Menu

Patariamasis mokslinis komitetas

Patariamasis mokslinis komitetas (PMK) atlieka tyrimus, reikalingus Bendrajai valdybai makroprudenciniams sprendimams priimti. Patariamojo mokslinio komiteto nariai – komiteto pirmininkas ir 15 ekspertų, turinčių platų spektrą gebėjimų, patirties ir žinių, susijusių su visais atitinkamais finansų rinkų sektoriais. PMK posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

Funkcijos

PMK nariai dalyvauja įvairioje ESRV politikos formavimo ir tyrimų vykdymo veikloje, taip pat ir bendrose PMK ir Patariamojo techninio komiteto grupėse dėl nebankinio finansinio tarpininkavimo ir tarpusavio sąsajų. PMK skelbia pranešimus (ASC Reports) ir įžvalgas (ASC Insights) ir taip prisideda prie viešų diskusijų makroprudencinės politikos klausimais. Tarp ankstesnių PMK darbų – diskusija apie tai, kad ES veikia per daug bankų, raginimas griežtinti informacijos apie turtą, pasižymintį taršos anglies dioksidu intensyvumu, atskleidimo reikalavimus, makroprudencinės politikos pozicijos analizė, pranešimas apie skaitmeninimą ir bankų sektoriaus ateitį. Be to, PMK kasmet skiria leke van den Burg premiją jauniems mokslininkams už geriausią tiriamąjį darbą ir leidžia ESRV darbo straipsnių seriją.

Nariai (pagal abėcėlę)

Thorsten Beck nuotrauka

Thorsten Beck
Finansinio stabilumo profesorius
Apie narį
Interesų deklaracija

Bo Becker nuotrauka

Bo Becker
Finansų profesorius „Cevian Capital“
Apie narį
Interesų deklaracija

Bruno Biais nuotrauka

Bruno Biais
Finansų profesorius
Apie narį
Interesų deklaracija

Laurent Calvet nuotrauka

Laurent Calvet
Finansų profesorius
Apie narį
Interesų deklaracija

Stephen G. Cecchetti nuotrauka

Stephen G. Cecchetti
Tarptautinių finansų profesorius ir Rosen Family pirmininkas
Apie narį
Interesų deklaracija

Kathryn Dominguez nuotrauka

Kathryn Dominguez
Viešosios politikos ir ekonomikos profesorė
Apie narę
Interesų deklaracija

Christian Gollier nuotrauka

Christian Gollier
Ekonomikos profesorius
Apie narį
Interesų deklaracija

Vasso Ioannidou nuotrauka

Vasso Ioannidou
Finansų profesorė
Apie narę
Interesų deklaracija

Robin Lumsdaine nuotrauka

Robin Lumsdaine
Profesorė
Apie narę
Interesų deklaracija

Martin Oehmke nuotrauka

Martin Oehmke
Finansų profesorius
Apie narį
Interesų deklaracija

Loriana Pelizzon nuotrauka

Loriana Pelizzon
Finansų rinkų departamento direktorė
Apie narę
Interesų deklaracija

Enrico Perotti nuotrauka

Enrico Perotti
Tarptautinių finansų profesorius
Apie narį
Interesų deklaracija

Richard Portes nuotrauka

Richard Portes
Ekonomikos profesorius
Apie narį
Interesų deklaracija

Javier Suárez nuotrauka

Javier Suárez
Finansų profesorius
Apie narį
Interesų deklaracija

Xavier Vives nuotrauka

Xavier Vives
Ekonomikos ir finansų profesorius
Apie narį
Interesų deklaracija

Pablo Hernández de Cos nuotrauka

Pablo Hernández de Cos
Valdybos pirmininkas
Apie narį