Patariamasis mokslinis komitetas

ESRV patariamasis mokslinis komitetas

Patariamasis mokslinis komitetas (PMK) atlieka tyrimus, reikalingus Bendrajai valdybai makroprudenciniams sprendimams priimti. Jį sudaro 15 ekspertų, turinčių įvairių profesinių gebėjimų, patirties ir žinių.

PMK skelbia pranešimus ir taip prisideda prie viešų diskusijų makroprudencinės politikos klausimais. PMK yra prie jų prisidėjęs raginimais sukurti patikimą bankų pertvarkymo sistemą, kurti Europos kapitalo rinkų sąjungą ir griežtinti informacijos apie daug anglies dioksido išskiriantį turtą atskleidimo reikalavimus.

PMK leidžia ESRV darbo straipsnių seriją. Be to, pradedantiems ekonomistams jis kasmet skiria leke va den Burg premiją už geriausią tiriamąjį darbą.

PMK renkasi į posėdžius Frankfurte ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Jo nariai dalyvauja įvairioje ESRV politikos formavimo ir tyrimų vykdymo veikloje, taip pat ir bendrose PMK ir PTK grupėse dėl šešėlinės bankininkystės ir bankų tarpusavio sąsajų.

ESRV patariamojo mokslinio komiteto (PMK) nariai:

Thorsten Beck
Cass Business School, London

Bo Becker
Stockholm School of Economics

Willem Buiter
nepriklausomas patarėjas ekonomikos klausimais

Elena Carletti
Università Bocconi, Milan

Stephen Cecchetti
Brandeis International Business School, Waltham Massachusetts

Kathryn Dominguez
University of Michigan

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussels

Pablo Hernández de Cos
Banco de España, Patariamojo techninio komiteto atstovas

Sebnem Kalemli-Özcan
University of Maryland

Malcolm Kemp
Nematrian Limited, London

Giovanna Nicodano
Università di Torino

Martin Oehmke
London School of Economics

Loriana Pelizzon
Goethe University Frankfurt

Richard Portes
London Business School

Javier Suarez
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), Madrid

Lars Svensson
Stockholm School of Economics


Interesų deklaracijos (tik anglų k.)