Menu

Svetovalni znanstveni odbor

Svetovalni znanstveni odbor opravlja raziskave, ki splošnemu odboru pomagajo pri sprejemanju makrobonitetnih odločitev. Sestavljajo ga predsednik svetovalnega tehničnega odbora in 15 strokovnjakov z obsežnim strokovnim znanjem in izkušnjami iz vseh relevantnih sektorjev finančnih trgov. Odbor se sestaja najmanj enkrat na četrtletje.

Iščemo nove člane

Vabimo mednarodne strokovnjake na področju makrobonitetne politike in sistemskih tveganj, da postanejo člani našega svetovalnega znanstvenega odbora. Kandidati bodo izbrani na podlagi splošne usposobljenosti in raznolikosti izkušenj, pridobljenih na akademskih področjih ali v drugih sektorjih, zlasti v malih in srednje velikih podjetjih ali sindikatih ali kot ponudniki oziroma uporabniki finančnih storitev. Prijaviti se ne morejo zaposleni v institucijah, iz katerih prihajajo člani splošnega odbora ESRB.

Vse prijave bo ESRB obravnaval na podlagi izbirnih meril. Ocenil jih bo usmerjevalni odbor, ki bo tudi predlagal kandidate splošnemu odboru ESRB. Izbrani kandidati bodo v svetovalni znanstveni odbor imenovani za obdobje štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja in bodo morali spoštovati obveznosti glede varovanja poslovne skrivnosti, določene v členu 8 Uredbe (EU) št. 1092/2010, ter pravila o zaupnosti. Izbrani kandidati bodo upravičeni do nadomestila in povračila stroškov, povezanih s sodelovanjem v dejavnostih odbora. Kandidati, ki niso niti imenovani niti zavrnjeni, bodo ostali na rezervnem seznamu, ki bo veljal dve leti.

Vse zainteresirane vabimo, da se prijavijo najpozneje do 24. junija 2022 do 23.59 po srednjeevropskem času na naslednji e-poštni naslov: ascapplications@esrb.europa.eu

Razpis za prijavo interesa

Obrazec za prijavo

Naloge

Člani odbora prispevajo k oblikovanju različnih politik ESRB in k njegovemu raziskovalnemu delu. Med drugim skupaj s člani svetovalnega tehničnega odbora tvorijo skupino o finančnem posredništvu nebank in skupino o medsebojni povezanosti. Odbor objavlja tudi poročila in analize, s katerimi prispeva k javni razpravi o makrobonitetni politiki. V preteklosti je tako sodeloval v razpravi o prevelikem številu bank v EU, pri pozivu za obsežnejša razkritja ogljično intenzivnega premoženja, pri analitičnem delu za naravnanost makrobonitetne politike ter pri poročilu o digitalizaciji in prihodnosti bančništva. Vsako leto podeli odbor tudi nagrado Ieke van den Burg za izjemne raziskave mladih akademikov in je odgovoren za serijo delovnih zvezkov ESRB.

Člani (po abecednem redu)

Slika: Thorsten Beck

Thorsten Beck
Profesor finančne stabilnosti
Profil
Izjave o interesih

Slika : Bo Becker

Bo Becker
Profesor financ v programu pod pokroviteljstvom investicijske družbe Cevian Capital
Profil
Izjave o interesih

Slika: Willem Buiter

Willem Buiter
Izredni profesor mednarodnih in javnih zadev
Profil
Izjave o interesih

Slika: Elena Carletti

Elena Carletti
Redna profesorica financ
Profil
Izjave o interesih

Slika: Stephen G. Cecchetti

Stephen G. Cecchetti
Profesor mednarodnih financ in predsednik katedre za mednarodne finance fundacije Rosen Family
Profil
Izjave o interesih

Slika: Kathryn Dominguez

Kathryn Dominguez
Profesorica javnih politik in ekonomije
Profil
Izjave o interesih

Slika: Şebnem Kalemli-Özcan

Şebnem Kalemli-Özcan
Profesorica ekonomije in financ
Profil
Izjave o interesih

Slika: Malcolm Kemp

Malcolm Kemp
Generalni direktor
Profil
Izjave o interesih

Slika: Giovanna Nicodano

Giovanna Nicodano
Profesorica finančne ekonomije
Profil
Izjave o interesih

Slika: Martin Oehmke

Martin Oehmke
Profesor financ
Profil
Izjave o interesih

Slika: Loriana Pelizzon

Loriana Pelizzon
Vodja katedre za finančne trge
Profil
Izjave o interesih

Slika: Enrico Perotti

Enrico Perotti
Profesor mednarodnih financ
Profil
Izjave o interesih

Slika: Richard Portes

Richard Portes
Profesor ekonomije
Profil
Izjave o interesih

Slika: Javier Suárez

Javier Suárez
Profesor financ
Profil
Izjave o interesih

Slika: Lars Svensson

Lars Svensson
Pridruženi profesor
Profil
Izjave o interesih

Slika: Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos
Guverner
Profil