Menu

Comitetul consultativ științific

Comitetul consultativ științific (CCS) realizează studii destinate fundamentării deciziilor privind politica macroprudențială ale Consiliului general. CCS este alcătuit din președintele Comitetului consultativ tehnic și 15 experți cu competențe, experiență și cunoștințe foarte diverse referitoare la toate sectoarele relevante ale piețelor financiare. Reuniunile CCS au loc cel puțin trimestrial.

Responsabilități

Membrii CCS contribuie la o serie de lucrări privind politicile CERS și la realizarea de studii, participând inclusiv la grupurile comune CCS-CCT privind intermedierea financiară nebancară și interconectarea. Comitetul consultativ științific contribuie la dezbaterile publice privind politica macroprudențială prin publicarea de rapoarte și documente de informare aferente CCS. Printre contribuțiile anterioare se numără o analiză a sectorului bancar supradimensionat din UE, o recomandare referitoare la o mai bună informare cu privire la activele cu emisii ridicate de dioxid de carbon, activități analitice privind orientarea politicii macroprudențiale și un raport privind digitalizarea și viitorul activității bancare. CCS decernează, de asemenea, premiul anual Ieke van den Burg pentru studii de cercetare remarcabile efectuate de tineri cercetători și este responsabil de Caietele de studii ale CERS (ESRB Working Paper Series).

Membri

Foto Thorsten Beck

Thorsten Beck
Profesor de stabilitate financiară
Profil
Declarații de interese

Foto Bo Becker

Bo Becker
Profesor de finanțe, Cevian Capital
Profil
Declarații de interese

Foto Bruno Biais

Bruno Biais
Profesor de finanțe
Profil
Declarații de interese

Foto Laurent Calvet

Laurent Calvet
Profesor de finanțe
Profil
Declarații de interese

Foto Stephen G. Cecchetti

Stephen G. Cecchetti
Profesor și titular al Catedrei de finanțe internaționale „Rosen Family”
Profil
Declarații de interese

Foto Kathryn Dominguez

Kathryn Dominguez
Profesoară de politici publice și economie
Profil
Declarații de interese

Foto Christian Gollier

Christian Gollier
Profesor de economie
Profil
Declarații de interese

Foto Vasso Ioannidou

Vasso Ioannidou
Profesor de finanțe
Profil
Declarații de interese

Foto Robin Lumsdaine

Robin Lumsdaine
Profesoară
Profil
Declarații de interese

Foto Martin Oehmke

Martin Oehmke
Profesor de finanțe
Profil
Declarații de interese

Foto Loriana Pelizzon

Loriana Pelizzon
Directoare, departamentul pentru piețe financiare
Profil
Declarații de interese

Foto Enrico Perotti

Enrico Perotti
Profesor de finanțe internaționale
Profil
Declarații de interese

Foto Richard Portes

Richard Portes
Profesor de economie
Profil
Declarații de interese

Foto Javier Suárez

Javier Suárez
Profesor de finanțe
Profil
Declarații de interese

Foto Xavier Vives

Xavier Vives
Profesor de economie și finanțe
Profil
Declarații de interese

Foto Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos
Guvernator/Reprezentant al CCT
Profil