Menu

Teaduslik nõuandekomitee

Teaduslik nõuandekomitee teostab uuringuid, et valmistada ette haldusnõukogu otsuseid makrotasandi usaldatavusjärelevalve valdkonnas. Teaduslik nõuandekomitee koosneb tehnilise nõuandekomitee eesistujast ja 15 eksperdist, kellel on laialdased oskused, teadmised ja kogemused kõigi asjakohaste finantsturu sektorite valdkonnas.

Teaduslik nõuandekomitee toetab avalikku arutelu makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika küsimustes, avaldades asjakohaseid aruandeid. Seni on nõuandekomitee andnud oma panuse järgmistes valdkondades: usaldusväärne kriisilahendus, Euroopa kapitaliturgude liit ning süsihappegaasi tekitavate varade ulatuslikum avalikustamine.

Teaduslik nõuandekomitee tegeleb ka ESRNi teadustoimetiste koostamisega ning annab igal aastal välja noortele majandusteadlastele mõeldud Ieke van den Burgi teadusauhinda.

Teaduslik nõuandekomitee koguneb Frankfurdis vähemalt kord kvartalis. Selle liikmed panustavad ESRNi tegevusse ja uurimistöösse ning osalevad muu hulgas teadusliku nõuandekomitee ja tehnilise nõuandekomitee ühistes töörühmades, kus käsitletakse varipangandussektori ning süsteemisisese seotuse teemasid.

ESRNi teadusliku nõuandekomitee liikmed

Thorsten Beck
Florence School of Banking and Finance

Bo Becker
Stockholm School of Economics

Willem Buiter
Sõltumatu majandusnõunik

Elena Carletti
Università Bocconi, Milano

Stephen Cecchetti
Brandeis International Business School, Waltham Massachusetts

Kathryn Dominguez
University of Michigan

Pablo Hernández de Cos
Hispaania keskpank, tehnilise nõuandekomitee esindaja

Sebnem Kalemli-Özcan
University of Maryland

Malcolm Kemp
Nematrian Limited, London

Giovanna Nicodano
Università di Torino

Martin Oehmke
London School of Economics

Loriana Pelizzon
Leibniz Institute for Financial Research SAFE and Goethe University Frankfurt

Enrico Perotti
University of Amsterdam

Richard Portes
London Business School

Javier Suárez
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), Madrid

Lars Svensson
Stockholm School of Economics


Huvide deklaratsioonid (ainult inglise keeles)