Savjetodavni znanstveni odbor

Savjetodavni znanstveni odbor ESRB-a

Savjetodavni znanstveni odbor provodi istraživanja na kojima se temelje makrobonitetne odluke Općeg odbora. Sastoji se od 15 stručnjaka koji se odlikuju širokom lepezom vještina, iskustava i stručnog znanja.

Savjetodavni znanstveni odbor pridonosi javnim raspravama o makrobonitetnoj politici objavom izvješća. Dosadašnja takva izvješća pozivala su, među ostalim, na vjerodostojnu sanaciju banaka, stvaranje europske unije tržišta kapitala i unaprjeđenje objavljivanja imovine s visokim intenzitetom ugljika.

Odbor je odgovoran za seriju istraživačkih radova ESRB-a Working Paper Series. Osim toga, dodjeljuje godišnju nagradu za mlade ekonomiste Ieke van den Burg Research Prize.

Sastaje se u Frankfurtu najmanje jednom u tromjesečju. Članovi sudjeluju u raznovrsnim aktivnostima ESRB-a povezanima s oblikovanjem politika i istraživanjem, među ostalim, u zajedničkim radnim skupinama Savjetodavnog znanstvenog odbora i Savjetodavnog tehničkog odbora koje se bave bankarstvom u sjeni i međusobnom povezanošću.

Članovi Savjetodavnog znanstvenog odbora ESRB-a

Javier Suárez (predsjednik)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Richard Portes (potpredsjednik)
London Business School

Marco Pagano (potpredsjednik)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Thorsten Beck
Cass Business School

Elena Carletti
Università Bocconi

Alberto Giovannini
predsjednik MTS‑a i EuroMTS‑a

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian

Loriana Pelizzon
Goethe-Universität Frankfurt

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra

Isabel Schnabel
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank, Beč, predstavnik Savjetodavnog tehničkog odbora