Menu

Poradní vědecký výbor

Poradní vědecký výbor (ASC) provádí výzkum, na jehož základě činí Generální rada svá makroobezřetnostní rozhodnutí. ASC sestává z předsedy poradního technického výboru a 15 odborníků přinášejících dovednosti, zkušenosti a vědomosti v různorodých oblastech, které pokrývají všechny relevantní sektory finančních trhů. Výbor zasedá alespoň jednou za čtvrt roku.

Oblasti odpovědnosti

Členové výboru přispívají k celé řadě činností ESRB v oblasti obezřetnostní politiky a výzkumu, např. ve společných skupinách ASC-ATC pro nebankovní finanční zprostředkování a propojenost. Výbor přispívá k veřejné diskusi o makroobezřetnostní politice zveřejňováním zpráv a analýz ASC. V minulosti např. přispěl k diskusi o nadměrné kapacitě bankovnictví v EU, vyzval k rozšířenému zveřejňování informací o uhlíkově náročných aktivech, provedl analýzu nastavení makroobezřetnostní politiky a zveřejnil zprávu o digitalizaci a budoucnosti bankovnictví. ASC také každoročně uděluje cenu Ieke van den Burgové za vynikající výzkum mladých akademiků a je odpovědný za publikační řadu ESRB Working Paper Series.

Členové výboru

Picture of Thorsten Beck

Thorsten Beck
profesor v oboru finanční stability
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Bo Becker

Bo Becker
profesor v oboru financí, za podpory Cevian Capital
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Bruno Biais

Bruno Biais
profesor v oboru financí
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Laurent Calvet

Laurent Calvet
profesor v oboru financí
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Stephen G. Cecchetti

Stephen G. Cecchetti
profesor a výzkumný pracovník podpořený nadací rodiny Rosenových v oboru mezinárodních financí
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Kathryn Dominguez

Kathryn Dominguez
profesorka v oboru veřejné politiky a ekonomie
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Christian Gollier

Christian Gollier
profesor v oboru ekonomie
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Vasso Ioannidou

Vasso Ioannidou
profesorka v oboru financí
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Robin Lumsdaine

Robin Lumsdaine
profesorka
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Martin Oehmke

Martin Oehmke
profesor v oboru financí
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Loriana Pelizzon

Loriana Pelizzon
ředitelka oddělení pro finanční trhy
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Enrico Perotti

Enrico Perotti
profesor v oboru mezinárodních financí
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Richard Portes

Richard Portes
profesor v oboru ekonomie
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Javier Suárez

Javier Suárez
profesor v oboru financí
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Xavier Vives

Xavier Vives
profesor v oboru ekonomie a financí
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos
guvernér, zástupce ATC
Profil