Консултативен научен комитет

Консултативен научен комитет на ЕССР

Консултативният научен комитет (КНК) извършва изследвания, които служат за основа на макропруденциалните решения на Генералния съвет. Състои се от 15 експерти, притежаващи широк спектър от умения, опит и професионални познания.

С публикуваните си доклади КНК допринася за обществения дебат по макропруденциалната политика. Досегашният му принос включва призиви за надеждно преструктуриране на банки, европейски съюз на капиталовите пазари и по-добро оповестяване на въглеродно интензивни активи.

КНК отговаря за серия „Работни материали на ЕССР“. Той също така присъжда годишната награда за научни изследвания „Йеке ван ден Бург“ за млади икономисти.

КНК заседава във Франкфурт най-малко веднъж на тримесечие. Членовете му допринасят към редица дейности по политиката и изследванията на ЕССР, включително съвместни групи на КНК-КТК за нерегулирания банков сектор и взаимосвързаността.

Членове на Консултативния научен комитет (КНК) на ЕССР

Хавиер Суарес (председател)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Ричард Портиз (заместник-председател)
London Business School

Марко Пагано (заместник-председател)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Елена Карлети
Università Bocconi

Прасана Гай
University of Auckland

Алберто Джованини
Председател на MTS и EuroMTS

Даниел Грос
Centre for European Policy Studies

Малкълм Кемп
Nematrian

Рос Ливайн
University Of California at Berkeley

Хосе-Луис Пеидро
Universitat Pompeu Fabra

Изабел Шнабел
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Давид Тесмар
MIT Sloan

Ернст-Лудвиг фон Таден
Universität Mannheim

Йозеф Цехнер
Wirtschaftsuniversität Wien

Андреас Итнер
Oesterreichische Nationalbank, Виена като представител в Консултативния технически комитет

Покана за нови членове

Ние търсим международни специалисти в областта на макропруденциалната политика и системния риск за членове на Консултативния научен комитет. Членовете ще бъдат избрани въз основа на тяхната компетентност като цяло и въз основа на богатия им опит в академичната област или в други области, особено в областта на малките и средните предприятия, или на профсъюзите, или като доставчици или потребители на финансови услуги. Не се допускат до кандидатстване обаче служители на институциите, от които Генералният съвет на ЕССР привлича своите членове.

ЕССР ще разгледа кандидатурите въз основа на критериите за подбор. Управителният комитет ще разгледа кандидатурите и ще предложи кандидати на Генералния съвет. Избраните кандидати ще бъдат назначени в КНК за четиригодишен мандат с възможност за подновяване. От тях ще се изисква да спазват задълженията за професионална тайна, определени в член 8 от Регламент (ЕС) № 1092/2010 и правилата за поверителност. Избраните кандидати ще имат право на възнаграждение и възстановяване на разходите, свързани с участието им в дейностите на КНК. Кандидатите, които не бъдат назначени в КНК и не са отпаднали в процеса на подбор, ще бъдат включени в резервен списък, който ще бъде валиден в продължение на две години.

Каним заинтересованите кандидати да изпратят кандидатурите си не по-късно от 23:59 ч. централноевропейско време на 23 май 2018 г. на следния имейл адрес: ascapplications@esrb.europa.eu

Покана за изразяване на интерес

Формуляр за кандидатстване