Comitetul consultativ științific

Comitetul consultativ științific al CERS

Comitetul consultativ științific (CCS) realizează studii destinate fundamentării deciziilor privind politica macroprudențială ale Consiliului general. CCS este format din 15 experți cu competențe, experiență și expertiză foarte diverse.

Acesta contribuie la dezbaterile publice privind politica macroprudențială prin publicarea de rapoarte. Printre contribuțiile anterioare se numără apeluri privind: o rezoluție bancară credibilă, o uniune a piețelor de capital din Europa și o mai bună informare privind activele cu emisii importante de carbon.

CCS este responsabil de Caietele de studii ale CERS (ESRB Working Paper Series). De asemenea, decernează premiul anual Ieke van den Burg pentru tinerii economiști.

CCS se reunește la Frankfurt cel puțin trimestrial. Membrii acestuia contribuie la o serie de lucrări privind politicile CERS și la realizarea de studii, participând inclusiv la grupurile comune CCS-CCT privind sectorul bancar paralel și interconectarea.

Membrii Comitetului consultativ științific (CCS) al CERS

Javier Suárez (președinte)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Richard Portes (vicepreședinte)
London Business School

Marco Pagano (vicepreședinte)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Elena Carletti
Università Bocconi

Prasanna Gai
University of Auckland

Alberto Giovannini
Președintele MTS și al EuroMTS

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian

Ross Levine
University of California, Berkeley

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra

Isabel Schnabel
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank, Viena, reprezentând Comitetul consultativ tehnic

Invitație de aderare

Căutăm experți internaționali în politică macroprudențială și risc sistemic care să devină membri ai Comitetului consultativ științific (CCS). Membrii vor fi aleși pe baza competenței lor generale și a experienței diverse în domenii academice sau în alte sectoare, în special întreprinderi mici și mijlocii sau organizații sindicale, sau în calitate de furnizori sau consumatori de servicii financiare. Angajații instituțiilor din care provin membrii Consiliului general al CERS nu sunt însă eligibili pentru a candida.

CERS va analiza candidaturile pe baza criteriilor de selecție. Comitetul director va evalua candidaturile și va propune candidați Consiliului general. Candidații selectați vor fi numiți în CCS pentru un mandat reînnoibil de patru ani și vor trebui să respecte obligațiile păstrării secretului profesional prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 și normele privind confidențialitatea. Candidații selectați vor avea, de asemenea, dreptul la indemnizații și la rambursarea cheltuielilor legate de participarea lor la activitățile CCS. Candidații care nu sunt nici numiți în cadrul CCS, nici eliminați în cursul procesului de selecție vor fi înscriși pe o listă de rezervă, care va fi valabilă pe o perioadă de doi ani.

Candidații interesați sunt invitați să își depună candidatura cel târziu la data de 23 mai 2018, ora 23.59 (ora Europei Centrale) la următoarea adresă de e-mail: ascapplications@esrb.europa.eu

Cerere de exprimare a interesului

Formular de candidatură