Menu

Teaduslik nõuandekomitee

Teaduslik nõuandekomitee teeb uuringuid, et valmistada ette haldusnõukogu otsuseid makrotasandi usaldatavusjärelevalve valdkonnas. Komitee koosneb tehnilise nõuandekomitee eesistujast ja 15 eksperdist, kellel on laialdased oskused, teadmised ja kogemused kõigi asjakohaste finantsturu sektorite valdkonnas. Teaduslik nõuandekomitee koguneb vähemalt kord kvartalis.

Kutse uute liikmete leidmiseks

Teaduslik nõuandekomitee soovib leida uusi liikmeid rahvusvaheliste ekspertide seast, kes tegelevad makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika ja süsteemsete riskidega. Liikmed valitakse lähtuvalt nende üldisest pädevusest ja mitmekülgsest kogemusest akadeemilistes või muudes valdkondades, eelkõige väikestes või keskmise suurusega ettevõtetes või ametiühingutes või finantsteenuste pakkujate või tarbijatena. Kandideerida ei saa eksperdid nendest institutsioonidest, kust valitakse ESRNi haldusnõukogu liikmed.

ESRN hindab kandidaate valikukriteeriumite alusel. Juhtkomitee hindab taotlusi ja esitab haldusnõukogule kandidaadid. Teadusliku nõuandekomitee liikmed nimetatakse ametisse neljaks aastaks ja nende volitusi on võimalik pikendada. Liikmed peavad järgima määruse (EL) nr 1092/2010 artiklis 8 sätestatud ametisaladuse hoidmise kohustust ja konfidentsiaalsuseeskirju. Teadusliku nõuandekomitee liikmetel on seoses oma ülesannete täitmisega õigus saada tasu ja kuluhüvitisi. Kandidaadid, keda ei nimetata teadusliku nõuandekomitee liikmeks ega jäeta valikumenetluses kõrvale, kantakse reservnimekirja, mis kehtib kaks aastat.

Huvitatud kandidaatidel palume esitada oma kandideerimisavaldused hiljemalt 24. juunil 2022 kell 23.59 (Kesk-Euroopa aja järgi) meiliaadressil ascapplications@esrb.europa.eu.

Kutse osalemise huvist teatamiseks

Kandideerimisavalduse vorm

Ülesanded

Teadusliku nõuandekomitee liikmed panustavad ESRNi tegevusse ja uurimistöösse ning osalevad muu hulgas teadusliku nõuandekomitee ja tehnilise nõuandekomitee ühistes töörühmades, kus käsitletakse pangandusvälise finantsvahenduse ja süsteemisisese seotuse teemasid. Komitee toetab avalikku arutelu makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika küsimustes, avaldades nii teadusliku kui ka tehnilise nõuandekomitee asjakohaseid aruandeid. Seni on nõuandekomitee andnud oma panuse järgmistes küsimustes: ELi üleküllastunud pangandusturg, nõue süsihappegaasi tekitavate varade ulatuslikumaks avalikustamiseks, analüütiline töö makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika kujundamisel ning aruanne digiteerimise ja panganduse tuleviku kohta. Teaduslik nõuandekomitee tegeleb ka ESRNi teadustoimetiste koostamisega ning annab igal aastal välja Ieke van den Burgi auhinda, mis on mõeldud silmapaistvaid uuringuid teinud noortele majandusteadlastele.

Liikmed (tähestikulises järjekorras)

Thorsten Beck

Thorsten Beck
Professor of Financial Stability
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Bo Becker

Bo Becker
Cevian Capital Professor of Finance
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Willem Buiter

Willem Buiter
Adjunct Professor of International and Public Affairs
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Elena Carletti

Elena Carletti
Full Professor of Finance
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Stephen G. Cecchetti

Stephen G. Cecchetti
Professor and Rosen Family Chair in International Finance
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Kathryn Dominguez

Kathryn Dominguez
Professor of Public Policy and Economics
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Şebnem Kalemli-Özcan

Şebnem Kalemli-Özcan
Professor of Economics and Finance
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Malcolm Kemp

Malcolm Kemp
Managing Director
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Giovanna_Nicodano

Giovanna Nicodano
Professor of Financial Economics
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Martin Oehmke

Martin Oehmke
Professor of Finance
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Loriana Pelizzon

Loriana Pelizzon
Director Department Financial Markets
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Enrico Perotti

Enrico Perotti
Professor of International Finance
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Richard Portes

Richard Portes
Professor of Economics
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Javier Suárez

Javier Suárez
Professor of Finance
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Lars Svensson

Lars Svensson
Affiliated Professor
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos
Hispaania keskpanga president
Tutvustus