Svetovalni znanstveni odbor

Svetovalni znanstveni odbor ESRB

Svetovalni znanstveni odbor opravlja raziskave, na katere se splošni odbor opira pri sprejemanju makrobonitetnih odločitev. V svetovalnem znanstvenem odboru je 15 strokovnjakov s širokim strokovnim znanjem in izkušnjami.

Odbor prispeva k javni razpravi o makrobonitetni politiki z objavljanjem poročil. Med preteklimi prispevki so pozivi k verodostojnemu reševanju bank, oblikovanju evropske unije kapitalskih trgov in večjim razkritjem v zvezi z ogljično intenzivnim premoženjem.

Odbor je odgovoren za serijo delovnih zvezkov ESRB. Vsako leto mladim ekonomistom podeljuje tudi raziskovalno nagrado Ieke van den Burg.

Svetovalni znanstveni odbor se sestaja v Frankfurtu najmanj enkrat na četrtletje. Člani odbora sodelujejo pri oblikovanju politik in pri raziskavah ESRB, med drugim s člani svetovalnega tehničnega odbora tvorijo skupini, ki delujeta na področju bančništva v senci in medsebojne povezanosti.

Člani svetovalnega znanstvenega odbora

Javier Suárez (predsednik)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Richard Portes (podpredsednik)
London Business School

Marco Pagano (podpredsednik)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Elena Carletti
Università Bocconi

Prasanna Gai
University of Auckland

Alberto Giovannini
Predsednik MTS in EuroMTS

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian

Ross Levine
University of California at Berkeley

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra

Isabel Schnabel
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank, kot predstavnik svetovalnega tehničnega odbora