Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Úlohy a zriadenie

Úlohy

ESRB je zodpovedný za makroprudenciálny dohľad nad finančným systémom EÚ a za prevenciu a zmierňovanie systémových rizík. Do širokej pôsobnosti ESRB tak patria banky, poisťovatelia, správcovia aktív, tieňové banky, infraštruktúry finančného trhu a ďalšie finančné inštitúcie a trhy.

Pri plnení svojho makroprudenciálneho mandátu ESRB monitoruje a vyhodnocuje systémové riziká a v prípade potreby vydáva varovania a odporúčania.

Zriadenie

V reakcii na globálnu finančnú krízu poverila Európska komisia skupinu na vysokej úrovni, ktorej predsedal Jacques de Larosière, úlohou zvážiť možnosti posilnenia finančného dohľadu s cieľom zabezpečiť lepšiu ochranu občanov Európy a obnoviť dôveru vo finančný systém. De Larosièrova skupina zdôraznila, že systém dohľadu by sa nemal zameriavať len na dohľad nad jednotlivými podnikmi, ale tiež na stabilitu finančného systému ako celku.

V roku 2009 de Larosièrova správa odporučila, aby sa na úrovni Únie vytvoril orgán, ktorý bude poverený monitorovaním rizík vo finančnom systéme.

De Larosièrova správa

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (5) +

Dňa 16. decembra 2010 vstúpili do platnosti právne predpisy zakladajúce ESRB. Dňa 18. decembra 2019 bolo zverejnené nové nariadenie.

Všetky stránky v tejto sekcii