Teaduslik nõuandekomitee

ESRNi teaduslik nõuandekomitee

Teaduslik nõuandekomitee teostab uuringuid, et valmistada ette haldusnõukogu otsuseid makrotasandi usaldatavusjärelevalve valdkonnas. Nõukogu koosneb 15 eksperdist, kellel on erinevad oskused ja ulatuslik kogemus.

Teaduslik nõuandekomitee toetab avalikku arutelu makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika küsimustes, avaldades asjakohaseid aruandeid. Seni on nõuandekomitee andnud oma panuse järgmistes valdkondades: usaldusväärne kriisilahendus, Euroopa kapitaliturgude liit ning süsihappegaasi tekitavate varade ulatuslikum avalikustamine.

Teaduslik nõuandekomitee tegeleb ka ESRNi teadustoimetiste koostamisega ning annab igal aastal välja noortele majandusteadlastele mõeldud Ieke van den Burgi teadusauhinda.

Teaduslik nõuandekomitee koguneb Frankfurdis vähemalt kord kvartalis. Selle liikmed panustavad ESRNi tegevusse ja uurimistöösse ning osalevad muu hulgas teadusliku nõuandekomitee ja tehnilise nõuandekomitee ühistes töörühmades, kus käsitletakse varipangandussektori ning süsteemisisese seotuse teemasid.

ESRNi teadusliku nõuandekomitee liikmed

Thorsten Beck
Cass Business School, London

Willem Buiter
Citigroup, New York

Elena Carletti
Università Bocconi, Milano

Stephen Cecchetti
Brandeis International Business School, Waltham Massachusetts

Kathryn Dominguez
University of Michigan

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies (CEPS), Brüssel

Sebnem Kalemli-Özcan
University of Maryland

Malcolm Kemp
Nematrian Limited, London

Giovanna Nicodano
Università di Torino

Martin Oehmke
London School of Economics

Loriana Pelizzon
Goethe-Universität, Frankfurt

Richard Portes
London Business School

Isabel Schnabel
Universität Bonn

Javier Suarez
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), Madrid

Lars Svensson
Stockholm School of Economics

Andreas Ittner
Austria keskpank, Viin, tehnilise nõuandekomitee esindaja


Huvide deklaratsioonid (ainult inglise keeles)