Menu

Patariamasis mokslinis komitetas

ESRV patariamasis mokslinis komitetas

Patariamasis mokslinis komitetas (PMK) atlieka tyrimus, reikalingus Bendrajai valdybai makroprudenciniams sprendimams priimti. PTK sudaro Patariamojo mokslinio komiteto pirmininkas ir 15 narių – didelę patirtį ir kvalifikaciją, susijusią su visais atitinkamais finansų rinkų sektoriais, turinčių ekspertų. 

PMK skelbia pranešimus ir taip prisideda prie viešų diskusijų makroprudencinės politikos klausimais. PMK yra prie jų prisidėjęs raginimais sukurti patikimą bankų pertvarkymo sistemą, kurti Europos kapitalo rinkų sąjungą ir griežtinti informacijos apie turtą, pasižymintį dideliu taršos anglies dioksidu intensyvumu, atskleidimo reikalavimus.

PMK leidžia ESRV darbo straipsnių seriją. Be to, pradedantiems ekonomistams jis kasmet skiria leke va den Burg premiją už geriausią tiriamąjį darbą.

PMK renkasi į posėdžius Frankfurte ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Jo nariai dalyvauja įvairioje ESRV politikos formavimo ir tyrimų vykdymo veikloje, taip pat ir bendrose PMK ir PTK grupėse dėl šešėlinės bankininkystės ir bankų tarpusavio sąsajų.

ESRV patariamojo mokslinio komiteto (PMK) nariai:

Thorsten Beck
Florence School of Banking and Finance

Bo Becker
Stockholm School of Economics

Willem Buiter
nepriklausomas patarėjas ekonomikos klausimais

Elena Carletti
Università Bocconi, Milan

Stephen Cecchetti
Brandeis International Business School, Waltham Massachusetts

Kathryn Dominguez
University of Michigan

Pablo Hernández de Cos
Banco de España, Patariamojo techninio komiteto atstovas

Sebnem Kalemli-Özcan
University of Maryland

Malcolm Kemp
Nematrian Limited, London

Giovanna Nicodano
Università di Torino

Martin Oehmke
London School of Economics

Loriana Pelizzon
Leibniz Institute for Financial Research SAFE and Goethe University Frankfurt

Enrico Perotti
University of Amsterdam

Richard Portes
London Business School

Javier Suárez
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), Madrid

Lars Svensson
Stockholm School of Economics


Interesų deklaracijos (tik anglų k.)