Savjetodavni znanstveni odbor

Savjetodavni znanstveni odbor ESRB‑a

Savjetodavni znanstveni odbor provodi istraživanja koja služe za oblikovanje odluka o makrobonitetnoj politici koje donosi Opći odbor. Sastoji se od 15 stručnjaka koji se odlikuju širokim rasponom vještina, iskustava i stručnog znanja.

Savjetodavni znanstveni odbor objavom izvješća pridonosi javnim raspravama o makrobonitetnoj politici. Dosadašnja takva izvješća pozivala su, među ostalim, na vjerodostojnu sanaciju banaka, stvaranje europske unije tržišta kapitala i unaprjeđenje objavljivanja imovine s visokim intenzitetom ugljika.

Odbor je odgovoran za seriju istraživačkih radova ESRB‑a Working Paper Series. Osim toga, dodjeljuje godišnju nagradu za mlade ekonomiste Ieke van den Burg Research Prize.

Sastaje se u Frankfurtu najmanje jednom u tromjesečju. Njegovi članovi sudjeluju u raznovrsnim aktivnostima ESRB‑a povezanim s oblikovanjem politika i istraživanjem, među ostalim, u zajedničkim radnim skupinama Savjetodavnog znanstvenog odbora i Savjetodavnog tehničkog odbora koje se bave bankarstvom u sjeni i međusobnom povezanošću.

Članovi Savjetodavnog znanstvenog odbora ESRB‑a

Richard Portes (predsjednik)
London Business School

Javier Suárez (potpredsjednik)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Marco Pagano (potpredsjednik)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Elena Carletti
Università Bocconi

Prasanna Gai
University of Auckland

Alberto Giovannini
predsjednik MTS‑a i EuroMTS‑a

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian

Ross Levine
University Of California at Berkeley

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra

Isabel Schnabel
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank, predstavnik Savjetodavnog tehničkog odbora