Menu

Cena Ieke van den Burgovej

Cena Ieke van den Burgovej

Poradný výbor pre vedecké otázky (Advisory Scientific Committee – ASC) udeľuje každý rok cenu mladým akademikom za vynikajúci výskum na témy týkajúce sa úloh ESRB.

Cena sa udeľuje na pamiatku Ieke van den Burgovej, ktorá bola v rokoch 2011 až 2014 členkou prvého výboru ASC a v rokoch 1999 až 2009 poslankyňou Európskeho parlamentu. Ieke van den Burgová zastávala názor, že finančníctvo by malo slúžiť spoločnosti. V rovnakom duchu sa udeľuje aj táto cena.

Ročník 2023

Výzva na predloženie prác

Termín: 14. apríla 2023

Ročník 2021
Ročník 2020

Ocenená práca

Multiple Credit Constraints and Time-Varying Macroeconomic Dynamics
Marcus Mølbak Ingholt

Virtuálne odovzdávanie cien (1. októbra 2020)

Ročník 2019
Ročník 2017

Ocenená práca

Compressing over-the-counter markets
Marco D’Errico, Tarik Roukny