Comitetul consultativ științific

Comitetul consultativ științific al CERS

Comitetul consultativ științific (CCS) realizează studii destinate fundamentării deciziilor privind politica macroprudențială ale Consiliului general. CCS este format din 15 experți cu competențe, experiență și expertiză foarte diverse.

Acesta contribuie la dezbaterile publice privind politica macroprudențială prin publicarea de rapoarte. Printre contribuțiile anterioare se numără apeluri privind: o rezoluție bancară credibilă, o uniune a piețelor de capital din Europa și o mai bună informare privind activele cu emisii importante de carbon.

CCS este responsabil de Caietele de studii ale CERS (ESRB Working Paper Series). De asemenea, decernează premiul anual Ieke van den Burg pentru tinerii economiști.

CCS se reunește la Frankfurt cel puțin trimestrial. Membrii acestuia contribuie la o serie de lucrări privind politicile CERS și la realizarea de studii, participând inclusiv la grupurile comune CCS-CCT privind sectorul bancar paralel și interconectarea.

Membrii Comitetului consultativ științific (CCS) al CERS

Javier Suárez (președinte)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Richard Portes (vicepreședinte)
London Business School

Marco Pagano (vicepreședinte)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Thorsten Beck
Cass Business School

Elena Carletti
Università Bocconi

Alberto Giovannini
Președintele MTS și al EuroMTS

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian

Loriana Pelizzon
Goethe-Universität Frankfurt

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra

Isabel Schnabel
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank, Viena, reprezentând Comitetul consultativ tehnic