Menu

Comitetul consultativ științific

Comitetul consultativ științific (CCS) realizează studii destinate fundamentării deciziilor privind politica macroprudențială ale Consiliului general. CCS este alcătuit din președintele Comitetului consultativ tehnic și 15 experți cu competențe, experiențe și cunoștințe foarte diverse referitoare la toate sectoarele relevante ale piețelor financiare.

Acesta contribuie la dezbaterile publice privind politica macroprudențială prin publicarea de rapoarte. Printre contribuțiile anterioare se numără apeluri privind: o rezoluție bancară credibilă, o uniune a piețelor de capital din Europa și o mai bună informare cu privire la activele cu emisii importante de carbon.

CCS este responsabil de Caietele de studii ale CERS (ESRB Working Paper Series). De asemenea, decernează premiul anual Ieke van den Burg pentru tinerii economiști.

CCS se reunește la Frankfurt cel puțin trimestrial. Membrii acestuia contribuie la o serie de lucrări privind politicile CERS și la realizarea de studii, participând inclusiv la grupurile comune CCS-CCT privind sectorul bancar paralel și interconectarea.

Membrii Comitetului consultativ științific (CCS) al CERS

Thorsten Beck
Florence School of Banking and Finance

Bo Becker
Stockholm School of Economics

Willem Buiter
Consilier economic independent

Elena Carletti
Università Bocconi, Milano

Stephen Cecchetti
Brandeis International Business School, Waltham Massachusetts

Kathryn Dominguez
University of Michigan

Pablo Hernández de Cos
Banco de España, reprezentant al Comitetului consultativ tehnic

Sebnem Kalemli-Özcan
University of Maryland

Malcolm Kemp
Nematrian Limited, Londra

Giovanna Nicodano
Università di Torino

Martin Oehmke
London School of Economics

Loriana Pelizzon
Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung SAFE și Goethe-Universität Frankfurt

Enrico Perotti
University of Amsterdam

Richard Portes
London Business School

Javier Suárez
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), Madrid

Lars Svensson
Stockholm School of Economics


Declarații de interese (disponibile numai în limba engleză)