Menu

Savjetodavni znanstveni odbor

Savjetodavni znanstveni odbor provodi istraživanja na kojima se zasnivaju makrobonitetne odluke Općeg odbora. Sastavljen je od predsjednika Savjetodavnog tehničkog odbora i 15 stručnjaka koji imaju različite vještine, iskustva i znanja u vezi sa svim važnim segmentima financijskih tržišta. Odbor se sastaje najmanje jednom u tromjesečju.

Dužnosti

Članovi Savjetodavnog znanstvenog odbora sudjeluju u raznovrsnim aktivnostima ESRB‑a povezanima s oblikovanjem politika i istraživanjem, među ostalim u zajedničkim radnim skupinama Savjetodavnog znanstvenog odbora i Savjetodavnog tehničkog odbora koje se bave nebankovnim financijskim posredovanjem i međusobnom povezanošću. Savjetodavni znanstveni odbor pridonosi javnim raspravama o makrobonitetnoj politici objavom izvješća i komentara. Njegov se doprinos dosad, među ostalim, sastojao od rasprave o brojnosti banaka u EU‑u, poziva na unaprjeđenje objavljivanja imovine s visokim emisijama ugljika, analitičkog rada u osnovi makrobonitetnog stajališta te izvješća o digitalizaciji i budućnosti bankarstva. Odbor osim toga dodjeljuje godišnju nagradu Ieke van den Burg mladim znanstvenicima za izvrsna istraživanja i odgovoran je za seriju istraživačkih radova ESRB‑a.

Članovi

Fotografija Thorstena Becka

Thorsten Beck
profesor Financijske stabilnosti
Profil
Izjave o interesima

Fotografija Boa Beckera

Bo Becker
profesor Financija, profesura investicijskog društva Cevian Capital
Profil
Izjave o interesima

Fotografija Brune Biaisa

Bruno Biais
profesor Financija
Profil
Izjave o interesima

Fotografija Laurenta Calveta

Laurent Calvet
profesor Financija
Profil
Izjave o interesima

Fotografija Stephena G. Cecchettija

Stephen G. Cecchetti
profesor Međunarodnih financija, profesura zaklade Rosen Family
Profil
Izjave o interesima

Fotografija Kathryn Dominguez

Kathryn Dominguez
profesorica Javne politike i Ekonomije
Profil
Izjave o interesima

Fotografija Christiana Golliera

Christian Gollier
profesor Ekonomije
Profil
Izjave o interesima

Fotografija Vasso Ioannidou

Vasso Ioannidou
profesorica Financija
Profil
Izjave o interesima

Fotografija Robin Lumsdaine

Robin Lumsdaine
profesorica
Profil
Izjave o interesima

Fotografija Martina Oehmkea

Martin Oehmke
profesor Financija
Profil
Izjave o interesima

Fotografija Loriane Pelizzon

Loriana Pelizzon
direktorica Direkcije za financijska tržišta
Profil
Izjave o interesima

Fotografija Enrica Perottija

Enrico Perotti
profesor Međunarodnih financija
Profil
Izjave o interesima

Fotografija Richarda Portesa

Richard Portes
profesor Ekonomije
Profil
Izjave o interesima

Fotografija Javiera Suáreza

Javier Suárez
profesor Financija
Profil
Izjave o interesima

Fotografija Xaviera Vivesa

Xavier Vives
profesor Ekonomije i Financija
Profil
Izjave o interesima

Fotografija Pabla Hernándeza de Cosa

Pablo Hernández de Cos
guverner, predstavnik
Savjetodavnog tehničkog odbora
Profil