Savjetodavni znanstveni odbor

Savjetodavni znanstveni odbor ESRB‑a

Savjetodavni znanstveni odbor provodi istraživanja koja služe za oblikovanje odluka o makrobonitetnoj politici koje donosi Opći odbor. Sastoji se od 15 stručnjaka koji se odlikuju širokim rasponom vještina, iskustava i stručnog znanja.

Savjetodavni znanstveni odbor objavom izvješća pridonosi javnim raspravama o makrobonitetnoj politici. Dosadašnja takva izvješća pozivala su, među ostalim, na vjerodostojnu sanaciju banaka, stvaranje europske unije tržišta kapitala i unaprjeđenje objavljivanja imovine s visokim intenzitetom ugljika.

Odbor je odgovoran za seriju istraživačkih radova ESRB‑a Working Paper Series. Osim toga, dodjeljuje godišnju nagradu za mlade ekonomiste Ieke van den Burg Research Prize.

Sastaje se u Frankfurtu najmanje jednom u tromjesečju. Njegovi članovi sudjeluju u raznovrsnim aktivnostima ESRB‑a povezanim s oblikovanjem politika i istraživanjem, među ostalim, u zajedničkim radnim skupinama Savjetodavnog znanstvenog odbora i Savjetodavnog tehničkog odbora koje se bave bankarstvom u sjeni i međusobnom povezanošću.

Članovi Savjetodavnog znanstvenog odbora ESRB‑a

Javier Suárez (predsjednik)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Richard Portes (potpredsjednik)
London Business School

Marco Pagano (potpredsjednik)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Elena Carletti
Università Bocconi

Prasanna Gai
University of Auckland

Alberto Giovannini
predsjednik MTS‑a i EuroMTS‑a

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian

Ross Levine
University Of California at Berkeley

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra

Isabel Schnabel
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank, predstavnik Savjetodavnog tehničkog odbora