Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Poradní vědecký výbor

Poradní vědecký výbor (ASC) provádí výzkum, na jehož základě činí Generální rada svá makroobezřetnostní rozhodnutí. ASC sestává z předsedy poradního technického výboru a 15 odborníků přinášejících dovednosti, zkušenosti a vědomosti v různorodých oblastech, které pokrývají všechny relevantní sektory finančních trhů. Výbor zasedá alespoň jednou za čtvrt roku.

Oblasti odpovědnosti

Členové výboru přispívají k celé řadě činností ESRB v oblasti obezřetnostní politiky a výzkumu, např. ve společných skupinách ASC-ATC pro nebankovní finanční zprostředkování a propojenost. Výbor přispívá k veřejné diskusi o makroobezřetnostní politice zveřejňováním zpráv a analýz ASC. V minulosti např. přispěl k diskusi o nadměrné kapacitě bankovnictví v EU, vyzval k rozšířenému zveřejňování informací o uhlíkově náročných aktivech, provedl analýzu nastavení makroobezřetnostní politiky a zveřejnil zprávu o digitalizaci a budoucnosti bankovnictví. ASC také každoročně uděluje cenu Ieke van den Burgové za vynikající výzkum mladých akademiků a je odpovědný za publikační řadu ESRB Working Paper Series.

Členové výboru

Thorsten Beck, profesor v oboru finanční stability
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Thorsten Beck

Bo Becker, profesor v oboru financí, za podpory Cevian Capital
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Bo Becker

Bruno Biais, profesor v oboru financí
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Bruno Biais

Laurent Calvet, profesor v oboru financí
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Laurent Calvet

Stephen G. Cecchetti, profesor a výzkumný pracovník podpořený nadací rodiny Rosenových v oboru mezinárodních financí
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Stephen G. Cecchetti

Kathryn Dominguez, profesorka v oboru veřejné politiky a ekonomie
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Kathryn Dominguez

Christian Gollier, profesor v oboru ekonomie
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Christian Gollier

Vasso Ioannidou, profesorka v oboru financí
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Vasso Ioannidou

Robin Lumsdaine, profesorka
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Robin Lumsdaine

Martin Oehmke, profesor v oboru financí
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Martin Oehmke

Loriana Pelizzon, ředitelka oddělení pro finanční trhy
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Loriana Pelizzon

Enrico Perotti, profesor v oboru mezinárodních financí
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Enrico Perotti

Richard Portes, profesor v oboru ekonomie
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Richard Portes

Javier Suárez, profesor v oboru financí
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Javier Suárez

Xavier Vives, profesor v oboru ekonomie a financí
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Xavier Vives

Pablo Hernández de Cos, předseda ATC
Profil

Picture of Pablo Hernández de Cos

Všechny stránky v této části