Menu

Teaduslik nõuandekomitee

Teaduslik nõuandekomitee teeb uuringuid, et valmistada ette haldusnõukogu otsuseid makrotasandi usaldatavusjärelevalve valdkonnas. Komitee koosneb tehnilise nõuandekomitee eesistujast ja 15 eksperdist, kellel on laialdased oskused, teadmised ja kogemused kõigi asjakohaste finantsturu sektorite valdkonnas. Teaduslik nõuandekomitee koguneb vähemalt kord kvartalis.

Ülesanded

Teadusliku nõuandekomitee liikmed panustavad ESRNi tegevusse ja uurimistöösse ning osalevad muu hulgas teadusliku nõuandekomitee ja tehnilise nõuandekomitee ühistes töörühmades, kus käsitletakse pangandusvälise finantsvahenduse ja süsteemisisese seotuse teemasid. Komitee toetab avalikku arutelu makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika küsimustes, avaldades nii teadusliku kui ka tehnilise nõuandekomitee asjakohaseid aruandeid. Seni on nõuandekomitee andnud oma panuse järgmistes küsimustes: ELi üleküllastunud pangandusturg, nõue süsihappegaasi tekitavate varade ulatuslikumaks avalikustamiseks, analüütiline töö makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika kujundamisel ning aruanne digiteerimise ja panganduse tuleviku kohta. Teaduslik nõuandekomitee tegeleb ka ESRNi teadustoimetiste koostamisega ning annab igal aastal välja Ieke van den Burgi auhinda, mis on mõeldud silmapaistvaid uuringuid teinud noortele majandusteadlastele.

Liikmed

Thorsten Beck

Thorsten Beck
Professor of Financial Stability
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Bo Becker

Bo Becker
Cevian Capital Professor of Finance
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Bruno Biais

Bruno Biais
Professor of Finance
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Laurent Calvet

Laurent Calvet
Professor of Finance
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Stephen G. Cecchetti

Stephen G. Cecchetti
Professor and Rosen Family Chair in International Finance
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Kathryn Dominguez

Kathryn Dominguez
Professor of Public Policy and Economics
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Christian Gollier

Christian Gollier
Professor of Economics
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Vasso Ioannidou

Vasso Ioannidou
Professor of Finance
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Robin Lumsdaine

Robin Lumsdaine
Professor of Finance
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Martin Oehmke

Martin Oehmke
Professor of Finance
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Loriana Pelizzon

Loriana Pelizzon
Director Department Financial Markets
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Enrico Perotti

Enrico Perotti
Professor of International Finance
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Richard Portes

Richard Portes
Professor of Economics
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Javier Suárez

Javier Suárez
Professor of Finance
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Xavier Vives

Xavier Vives
Professor of Economics and Finance
Tutvustus
Huvide deklaratsioonid

Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos
Hispaania keskpanga president / tehnilise nõuandekomitee esindaja
Tutvustus