Menu

Svetovalni znanstveni odbor

Svetovalni znanstveni odbor opravlja raziskave, ki splošnemu odboru pomagajo pri sprejemanju makrobonitetnih odločitev. Sestavljajo ga predsednik svetovalnega tehničnega odbora in 15 strokovnjakov z obsežnim strokovnim znanjem in izkušnjami iz vseh relevantnih sektorjev finančnih trgov. Odbor se sestaja najmanj enkrat na četrtletje.

Naloge

Člani odbora prispevajo k oblikovanju različnih politik ESRB in k njegovemu raziskovalnemu delu. Med drugim skupaj s člani svetovalnega tehničnega odbora tvorijo skupino o finančnem posredništvu nebank in skupino o medsebojni povezanosti. Odbor objavlja tudi poročila in analize, s katerimi prispeva k javni razpravi o makrobonitetni politiki. V preteklosti je tako sodeloval v razpravi o prevelikem številu bank v EU, pri pozivu za obsežnejša razkritja ogljično intenzivnega premoženja, pri analitičnem delu za naravnanost makrobonitetne politike ter pri poročilu o digitalizaciji in prihodnosti bančništva. Vsako leto podeli odbor tudi nagrado Ieke van den Burg za izjemne raziskave mladih akademikov in je odgovoren za serijo delovnih zvezkov ESRB.

Člani (po abecednem redu)

Slika: Thorsten Beck

Thorsten Beck
Profesor finančne stabilnosti
Profil
Izjave o interesih

Slika : Bo Becker

Bo Becker
Profesor financ v programu pod pokroviteljstvom investicijske družbe Cevian Capital
Profil
Izjave o interesih

Slika: Bruno Biais

Bruno Biais
Profesor financ
Profil
Izjave o interesih

Slika: Laurent Calvet

Laurent Calvet
Profesor financ
Profil
Izjave o interesih

Slika: Stephen G. Cecchetti

Stephen G. Cecchetti
Profesor mednarodnih financ in predsednik ustanove družine Rosen
Profil
Izjave o interesih

Slika: Kathryn Dominguez

Kathryn Dominguez
Profesorica javnih politik in ekonomije
Profil
Izjave o interesih

Slika: Christian Gollier

Christian Gollier
Profesor ekonomije
Profil
Izjave o interesih

Slika: Vasso Ioannidou

Vasso Ioannidou
Profesor financ
Profil
Izjave o interesih

Slika: Robin Lumsdaine

Robin Lumsdaine
Profesor
Profil
Izjave o interesih

Slika: Martin Oehmke

Martin Oehmke
Profesor financ
Profil
Izjave o interesih

Slika: Loriana Pelizzon

Loriana Pelizzon
Vodja katedre za finančne trge
Profil
Izjave o interesih

Slika: Enrico Perotti

Enrico Perotti
Profesor mednarodnih financ
Profil
Izjave o interesih

Slika: Richard Portes

Richard Portes
Profesor ekonomije
Profil
Izjave o interesih

Slika: Javier Suárez

Javier Suárez
Profesor financ
Profil
Izjave o interesih

Slika: Xavier Vives

Xavier Vives
Profesor ekonomije in financ
Profil
Izjave o interesih

Slika: Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos
Guverner
Profil