Menu

Svetovalni znanstveni odbor

Svetovalni znanstveni odbor opravlja raziskave, ki jih splošni odbor uporablja pri sprejemanju makrobonitetnih odločitev. Sestavlja ga predsednik svetovalnega tehničnega odbora in 15 strokovnjakov z obsežnim strokovnim znanjem in izkušnjami iz vseh relevantnih sektorjev finančnih trgov.

Odbor objavlja poročila, s katerimi prispeva k javni razpravi o makrobonitetni politiki. Doslej je med drugim izdal pozive k verodostojnemu reševanju bank, k oblikovanju evropske unije kapitalskih trgov in k večjim razkritjem v zvezi z ogljično intenzivnim premoženjem.

Odbor je odgovoren za serijo delovnih zvezkov ESRB. Poleg tega mladim ekonomistom vsako leto podeljuje raziskovalno nagrado Ieke van den Burg.

Svetovalni znanstveni odbor se sestaja najmanj enkrat na četrtletje, seje pa potekajo v Frankfurtu. Člani odbora sodelujejo pri oblikovanju politik in v raziskavah ESRB. S člani svetovalnega tehničnega odbora tvorijo tudi skupini, ki delujeta na področju bančništva v senci in medsebojne povezanosti.

Člani svetovalnega znanstvenega odbora

Thorsten Beck
Florence School of Banking and Finance

Bo Becker
Stockholm School of Economics

Willem Buiter
Neodvisni ekonomski svetovalec

Elena Carletti
Università Bocconi, Milano

Stephen Cecchetti
Brandeis International Business School, Waltham Massachusetts

Kathryn Dominguez
University of Michigan

Pablo Hernández de Cos
Banco de España, kot predstavnik svetovalnega tehničnega odbora

Sebnem Kalemli-Özcan
University of Maryland

Malcolm Kemp
Nematrian Limited, London

Giovanna Nicodano
Università di Torino

Martin Oehmke
London School of Economics

Loriana Pelizzon
Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung SAFE in Goethe-Universität Frankfurt

Enrico Perotti
Universiteit van Amsterdam

Richard Portes
London Business School

Javier Suárez
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), Madrid

Lars Svensson
Stockholm School of Economics


Izjave o interesih (samo v angleščini)