islandu,
 • predstaviteľa národnej centrálnej banky Nórska,
 • predstaviteľa ministerstva financií Lichtenštajnska,
 • predstaviteľa príslušných vnútroštátnych orgánov dohľadu uvedených členských štátov Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO).

Všetky stránky v tejto sekcii