Menu

Savjetodavni znanstveni odbor

Savjetodavni znanstveni odbor provodi istraživanja na kojima se zasnivaju makrobonitetne odluke Općeg odbora. Sastavljen je od predsjednika Savjetodavnog tehničkog odbora i 15 stručnjaka koji imaju različite vještine, iskustva i znanja u vezi sa svim važnim segmentima financijskih tržišta. Odbor se sastaje najmanje jednom u tromjesečju.

Poziv novim članovima

Traže se međunarodni stručnjaci za makrobonitetnu politiku i sistemske rizike radi članstva u našem Savjetodavnom znanstvenom odboru. Članovi će se birati na temelju njihove opće sposobnosti i raznolikog iskustva na akademskim područjima ili u drugim sektorima, posebno u malim i srednjim poduzećima ili sindikatima ili kao pružatelji odnosno korisnici financijskih usluga. Međutim, zaposlenici institucija iz kojih dolaze članovi Općeg odbora ESRB‑a ne mogu biti članovi Odbora.

ESRB će razmatrati prijave na temelju kriterija za odabir članova. Upravljački odbor ocijenit će prijave i predložiti kandidate Općem odboru. Savjetodavni znanstveni odbor imenovat će odabrane kandidate članovima s četverogodišnjim obnovljivim mandatom. Novi članovi moraju poštovati obvezu čuvanja poslovne tajne iz članka 8. Uredbe (EU) br. 1092/2010 i pravila o tajnosti. Odabrani kandidati imat će pravo na odštetu i naknadu troškova povezanih sa sudjelovanjem u aktivnostima Savjetodavnog znanstvenog odbora. Kandidati koji nisu ni imenovani ni eliminirani tijekom postupka odabira dospjet će na popis rezervnih uspješnih kandidata, koji će vrijediti dvije godine.

Zainteresirani se pozivaju da prijave dostave do 24. lipnja 2022. u 23.59 na sljedeću e‑adresu: ascapplications@esrb.europa.eu.

Poziv za iskazivanje interesa

Obrazac prijave

Dužnosti

Članovi Savjetodavnog znanstvenog odbora sudjeluju u raznovrsnim aktivnostima ESRB‑a povezanima s oblikovanjem politika i istraživanjem, među ostalim u zajedničkim radnim skupinama Savjetodavnog znanstvenog odbora i Savjetodavnog tehničkog odbora koje se bave nebankovnim financijskim posredovanjem i međusobnom povezanošću. Savjetodavni znanstveni odbor pridonosi javnim raspravama o makrobonitetnoj politici objavom izvješća i komentara. Njegov se doprinos dosad, među ostalim, sastojao od rasprave o brojnosti banaka u EU‑u, poziva na unaprjeđenje objavljivanja imovine s visokim emisijama ugljika, analitičkog rada u osnovi makrobonitetnog stajališta te izvješća o digitalizaciji i budućnosti bankarstva. Odbor osim toga dodjeljuje godišnju nagradu Ieke van den Burg Prize mladim znanstvenicima za izvrsna istraživanja i odgovoran je za seriju istraživačkih radova ESRB‑a.

Članovi (abecednim redom)

Fotografija Thorstena Becka

Thorsten Beck
profesor Financijske stabilnosti
Profil
Izjave o interesima

Fotografija Boa Beckera

Bo Becker
profesor Financija, profesura investicijskog društva Cevian Capital
Profil
Izjave o interesima

Fotografija Willema Buitera

Willem Buiter
pomoćni profesor Međunarodnih i javnih poslova
Profil
Izjave o interesima

Fotografija Elene Carletti

Elena Carletti
redovita profesorica Financija
Profil
Izjave o interesima

Fotografija Stephena G. Cecchettija

Stephen G. Cecchetti
profesor Međunarodnih financija, profesura zaklade Rosen Family
Profil
Izjave o interesima

Fotografija Kathryn Dominguez

Kathryn Dominguez
profesorica Javne politike i Ekonomije
Profil
Izjave o interesima

Fotografija Şebnem Kalemli-Özcan

Şebnem Kalemli-Özcan
profesorica Ekonomije i Financija
Profil
Izjave o interesima

Fotografija Malcolma Kempa

Malcolm Kemp
glavni direktor
Profil
Izjave o interesima

Fotografija Giovanne Nicodano

Giovanna Nicodano
profesorica Financijske ekonomije
Profil
Izjave o interesima

Fotografija Martina Oehmkea

Martin Oehmke
profesor Financija
Profil
Izjave o interesima

Fotografija Loriane Pelizzon

Loriana Pelizzon
direktorica Direkcije za financijska tržišta
Profil
Izjave o interesima

Fotografija Enrica Perottija

Enrico Perotti
profesor Međunarodnih financija
Profil
Izjave o interesima

Fotografija Richarda Portesa

Richard Portes
profesor Ekonomije
Profil
Izjave o interesima

Fotografija Javiera Suáreza

Javier Suárez
profesor Financija
Profil
Izjave o interesima

Fotografija Larsa Svenssona

Lars Svensson
pridruženi profesor
Profil
Izjave o interesima

Fotografija Pabla Hernándeza de Cosa

Pablo Hernández de Cos
guverner
Profil