Patariamasis mokslinis komitetas

ESRV patariamasis mokslinis komitetas

Patariamasis mokslinis komitetas (PMK) atlieka tyrimus, reikalingus Bendrajai valdybai makroprudenciniams sprendimams priimti. Jį sudaro 15 ekspertų, turinčių įvairių profesinių gebėjimų, patirties ir žinių.

PMK skelbia pranešimus ir taip prisideda prie viešų diskusijų makroprudencinės politikos klausimais. PMK yra prie jų prisidėjęs raginimais sukurti patikimą bankų pertvarkymo sistemą, kurti Europos kapitalo rinkų sąjungą ir griežtinti informacijos apie daug anglies dioksido išskiriantį turtą atskleidimo reikalavimus.

PMK leidžia ESRV darbo straipsnių seriją. Be to, pradedantiems ekonomistams jis kasmet skiria leke va den Burg premiją už geriausią tiriamąjį darbą.

PMK renkasi į posėdžius Frankfurte ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Jo nariai dalyvauja įvairioje ESRV politikos formavimo ir tyrimų vykdymo veikloje, taip pat ir bendrose PMK ir PTK grupėse dėl šešėlinės bankininkystės ir bankų tarpusavio sąsajų.

ESRV patariamojo mokslinio komiteto (PMK) nariai:

Javier Suárez (pirmininkas)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Richard Portes (pirmininko pavaduotojas)
London Business School

Marco Pagano (pirmininko pavaduotojas)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Elena Carletti
Università Bocconi

Prasanna Gai
University of Auckland

Alberto Giovannini
MTS ir EuroMTS pirmininkas

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian

Ross Levine
University of California at Berkeley

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra

Isabel Schnabel
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank, Viena, atstovaujantis Patariamajam techniniam komitetui

Kvietimas tapti nariais

Kviečiame tarptautinę patirtį turinčius makroprudencinės politikos ir sisteminės rizikos ekspertus tapti mūsų Patariamojo mokslinio komiteto (PMK) nariais. Nariai bus atrenkami atsižvelgiant į jų bendrą kompetenciją ir įvairią patirtį akademinėse ar kitose srityse, visų pirma mažųjų ir vidutinių įmonių ar profesinių sąjungų arba finansinių paslaugų teikimo ar vartojimo srityse. Institucijų, iš kurių renkami ESRV bendrosios valdybos nariai, darbuotojai paraiškų teikti negali.

ESRV išnagrinės paraiškas atsižvelgdama į atrankos kriterijus. Paraiškas įvertinęs Iniciatyvinis komitetas pasiūlys kandidatus Bendrajai valdybai. Atrinkti kandidatai bus paskirti PMK nariais ketverių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta. Jie privalės laikytis profesinės paslapties įsipareigojimų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 1092/2010 8 straipsnyje, ir konfidencialumo taisyklių. Atrinkti kandidatai turės teisę gauti kompensaciją ir išlaidų, susijusių su dalyvavimu PMK veikloje, atlyginimą. Kandidatai, kurie nebuvo paskirti PMK nariais, tačiau atrankos metu nebuvo atmesti, bus įtraukti į dvejus metus galiojantį rezervo sąrašą.

Susidomėjusieji paraiškas kviečiami teikti ne vėliau kaip iki 2018 m. gegužės 23 d. 23 val. 59 min. (Vidurio Europos laiku) šiuo el. pašto adresu: ascapplications@esrb.europa.eu

Kvietimas teikti paraiškas

Paraiškos forma