Menu

Poradní vědecký výbor

Poradní vědecký výbor (ASC) provádí výzkum, na jehož základě činí Generální rada svá makroobezřetnostní rozhodnutí. ASC sestává z předsedy poradního technického výboru a 15 odborníků přinášejících dovednosti, zkušenosti a vědomosti v různorodých oblastech, které pokrývají všechny relevantní sektory finančních trhů.

Výbor přispívá k veřejné diskusi o makroobezřetnostní politice zveřejňováním zpráv. V minulosti vyzval např. k důvěryhodnému řešení úpadkových situací, evropské unii kapitálových trhů a rozšířenému zveřejňování aktiv s vysokými emisemi uhlíku.

Výbor je odpovědný za publikační řadu ESRB Working Paper Series. Dále také uděluje mladým ekonomům výroční cenu Ieke van den Burgové za výzkum.

Členové výboru zasedají ve Frankfurtu nejméně jednou za čtvrt roku. Přispívají k celé řadě činností ESRB v oblasti obezřetnostní politiky a výzkumu, např. ve společných skupinách ASC-ATC pro stínové bankovnictví a propojenost.

Členové poradního vědeckého výboru (ASC) ESRB

Thorsten Beck
Florence School of Banking and Finance

Bo Becker
Vysoká škola ekonomická ve Stockholmu (Stockholm School of Economics)

Willem Buiter
Nezávislý ekonomický poradce

Elena Carlettiová
Università Bocconi, Miláno

Stephen Cecchetti
Brandeis International Business School, Waltham Massachusetts

Kathryn Dominguezová
University of Michigan

Pablo Hernández de Cos
Banco de España, zástupce poradního technického výboru

Sebnem Kalemli-Özcanová
University of Maryland

Malcolm Kemp
Nematrian Limited, Londýn

Giovanna Nicodanová
Università di Torino

Martin Oehmke
London School of Economics

Loriana Pelizzonová
Leibnizův institut pro finanční výzkum SAFE a Goetheho Univerzita Frankfurt

Enrico Perotti
Univerzita v Amsterodamu (Universiteit van Amsterdam)

Richard Portes
London Business School

Javier Suárez
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), Madrid

Lars Svensson
Vysoká škola ekonomická ve Stockholmu (Stockholm School of Economics)


Prohlášení o zájmech (k dispozici pouze v angličtině)