Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Svetovalni znanstveni odbor

Svetovalni znanstveni odbor opravlja raziskave, ki splošnemu odboru pomagajo pri sprejemanju makrobonitetnih odločitev. Sestavljajo ga predsednik svetovalnega tehničnega odbora in 15 strokovnjakov z obsežnim strokovnim znanjem in izkušnjami iz vseh relevantnih sektorjev finančnih trgov. Odbor se sestaja najmanj enkrat na četrtletje.

Naloge

Člani svetovalnega znanstvenega odbora prispevajo k oblikovanju različnih politik ESRB in k njegovemu raziskovalnemu delu. Med drugim skupaj s člani svetovalnega tehničnega odbora tvorijo skupino o finančnem posredništvu nebank in skupino o medsebojni povezanosti. Odbor objavlja tudi poročila in analize, s katerimi prispeva k javni razpravi o makrobonitetni politiki. V preteklosti je tako sodeloval v razpravi o prevelikem številu bank v EU, pri pozivu za obsežnejša razkritja ogljično intenzivnega premoženja, pri analitičnem delu za naravnanost makrobonitetne politike ter pri poročilu o digitalizaciji in prihodnosti bančništva. Vsako leto podeli tudi nagrado Ieke van den Burg za izjemne raziskave mladih akademikov in je odgovoren za serijo delovnih zvezkov ESRB.

Člani

Thorsten Beck Profesor finančne stabilnosti
Profil
Izjave o interesih

Slika: Thorsten Beck

Bo Becker Profesor financ v programu pod pokroviteljstvom družbe Cevian Capital
Profil
Izjave o interesih

Slika : Bo Becker

Bruno Biais Profesor financ
Profil
Izjave o interesih

Slika: Bruno Biais

Laurent Calvet Profesor financ
Profil
Izjave o interesih

Slika: Laurent Calvet

Stephen G. Cecchetti Profesor mednarodnih financ in predsednik ustanove družine Rosen
Profil
Izjave o interesih

Slika: Stephen G. Cecchetti

Kathryn Dominguez Profesorica javnih politik in ekonomije
Profil
Izjave o interesih

Slika: Kathryn Dominguez

Christian Gollier Profesor ekonomije
Profil
Izjave o interesih

Slika: Christian Gollier

Vasso Ioannidou Profesorica financ
Profil
Izjave o interesih

Slika: Vasso Ioannidou

Robin Lumsdaine Profesorica
Profil
Izjave o interesih

Slika: Robin Lumsdaine

Martin Oehmke Profesor financ
Profil
Izjave o interesih

Slika: Martin Oehmke

Loriana Pelizzon Predstojnica katedre za finančne trge
Profil
Izjave o interesih

Slika: Loriana Pelizzon

Enrico Perotti Profesor mednarodnih financ
Profil
Izjave o interesih

Slika: Enrico Perotti

Richard Portes Profesor ekonomije
Profil
Izjave o interesih

Slika: Richard Portes

Javier Suárez Profesor financ
Profil
Izjave o interesih

Slika: Javier Suárez

Xavier Vives Profesor ekonomije in financ
Profil
Izjave o interesih

Slika: Xavier Vives

Pablo Hernández de Cos Predsednik svetovalnega tehničnega odbora
Profil

Slika: Pablo Hernández de Cos

Vse strani v tem razdelku