Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Teaduslik nõuandekomitee

Teaduslik nõuandekomitee teeb uuringuid, et valmistada ette haldusnõukogu otsuseid makrotasandi usaldatavusjärelevalve valdkonnas. Komitee koosneb tehnilise nõuandekomitee eesistujast ja 15 eksperdist, kellel on laialdased oskused, teadmised ja kogemused kõigi asjakohaste finantsturu sektorite valdkonnas. Teaduslik nõuandekomitee koguneb vähemalt kord kvartalis.

Ülesanded

Teadusliku nõuandekomitee liikmed panustavad ESRNi tegevusse ja uurimistöösse ning osalevad muu hulgas teadusliku nõuandekomitee ja tehnilise nõuandekomitee ühistes töörühmades, kus käsitletakse pangandusvälise finantsvahenduse ja süsteemisisese seotuse teemasid. Komitee toetab avalikku arutelu makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika küsimustes, avaldades nii teadusliku kui ka tehnilise nõuandekomitee asjakohaseid aruandeid. Seni on nõuandekomitee andnud oma panuse järgmistes küsimustes: ELi üleküllastunud pangandusturg, nõue süsihappegaasi tekitavate varade ulatuslikumaks avalikustamiseks, analüütiline töö makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika kujundamisel ning aruanne digiteerimise ja panganduse tuleviku kohta. Teaduslik nõuandekomitee tegeleb ka ESRNi teadustoimetiste koostamisega ning annab igal aastal välja Ieke van den Burgi auhinda, mis on mõeldud silmapaistvaid uuringuid teinud noortele majandusteadlastele.

Liikmed

Thorsten Beck Professor of Financial Stability
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Thorsten Beck

Bo Becker Cevian Capital Professor of Finance
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Bo Becker

Bruno Biais Professor of Finance
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Bruno Biais

Laurent Calvet Professor of Finance
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Laurent Calvet

Stephen G. Cecchetti Professor and Rosen Family Chair in International Finance
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Stephen G. Cecchetti

Kathryn Dominguez Professor of Public Policy and Economics
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Kathryn Dominguez

Christian Gollier Professor of Economics
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Christian Gollier

Vasso Ioannidou Professor of Finance
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Vasso Ioannidou

Robin Lumsdaine Professor of Finance
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Robin Lumsdaine

Martin Oehmke Professor of Finance
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Martin Oehmke

Loriana Pelizzon Director Department Financial Markets
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Loriana Pelizzon

Enrico Perotti Professor of International Finance
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Enrico Perotti

Richard Portes Professor of Economics
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Richard Portes

Javier Suárez Professor of Finance
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Javier Suárez

Xavier Vives Professor of Economics and Finance
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Xavier Vives

Pablo Hernández de Cos tehnilise nõuandekomitee eesistuja
Tutvustus

Pablo Hernández de Cos

Kõik selle jaotise teemad