Menu

Rådgivande vetenskapliga kommittén

Den rådgivande vetenskapliga kommittén (ASC) bedriver forskning för att förklara makrotillsynsbeslut som fattats av ESRB:s styrelse. ASC består av ordföranden i rådgivande tekniska kommittén samt 15 experter som tillsammans företräder många olika kompetenser, erfarenheter och kunskaper i fråga om finansmarknader. Kommittén sammanträder åtminstone varje kvartal.

Ansvarsområden

Medlemmarna i ASC bidrar till ESRB:s policy- och forskningsarbete, däribland de gemensamma ASC–ATC-grupperna om den finansiella icke-banksektorn och sammanlänkningen. Kommittén bidrar till den offentliga debatten om makrotillsyn genom att publicera egna rapporter och insikter. Tidigare bidrag utgörs av en diskussion om bankers överetablering i EU, en uppmaning att öka rapporteringen om tillgångar med stora utsläpp av koldioxid, analysarbete om makrotillsynsinställning samt en rapport om digitalisering och framtida bankverksamhet. ASC delar även ut det årliga Ieke van den Burg-priset till unga ekonomer för framstående forskning och ansvarar för ESRB:s Working Paper Series.

Medlemmar 

Bild på Thorsten Beck

Thorsten Beck
professor i finansiell stabilitet
Profil
Intresseförklaring

Bild på Bo Becker

Bo Becker
Cevian Capital-professor i finans
Profil
Intresseförklaring

Bild på Bruno Biais

Bruno Biais
professor i finans
Profil
Intresseförklaring

Bild på Laurent Calvet

Laurent Calvet
professor i finans
Profil
Intresseförklaring

Bild på Stephen G. Cecchetti

Stephen G. Cecchetti
professor och innehavare av posten Rosen Family Chair i internationell finans
Profil
Intresseförklaring

Bild på Kathryn Dominguez

Kathryn Dominguez
professor i offentlig politik och ekonomi
Profil
Intresseförklaring

Bild på Christian Gollier

Christian Gollier
professor i nationalekonomi
Profil
Intresseförklaring

Bild på Vasso Ioannidou

Vasso Ioannidou
professor i finans
Profil
Intresseförklaring

Bild på Robin Lumsdaine

Robin Lumsdaine
professor
Profil
Intresseförklaring

Bild på Martin Oehmke

Martin Oehmke
professor i finans
Profil
IIntresseförklaring

Bild på Loriana Pelizzon

Loriana Pelizzon
direktör för avdelningen finansmarknader
Profil
Intresseförklaring

Bild på Enrico Perotti

Enrico Perotti
professor i internationell finans
Profil
Intresseförklaring

Bild på Richard Portes

Richard Portes
professor i nationalekonomi
Profil
Intresseförklaring

Bild på Javier Suárez

Javier Suárez
professor i finans
Profil
Intresseförklaring

Bild på Xavier Vives

Xavier Vives
professor i ekonomi och finans
Profil
Intresseförklaring

Bild på Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos
centralbankschef/ATC representant
Profil