Menu

Консултативен научен комитет

Консултативният научен комитет (КНК) извършва изследвания, които служат за основа на макропруденциалните решения на Генералния съвет. Той се състои от председателя на Консултативния технически комитет и 15 експерти, представляващи широк диапазон от умения, опит и знания във всички релевантни сектори на финансовите пазари. Комитетът провежда заседания най-малко веднъж на тримесечие.

Задължения

Членовете на КНК допринасят към редица дейности по политиката и изследванията на ЕССР, включително съвместни групи на КНК-КТК за небанковото финансово посредничество и взаимосвързаността. Комитетът участва в публичното обсъждане на макропруденциални политики, като публикува доклади и анализи. Досегашният му принос включва обсъждане на пренаситеността на пазара на банкови услуги в ЕС, призив за по-добро оповестяване на активите, свързани с високи въглеродни емисии, аналитична работа по макропруденциалната позиция и доклад за цифровизацията и бъдещето на банковия сектор. Освен това КНК присъжда годишната награда „Йеке ван ден Бург“ за високи изследователски постижения на млади научни работници. Той отговаря и за поредицата „Работни материали“ на ЕССР.

Членове (по азбучен ред)

Снимка на Торстен Бек

Торстен Бек
Професор по финансова стабилност
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Бо Бекер

Бо Бекер
Професор по финанси, Cevian Capital
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Бруно Бие

Бруно Бие
Професор по финанси
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Льоран Калве

Льоран Калве
Професор по финанси
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Стивън Г. Чекети

Стивън Г. Чекети
Професор и ръководител на катедра „Розен“ по международни финанси
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Катрин Домингес

Катрин Домингес
Професор по обществена политика и икономика
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Кристиан Голиер

Кристиан Голиер
Професор по икономика
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Васо Йоаниду

Васо Йоаниду
Професор по финанси
Профил
Декларации за интереси

Снимка Робин Лъмсдейн

Робин Лъмсдейн
Професор
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Мартин Емки

Мартин Емки
Професор по финанси
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Лориана Пелицон

Лориана Пелицон
Директор на департамент „Финансови пазари“
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Енрико Пероти

Енрико Пероти
Професор по международни финанси
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Ричард Портис

Ричард Портис
Професор по икономика
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Хавиер Суарес

Хавиер Суарес
Професор по финанси
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Ксавиер Бибес

Ксавиер Бибес
Професор по икономика и финанси
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Пабло Ернандес де Кос

Пабло Ернандес де Кос
Управител
Профил