Menu

Patariamasis mokslinis komitetas

Patariamasis mokslinis komitetas (PMK) atlieka tyrimus, reikalingus Bendrajai valdybai makroprudenciniams sprendimams priimti. Patariamojo mokslinio komiteto nariai – komiteto pirmininkas ir 15 ekspertų, turinčių platų spektrą gebėjimų, patirties ir žinių, susijusių su visais atitinkamais finansų rinkų sektoriais. PMK posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

Kvietimas tapti nariais

Kviečiame tarptautinius makroprudencinės politikos ir sisteminės rizikos ekspertus tapti mūsų Patariamojo mokslinio komiteto nariais. Nariai bus atrinkti atsižvelgiant į jų bendrą kompetenciją ir įvairią patirtį akademinėse srityse ar kituose sektoriuose, visų pirma mažosiose ir vidutinėse įmonėse ar profesinėse sąjungose, arba finansinių paslaugų teikimo ar vartojimo srityse. Institucijų, iš kurių renkami ESRV bendrosios valdybos nariai, darbuotojai paraiškų teikti negali.

ESRV išnagrinės paraiškas atsižvelgdama į atrankos kriterijus. Iniciatyvinis komitetas įvertins paraiškas ir pasiūlys kandidatus Bendrajai valdybai. Atrinkti kandidatai bus paskirti į PMK ketverių metų kadencijai, kurią galima pratęsti. Jie privalės laikytis profesinės paslapties įsipareigojimų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 1092/2010 8 straipsnyje, ir konfidencialumo taisyklių. Atrinkti kandidatai turės teisę gauti kompensaciją ir išlaidų, susijusių su dalyvavimu PMK veikloje, atlyginimą. PMK nariais nepaskirti, bet atrankos metu neatmesti kandidatai bus įtraukti į dvejus metus galiojantį rezervo sąrašą.

Kvietimu susidomėję kandidatai paraiškas turi pateikti ne vėliau kaip iki 2022 m. birželio 24 d. 23 val. 59 min. (Vidurio Europos laiku) el. pašto adresu ascapplications@esrb.europa.eu.

Kvietimas teikti paraiškas

Paraiškos forma

Funkcijos

PMK nariai dalyvauja įvairioje ESRV politikos formavimo ir tyrimų vykdymo veikloje, taip pat ir bendrose PMK ir Patariamojo techninio komiteto grupėse dėl nebankinio finansinio tarpininkavimo ir tarpusavio sąsajų. PMK skelbia pranešimus (ASC Reports) ir įžvalgas (ASC Insights) ir taip prisideda prie viešų diskusijų makroprudencinės politikos klausimais. Tarp ankstesnių PMK darbų – diskusija apie tai, kad ES veikia per daug bankų, raginimas griežtinti informacijos apie turtą, pasižymintį taršos anglies dioksidu intensyvumu, atskleidimo reikalavimus, makroprudencinės politikos pozicijos analizė, pranešimas apie skaitmeninimą ir bankų sektoriaus ateitį. Be to, PMK kasmet skiria leke van den Burg premiją jauniems mokslininkams už geriausią tiriamąjį darbą ir leidžia ESRV darbo straipsnių seriją.

Nariai (pagal abėcėlę)

Thorsten Beck nuotrauka

Thorsten Beck
Finansinio stabilumo profesorius
Apie narį
Interesų deklaracija

Bo Becker nuotrauka

Bo Becker
Finansų profesorius „Cevian Capital“
Apie narį
Interesų deklaracija

Willem Buiter nuotrauka

Willem Buiter
Tarptautinių ir viešųjų reikalų profesorius adjunktas
Apie narį
Interesų deklaracija

Elena Carletti nuotrauka

Elena Carletti
Tikroji finansų profesorė
Apie narę
Interesų deklaracija

Stephen G. Cecchetti nuotrauka

Stephen G. Cecchetti
Tarptautinių finansų profesorius ir Rosen Family pirmininkas
Apie narį
Interesų deklaracija

Kathryn Dominguez nuotrauka

Kathryn Dominguez
Viešosios politikos ir ekonomikos profesorė
Apie narę
Interesų deklaracija

Şebnem Kalemli-Özcan nuotrauka

Şebnem Kalemli-Özcan
Ekonomikos ir finansų profesorė
Apie narę
Interesų deklaracija

Malcolm Kemp nuotrauka

Malcolm Kemp
Generalinis direktorius
Apie narį
Interesų deklaracija

Giovanna Nicodano nuotrauka

Giovanna Nicodano
Finansų ekonomikos profesorė
Apie narę
Interesų deklaracija

Martin Oehmke nuotrauka

Martin Oehmke
Finansų profesorius
Apie narį
Interesų deklaracija

Loriana Pelizzon nuotrauka

Loriana Pelizzon
Finansų rinkų departamento direktorė
Apie narę
Interesų deklaracija

Enrico Perotti nuotrauka

Enrico Perotti
Tarptautinių finansų profesorius
Apie narį
Interesų deklaracija

Richard Portes nuotrauka

Richard Portes
Ekonomikos profesorius
Apie narį
Interesų deklaracija

Javier Suárez nuotrauka

Javier Suárez
Finansų profesorius
Apie narį
Interesų deklaracija

Lars Svensson nuotrauka

Lars Svensson
Afilijuotasis profesorius
Apie narį
Interesų deklaracija

Pablo Hernández de Cos nuotrauka

Pablo Hernández de Cos
Valdybos pirmininkas
Apie narį