Консултативен научен комитет

Консултативен научен комитет на ЕССР

Консултативният научен комитет (КНК) извършва изследвания, които служат за основа на макропруденциалните решения на Генералния съвет. Състои се от 15 експерти, притежаващи широк спектър от умения, опит и професионални познания.

С публикуваните си доклади КНК допринася за обществения дебат по макропруденциалната политика. Досегашният му принос включва призиви за надеждно преструктуриране на банки, европейски съюз на капиталовите пазари и по-добро оповестяване на въглеродно интензивни активи.

КНК отговаря за серия „Работни материали на ЕССР“. Той също така присъжда годишната награда за научни изследвания „Йеке ван ден Бург“ за млади икономисти.

КНК заседава във Франкфурт най-малко веднъж на тримесечие. Членовете му допринасят към редица дейности по политиката и изследванията на ЕССР, включително съвместни групи на КНК-КТК за нерегулирания банков сектор и взаимосвързаността.

Членове на Консултативния научен комитет (КНК) на ЕССР

Хавиер Суарес (председател)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Ричард Портиз (заместник-председател)
London Business School

Марко Пагано (заместник-председател)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Торстен Бек
Cass Business School

Елена Карлети
Università Bocconi

Алберто Джованини
Председател на MTS и EuroMTS

Даниел Грос
Centre for European Policy Studies

Малкълм Кемп
Nematrian

Лориана Пелицон
Goethe University Frankfurt

Хосе-Луис Пеидро
Universitat Pompeu Fabra

Изабел Шнабел
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Давид Тесмар
MIT Sloan

Ернст-Лудвиг фон Таден
Universität Mannheim

Йозеф Цехнер
Wirtschaftsuniversität Wien

Андреас Итнер
Oesterreichische Nationalbank, Виена като представител в Консултативния технически комитет