Svetovalni znanstveni odbor

Svetovalni znanstveni odbor ESRB

Svetovalni znanstveni odbor opravlja raziskave, ki jih splošni odbor uporablja pri sprejemanju makrobonitetnih odločitev. Sestavlja ga 15 strokovnjakov z obsežnim strokovnim znanjem in izkušnjami.

Odbor objavlja poročila, s katerimi prispeva k javni razpravi o makrobonitetni politiki. Doslej je med drugim izdal pozive za verodostojno reševanje bank, oblikovanje evropske unije kapitalskih trgov in večja razkritja v zvezi z ogljično intenzivnim premoženjem.

Odbor je odgovoren za serijo delovnih zvezkov ESRB. Poleg tega mladim ekonomistom vsako leto podeljuje raziskovalno nagrado Ieke van den Burg.

Svetovalni znanstveni odbor se sestaja najmanj enkrat na četrtletje, seje pa potekajo v Frankfurtu. Člani odbora sodelujejo pri oblikovanju politik in v raziskavah ESRB. S člani svetovalnega tehničnega odbora tvorijo tudi skupini, ki delujeta na področju bančništva v senci in medsebojne povezanosti.

Člani svetovalnega znanstvenega odbora

Javier Suárez (predsednik)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Richard Portes (podpredsednik)
London Business School

Marco Pagano (podpredsednik)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Thorsten Beck
Cass Business School

Elena Carletti
Università Bocconi

Alberto Giovannini
predsednik MTS in EuroMTS

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian

Loriana Pelizzon
Goethe-Universität Frankfurt

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra

Isabel Schnabel
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank, Dunaj, kot predstavnik svetovalnega tehničnega odbora