Rådgivande vetenskapliga kommittén

ESRB:s rådgivande vetenskapliga kommitté

Den rådgivande vetenskapliga kommittén (ASC) bedriver forskning för att förklara makrotillsynsbeslut som fattats av ESRB:s styrelse. Den består av 15 experter med omfattande kompetens, erfarenhet och sakkunskap.

ASC bidrar till den offentliga debatten om makrotillsyn genom att publicera rapporter. Tidigare rapporter har bl.a. tagit upp trovärdig rekonstruktion av banker, en europeisk kapitalmarknadsunion och utökad rapportering av tillgångar med stora utsläpp av koldioxid.

ASC ansvarar för ESRB:s Working Paper Series. Den delar även ut det årliga Ieke van den Burg-priset i forskning till unga ekonomer.

ASC sammanträder i Frankfurt åtminstone varje kvartal. Medlemmarna bidrar till ESRB:s forskningsinriktade arbete, däribland de gemensamma ASC–ATC-grupperna om skuggbanksystemet och det finansiella systemets inbördes kopplingar.

Ledamöter i ESRB:s vetenskapliga kommitté (ASC)

Thorsten Beck
Cass Business School, London

Bo Becker
Stockholm School of Economics

Willem Buiter
Oberoende ekonomisk rådgivare

Elena Carletti
Università Bocconi, Milan

Stephen Cecchetti
Brandeis International Business School, Waltham Massachusetts

Kathryn Dominguez
University of Michigan

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussels

Pablo Hernández de Cos
Banco de España, företrädare för rådgivande tekniska kommittén

Sebnem Kalemli-Özcan
University of Maryland

Malcolm Kemp
Nematrian Limited, London

Giovanna Nicodano
Università di Torino

Martin Oehmke
London School of Economics

Loriana Pelizzon
Goethe University Frankfurt

Richard Portes
London Business School

Javier Suarez
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), Madrid

Lars Svensson
Stockholm School of Economics


Intressedeklaration (tillgänglig endast på engelska)