Riadenie

Riadenie

Generálna rada ESRB prijala nasledujúci kódex, pravidlá a opatrenia:

Kódex správania (rozhodnutie ESRB/2011/3)
Rokovací poriadok (rozhodnutie ESRB/2011/1) – konsolidovaná verzia

Generálna rada ESRB s účinnosťou od 1. augusta 2019 vymenovala Evanthiu Chatziliasiovú za úradníčku na ochranu osobných údajov Európskeho výboru pre systémové riziká.

Rozhodnutie o vymenovaní úradníčky na ochranu osobných údajov (ESRB/2019/17)

Osvedčené postupy

Vyhlásenie o záujmoch