Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Rådgivande vetenskapliga kommittén

Den rådgivande vetenskapliga kommittén (ASC) bedriver forskning för att förklara makrotillsynsbeslut som fattats av ESRB:s styrelse. ASC består av ordföranden i rådgivande tekniska kommittén samt 15 experter som tillsammans företräder många olika kompetenser, erfarenheter och kunskaper i fråga om finansmarknader. Kommittén sammanträder åtminstone varje kvartal.

Ansvarsområden

Medlemmarna i ASC bidrar till ESRB:s policy- och forskningsarbete, däribland de gemensamma ASC–ATC-grupperna om den finansiella icke-banksektorn och sammanlänkningen. Kommittén bidrar till den offentliga debatten om makrotillsyn genom att publicera egna rapporter och insikter. Tidigare bidrag utgörs av en diskussion om bankers överetablering i EU, en uppmaning att öka rapporteringen om tillgångar med stora utsläpp av koldioxid, analysarbete om makrotillsynsinställning samt en rapport om digitalisering och framtida bankverksamhet. ASC delar även ut det årliga Ieke van den Burg-priset till unga ekonomer för framstående forskning och ansvarar för ESRB:s Working Paper Series.

Medlemmar 

Thorsten Beck professor i finansiell stabilitet
Profil
Intresseförklaring

Bild på Thorsten Beck

Bo Becker Cevian Capital-professor i finans
Profil
Intresseförklaring

Bild på Bo Becker

Bruno Biais professor i finans
Profil
Intresseförklaring

Bild på Bruno Biais

Laurent Calvet professor i finans
Profil
Intresseförklaring

Bild på Laurent Calvet

Stephen G. Cecchetti professor och innehavare av posten Rosen Family Chair i internationell finans
Profil
Intresseförklaring

Bild på Stephen G. Cecchetti

Kathryn Dominguez professor i offentlig politik och ekonomi
Profil
Intresseförklaring

Bild på Kathryn Dominguez

Christian Gollier professor i nationalekonomi
Profil
Intresseförklaring

Bild på Christian Gollier

Vasso Ioannidou professor i finans
Profil
Intresseförklaring

Bild på Vasso Ioannidou

Robin Lumsdaine professor
Profil
Intresseförklaring

Bild på Robin Lumsdaine

Martin Oehmke professor i finans
Profil
Intresseförklaring

Bild på Martin Oehmke

Loriana Pelizzon direktör för avdelningen finansmarknader
Profil
Intresseförklaring

Bild på Loriana Pelizzon

Enrico Perotti professor i internationell finans
Profil
Intresseförklaring

Bild på Enrico Perotti

Richard Portes professor i nationalekonomi
Profil
Intresseförklaring

Bild på Richard Portes

Javier Suárez professor i finans
Profil
Intresseförklaring

Bild på Javier Suárez

Xavier Vives professor i ekonomi och finans
Profil
Intresseförklaring

Bild på Xavier Vives

Pablo Hernández de Cos ordförande ATC
Profil

Bild på Pablo Hernández de Cos

Alla sidor i detta avsnitt