Menu

Pracovné príležitosti

Pracovné príležitosti v ESRB

ESRB je nezávislý orgán EÚ zodpovedný za makroprudenciálny dohľad nad finančným systémom v rámci Únie. Sídli vo Frankfurte nad Mohanom.

Sekretariát ESRB zabezpečuje Európska centrálna banka.

Zamestnanci sekretariátu ESRB sú preto zamestnancami Európskej centrálnej banky.

Pracovné príležitosti v ECB

Nevyžiadané žiadosti nebudú zohľadnené (ani v prípade stáží).