Teaduslik nõuandekomitee

ESRNi teaduslik nõuandekomitee

Teaduslik nõuandekomitee teostab vajalikke uuringuid, et valmistada ette haldusnõukogu otsuseid makrotasandi usaldatavusjärelevalve valdkonnas. Nõukogu koosneb 15 eksperdist, kellel on erinevad oskused ja ulatuslik kogemus.

Teaduslik nõuandekomitee toetab avalikku arutelu makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika küsimustes, avaldades asjakohaseid aruandeid. Seni on nõuandekomitee andnud oma panuse järgmistes valdkondades: usaldusväärne kriisilahendus, Euroopa kapitaliturgude liit ning süsihappegaasi tekitavate varade ulatuslikum avalikustamine.

Teaduslik nõuandekomitee tegeleb ka ESRNi teadustoimetiste koostamisega ning annab igal aastal välja noortele majandusteadlastele mõeldud Ieke van den Burgi teadusauhinda.

Teaduslik nõuandekomitee koguneb Frankfurdis vähemalt kord kvartalis. Selle liikmed panustavad ESRNi tegevusse ja uurimistöösse ning osalevad muu hulgas teadusliku nõuandekomitee ja tehnilise nõuandekomitee ühistes töörühmades, kus käsitletakse varipangandussektori ning süsteemisisese seotuse teemasid.

ESRNi teadusliku nõuandekomitee liikmed

Richard Portes (eesistuja)
London Business School

Javier Suárez (eesistuja asetäitja)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), Madrid

Marco Pagano (eesistuja asetäitja)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Elena Carletti
Università Bocconi, Milano

Prasanna Gai
University of Auckland

Alberto Giovannini
MTS ja EuroMTS esimees

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian, London

Ross Levine
University Of California, Berkeley

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Isabel Schnabel
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim, Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien, Viin

Andreas Ittner
Austria keskpank, Viin (tehnilise nõuandekomitee esindaja)