Menu

Rådgivande vetenskapliga kommittén

Den rådgivande vetenskapliga kommittén (ASC) bedriver forskning för att förklara makrotillsynsbeslut som fattats av ESRB:s styrelse. ASC består av ordföranden i rådgivande tekniska kommittén samt 15 experter som tillsammans företräder många olika kompetenser, erfarenheter och kunskaper i fråga om finansmarknader. Kommittén sammanträder åtminstone varje kvartal.

Nya ledamöter

Vi söker internationella experter inom makrotillsyn och systemrisk som nya ledamöter till vår rådgivande vetenskapliga kommitté (ASC). Dessa kommer att utväljas på grundval av sin allmänna kompetens och sina erfarenheter inom det akademiska området eller andra sektorer, i synnerhet i små och medelstora företag eller fackföreningar alternativt som tillhandahållare eller konsumenter av finansiella tjänster. Anställda i institut från vilka ESRB:s styrelse väljer sina ledamöter är dock inte behöriga att ansöka.

ESRB kommer att utvärdera ansökningar på grundval av urvalskriterierna. Styrkommittén kommer att bedöma ansökningar och ge förslag på kandidater till styrelsen. Utvalda kandidater kommer att utses till den vetenskapliga kommittén för en fyraårsperiod som kan förlängas. De kommer att omfattas av de bestämmelser om tystnadsplikt som fastställs i artikel 8 i förordning (EU) nr 1092/2010 och reglerna om konfidentialitet. Utvalda kandidater kommer även att ha rätt till arvoden och ersättning av kostnader för sitt deltagande i den vetenskapliga kommitténs verksamhet. Personer vars kandidatur varken väljs ut eller avslås i urvalsförfarandet kommer att stå kvar på en reservlista, vilken är giltig i två år.

Intresserade parter uppmanas lämna in sina ansökningar senast den 24 juni 2022 kl. 23.59 CET till följande e-postadress: ascapplications@esrb.europa.eu

Uppmaning att inkomma med intresseanmälan

Ansökningsformulär som ska inlämnas

Ansvarsområden

Medlemmarna i ASC bidrar till ESRB:s policy- och forskningsarbete, däribland de gemensamma ASC–ATC-grupperna om den finansiella icke-banksektorn och sammanlänkningen. Kommittén bidrar till den offentliga debatten om makrotillsyn genom att publicera egna rapporter och insikter. Tidigare bidrag utgörs av en diskussion om bankers överetablering i EU, en uppmaning att öka rapporteringen om tillgångar med stora utsläpp av koldioxid, analysarbete om makrotillsynsinställning samt en rapport om digitalisering och framtida bankverksamhet. ASC delar även ut det årliga Ieke van den Burg-priset till unga ekonomer för framstående forskning och ansvarar för ESRB:s Working Paper Series.

Medlemmar (i alfabetisk ordning)

Bild på Thorsten Beck

Thorsten Beck
professor i finansiell stabilitet
Profil
Intresseförklaring

Bild på Bo Becker

Bo Becker
Cevian Capital-professor i finans
Profil
Intresseförklaring

Bild på Willem Buiter

Willem Buiter
adjungerad professor i internationella och offentliga frågor
Profil
Intresseförklaring

Bild på Elena Carletti

Elena Carletti
ordinarie professor i finans
Profil
Intresseförklaring

Bild på Stephen G. Cecchetti

Stephen G. Cecchetti
professor och innehavare av posten Rosen Family Chair i internationell finans
Profil
Intresseförklaring

Bild på Kathryn Dominguez

Kathryn Dominguez
professor i politik och ekonomi
Profil
Intresseförklaring

Bild på Şebnem Kalemli-Özcan

Şebnem Kalemli-Özcan
professor i ekonomi och finans
Profil
Intresseförklaring

Bild på Malcolm Kemp

Malcolm Kemp
verkställande direktör
Profil
Intresseförklaring

Bild på Giovanna_Nicodano

Giovanna Nicodano
professor i finansiell ekonomi
Profil
Intresseförklaring

Bild på Martin Oehmke

Martin Oehmke
professor i finans
Profil
Intresseförklaring

Bild på Loriana Pelizzon

Loriana Pelizzon
direktör för avdelningen finansmarknader
Profil
Intresseförklaring

Bild på Enrico Perotti

Enrico Perotti
professor i internationell finans
Profil
Intresseförklaring

Bild på Richard Portes

Richard Portes
professor i nationalekonomi
Profil
Intresseförklaring

Bild på Javier Suárez

Javier Suárez
professor i finans
Profil
Intresseförklaring

Bild på Lars Svensson

Lars Svensson
affilierad professor
Profil
Intresseförklaring

Bild på Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos
centralbankschef
Profil