Rådgivande vetenskapliga kommittén

ESRB:s rådgivande vetenskapliga kommitté

Den rådgivande vetenskapliga kommittén (ASC) bedriver forskning för att förklara makrotillsynsbeslut som fattats av ESRB:s styrelse. Den består av 15 experter med omfattande kompetens, erfarenhet och sakkunskap.

ASC bidrar till den offentliga debatten om makrotillsyn genom att publicera rapporter. Tidigare rapporter har bl.a. tagit upp trovärdig rekonstruktion av banker, en europeisk kapitalmarknadsunion och utökad rapportering av tillgångar med stora utsläpp av koldioxid.

ASC ansvarar för ESRB:s Working Paper Series. Den delar även ut det årliga Ieke van den Burg-priset i forskning till unga ekonomer.

ASC sammanträder i Frankfurt åtminstone varje kvartal. Medlemmarna bidrar till ESRB:s forskningsinriktade arbete, däribland de gemensamma ASC–ATC-grupperna om skuggbanksystemet och det finansiella systemets inbördes kopplingar.

Ledamöter i ESRB:s vetenskapliga kommitté (ASC)

Javier Suárez (ordförande)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Richard Portes (vice ordförande)
London Business School

Marco Pagano (vice ordförande)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Thorsten Beck
Cass Business School

Elena Carletti
Università Bocconi

Alberto Giovannini
Ordförande för MTS och EuroMTS

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian

Loriana Pelizzon
Goethe University Frankfurt

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra

Isabel Schnabel
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank, Wien, som företrädare för den rådgivande tekniska kommittén