Menu

Comitetul consultativ științific

Comitetul consultativ științific (CCS) realizează studii destinate fundamentării deciziilor privind politica macroprudențială ale Consiliului general. CCS este alcătuit din președintele Comitetului consultativ tehnic și 15 experți cu competențe, experiență și cunoștințe foarte diverse referitoare la toate sectoarele relevante ale piețelor financiare. Reuniunile CCS au loc cel puțin trimestrial.

Invitație de depunere a candidaturii

Căutăm experți internaționali în politică macroprudențială și risc sistemic care să devină membri ai Comitetului consultativ științific (CCS). Membrii vor fi aleși pe baza competenței lor generale și a experienței diverse în domenii academice sau în alte sectoare, în special întreprinderi mici și mijlocii sau organizații sindicale, sau în calitate de furnizori sau consumatori de servicii financiare. Angajații instituțiilor din care provin membrii Consiliului general al CERS nu sunt însă eligibili pentru a candida.

CERS va analiza candidaturile pe baza criteriilor de selecție. Comitetul director va evalua candidaturile și va propune candidați Consiliului general. Candidații selectați vor fi numiți în CCS pentru un mandat de patru ani, care poate fi reînnoit, și vor trebui să respecte obligațiile privind secretul profesional prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 și normele privind confidențialitatea. Candidații selectați vor avea, de asemenea, dreptul la indemnizații și la rambursarea cheltuielilor legate de participarea lor la activitățile CCS. Candidații care nu sunt nici numiți în cadrul CCS, nici eliminați în cursul procesului de selecție vor fi înscriși pe o listă de rezervă, care va fi valabilă pe o perioadă de doi ani.

Candidații interesați sunt invitați să își depună candidatura, până la data de 24 iunie 2022, ora 23.59 (ora Europei Centrale) cel târziu, la următoarea adresă de e-mail: ascapplications@esrb.europa.eu

Cerere de exprimare a interesului

Formular de candidatură

Responsabilități

Membrii CCS contribuie la o serie de lucrări privind politicile CERS și la realizarea de studii, participând inclusiv la grupurile comune CCS-CCT privind intermedierea financiară nebancară și interconectarea. Comitetul consultativ științific contribuie la dezbaterile publice privind politica macroprudențială prin publicarea de rapoarte și documente de informare aferente CCS. Printre contribuțiile anterioare se numără o analiză a sectorului bancar supradimensionat din UE, o recomandare referitoare la o mai bună informare cu privire la activele cu emisii ridicate de dioxid de carbon, activități analitice privind orientarea politicii macroprudențiale și un raport privind digitalizarea și viitorul activității bancare. CCS decernează, de asemenea, premiul anual Ieke van den Burg pentru studii de cercetare remarcabile efectuate de tineri cercetători și este responsabil de Caietele de studii ale CERS (ESRB Working Paper Series).

Membri (în ordine alfabetică)

Picture of Thorsten Beck

Thorsten Beck
Profesor de stabilitate financiară
Profil
Declarații de interese

Picture of Bo Becker

Bo Becker
Profesor de finanțe, Cevian Capital
Profi
Declarații de interese

Picture of Willem Buiter

Willem Buiter
Profesor adjunct de afaceri publice și internaționale
Profil
Declarații de interese

Picture of Elena Carletti

Elena Carletti
Profesor titular de finanțe
Profil
Declarații de interese

Picture of Stephen G. Cecchetti

Stephen G. Cecchetti
Profesor de finanțe internaționale și președinte al Rosen Family
Profil
Declarații de interese

Picture of Kathryn Dominguez

Kathryn Dominguez
Profesor de politică publică și economie
Profil
Declarații de interese

Picture of Şebnem Kalemli-Özcan

Şebnem Kalemli-Özcan
Profesor de economie și finanțe
Profil
Declarații de interese

Picture of Malcolm Kemp

Malcolm Kemp
Director general
Profil
Declarații de interes

Picture of Giovanna Nicodano

Giovanna Nicodano
Profesor de economie financiară
Profil
Declarații de interese

Picture of Martin Oehmke

Martin Oehmke
Profesor de finanțe
Profil
Declarații de interese

Picture of Loriana Pelizzon

Loriana Pelizzon
Directoare, departamentul pentru piețe financiare
Profil
Declarații de interes

Picture of Enrico Perotti

Enrico Perotti
Profesor de finanțe internaționale
Profil
Declarații de interese

Picture of Richard Portes

Richard Portes
Profesor de economie
Profil
Declarații de interes

Picture of Javier Suárez

Javier Suárez
Profesor de finanțe
Profil
Declarații de interes

Picture of Lars Svensson

Lars Svensson
Profesor asociat
Profil
Declarații de interese

Picture of Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos
Guvernator
Profil