Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консултативен научен комитет

Консултативният научен комитет (КНК) извършва изследвания, които служат за основа на макропруденциалните решения на Генералния съвет. Той се състои от председателя на Консултативния технически комитет и 15 експерти, представляващи широк диапазон от умения, опит и знания във всички релевантни сектори на финансовите пазари. Комитетът провежда заседания най-малко веднъж на тримесечие.

Задължения

Членовете на КНК допринасят към редица дейности по политиката и изследванията на ЕССР, включително съвместни групи на КНК-КТК за небанковото финансово посредничество и взаимосвързаността. Комитетът участва в публичното обсъждане на макропруденциални политики, като публикува доклади и анализи. Досегашният му принос включва обсъждане на пренаситеността на пазара на банкови услуги в ЕС, призив за по-добро оповестяване на активите, свързани с високи въглеродни емисии, аналитична работа по макропруденциалната позиция и доклад за цифровизацията и бъдещето на банковия сектор. Освен това КНК присъжда годишната награда „Йеке ван ден Бург“ за високи изследователски постижения на млади научни работници. Той отговаря и за поредицата „Работни материали“ на ЕССР.

Членове

Торстен БекПрофесор по финансова стабилност
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Торстен Бек

Бо БекерПрофесор по финанси, Cevian Capital
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Бо Бекер

Бруно БиеПрофесор по финанси
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Бруно Бие

Льоран КалвеПрофесор по финанси
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Льоран Калве

Стивън Г. ЧекетиПрофесор и ръководител на катедра „Розен“ по международни финанси
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Стивън Г. Чекети

Катрин ДомингесПрофесор по обществена политика и икономика
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Катрин Домингес

Кристиан ГолиерПрофесор по икономика
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Кристиан Голиер

Васо ЙоанидуПрофесор по финанси
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Васо Йоаниду

Робин ЛъмсдейнПрофесор
Профил
Декларации за интереси

Снимка Робин Лъмсдейн

Мартин ЕмкиПрофесор по финанси
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Мартин Емки

Лориана ПелицонДиректор на департамент „Финансови пазари“
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Лориана Пелицон

Енрико ПеротиПрофесор по международни финанси
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Енрико Пероти

Ричард ПортисПрофесор по икономика
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Ричард Портис

Хавиер СуаресПрофесор по финанси
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Хавиер Суарес

Ксавиер БибесПрофесор по икономика и финанси
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Ксавиер Бибес

Пабло Ернандес де КосУправител

Член на КТК
Профил

Снимка на Пабло Ернандес де Кос

Всички страници в този раздел