Patariamasis mokslinis komitetas

ESRV patariamasis mokslinis komitetas

Patariamasis mokslinis komitetas (PMK) atlieka tyrimus, reikalingus Bendrajai valdybai makroprudenciniams sprendimams priimti. Jį sudaro 15 ekspertų, turinčių įvairių profesinių gebėjimų, patirties ir žinių.

PMK skelbia pranešimus ir taip prisideda prie viešų diskusijų makroprudencinės politikos klausimais. PMK yra prie jų prisidėjęs raginimais sukurti patikimą bankų pertvarkymo sistemą, kurti Europos kapitalo rinkų sąjungą ir griežtinti informacijos apie daug anglies dioksido išskiriantį turtą atskleidimo reikalavimus.

PMK leidžia ESRV darbo straipsnių seriją. Be to, pradedantiems ekonomistams jis kasmet skiria leke va den Burg premiją už geriausią tiriamąjį darbą.

PMK renkasi į posėdžius Frankfurte ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Jo nariai dalyvauja įvairioje ESRV politikos formavimo ir tyrimų vykdymo veikloje, taip pat ir bendrose PMK ir PTK grupėse dėl šešėlinės bankininkystės ir bankų tarpusavio sąsajų.

ESRV patariamojo mokslinio komiteto (PMK) nariai

Javier Suárez (pirmininkas)
London Business School

Richard Portes (pirmininko pavaduotojas)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Marco Pagano (pirmininko pavaduotojas)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Elena Carletti
Università Bocconi

Prasanna Gai
University of Auckland

Alberto Giovannini
MTS ir EuroMTS pirmininkas

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian

Ross Levine
University of California at Berkeley

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra

Isabel Schnabel
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan (HEC)

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank, Viena, atstovaujantis Patariamajam techniniam komitetui