Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Riadiaci výbor

Riadiaci výbor sa podieľa na organizácii zasadaní generálnej rady. Skúma analýzy predkladané poradnými orgánmi ESRB (poradným výborom pre technické otázky a poradným výborom pre vedecké otázky) a prerokúva agendu ESRB v oblasti makroprudenciálnej politiky.

Riadiaci výbor sa skladá z:

  • predsedu a prvého podpredsedu ESRB,
  • viceprezidenta ECB,
  • štyroch ďalších členov generálnej rady, ktorí sú zároveň členmi Generálnej rady ECB, volených členmi a spomedzi členov generálnej rady, ktorí sú zároveň členmi Generálnej rady ECB,
  • člena Európskej komisie,
  • predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA),
  • predsedu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA),
  • predsedu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA),
  • predsedu Hospodárskeho a finančného výboru (EFC),
  • predsedu poradného výboru pre vedecké otázky (ASC),
  • predsedu poradného výboru pre technické otázky (ATC).
Členovia

Všetky stránky v tejto sekcii