Savjetodavni znanstveni odbor

Savjetodavni znanstveni odbor ESRB-a

Savjetodavni znanstveni odbor provodi istraživanja na kojima se temelje makrobonitetne odluke Općeg odbora. Sastoji se od 15 stručnjaka koji se odlikuju širokom lepezom vještina, iskustava i stručnog znanja.

Savjetodavni znanstveni odbor pridonosi javnim raspravama o makrobonitetnoj politici objavom izvješća. Dosadašnja takva izvješća pozivala su, među ostalim, na vjerodostojnu sanaciju banaka, stvaranje europske unije tržišta kapitala i unaprjeđenje objavljivanja imovine s visokim intenzitetom ugljika.

Odbor je odgovoran za seriju istraživačkih radova ESRB-a Working Paper Series. Osim toga, dodjeljuje godišnju nagradu za mlade ekonomiste Ieke van den Burg Research Prize.

Sastaje se u Frankfurtu najmanje jednom u tromjesečju. Članovi sudjeluju u raznovrsnim aktivnostima ESRB-a povezanima s oblikovanjem politika i istraživanjem, među ostalim, u zajedničkim radnim skupinama Savjetodavnog znanstvenog odbora i Savjetodavnog tehničkog odbora koje se bave bankarstvom u sjeni i međusobnom povezanošću.

Članovi Savjetodavnog znanstvenog odbora ESRB-a

Javier Suárez (predsjednik)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Richard Portes (potpredsjednik)
London Business School

Marco Pagano (potpredsjednik)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Elena Carletti
Università Bocconi

Prasanna Gai
University of Auckland

Alberto Giovannini
predsjednik MTS‑a i EuroMTS‑a

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian

Ross Levine
University Of California at Berkeley

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra

Isabel Schnabel
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank, Beč, predstavnik Savjetodavnog tehničkog odbora

Poziv novim članovima

Traže se međunarodni stručnjaci za makrobonitetnu politiku i sistemske rizike radi članstva u našem Savjetodavnom znanstvenom odboru. Članovi će se birati na temelju njihove opće sposobnosti i raznolikog iskustva u akademskim područjima ili u drugim sektorima, posebno u malim i srednjim poduzećima ili sindikatima ili kao pružatelji ili korisnici financijskih usluga. Međutim, zaposlenici institucija iz kojih dolaze članovi Općeg odbora ESRB-a ne mogu biti članovi Odbora.

ESRB će razmatrati prijave na temelju kriterija za odabir članova. Upravljački odbor ocijenit će prijave i predložiti kandidate Općem odboru. Odabrani kandidati imenovat će se članovima Savjetodavnog znanstvenog odbora s četverogodišnjim obnovljivim mandatom. Novi članovi moraju se pridržavati obveze čuvanja poslovne tajne iz članka 8. Uredbe (EU) br. 1092/2010 i pravila o tajnosti. Odabrani kandidati imat će pravo na naknadu i povrat troškova povezanih sa sudjelovanjem u aktivnostima Savjetodavnog znanstvenog odbora. Kandidati koji nisu ni imenovani ni eliminirani tijekom postupka odabira dospjet će na popis rezervnih uspješnih kandidata, koji će vrijediti dvije godine.

Zainteresirani se pozivaju da prijave dostave do 23.59 23. svibnja 2018. na sljedeću e-adresu: ascapplications@esrb.europa.eu

Poziv za iskazivanje interesa

Prijavnica