Консултативен научен комитет

Консултативен научен комитет на ЕССР

Консултативният научен комитет (КНК) извършва изследвания, които служат за основа на макропруденциалните решения на Генералния съвет. Състои се от 15 експерти, притежаващи широк спектър от умения, опит и професионални познания.

С публикуваните си доклади КНК допринася за обществения дебат по макропруденциалната политика. Досегашният му принос включва призиви за надеждно оздравяване на банки, европейски съюз на капиталовите пазари и по-добро оповестяване на въглеродно интензивни активи.

КНК отговаря за серия „Работни материали на ЕССР“. Той също така присъжда годишната награда за научни изследвания „Йеке ван ден Бург“ за млади икономисти.

КНК заседава във Франкфурт най-малко веднъж на тримесечие. Членовете му допринасят към редица дейности по политиката и изследванията на ЕССР, включително съвместни групи на КНК-КТК за нерегулирания банков сектор и взаимосвързаността.

Членове на Консултативния научен комитет (КНК) на ЕССР

Ричард Портиз (председател)
London Business School

Хавиер Суарес (заместник-председател)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Марко Пагано (заместник-председател)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Елена Карлети
Università Bocconi

Прасана Гай
University of Auckland

Алберто Джованини
Председател на MTS и EuroMTS

Даниел Грос
Centre for European Policy Studies

Малкълм Кемп
Nematrian

Рос Ливайн
University Of California at Berkeley

Хосе-Луис Пеидро
Universitat Pompeu Fabra

Изабел Шнабел
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Давид Тесмар
MIT Sloan

Ернст-Лудвиг фон Таден
Universität Mannheim

Йосеф Цехнер
Wirtschaftsuniversität Wien

Андреас Итнер
Oesterreichische Nationalbank, като представител на Консултативния технически комитет