Poradní vědecký výbor

Poradní vědecký výbor ESRB

Poradní vědecký výbor (ASC) provádí výzkum, na jehož základě činí Generální rada svá makroobezřetnostní rozhodnutí. Zasedá v něm 15 odborníků, kteří disponují širokou škálou dovedností, zkušeností a odborných znalostí.

Výbor přispívá k veřejné diskusi o makroobezřetnostní politice zveřejňováním zpráv. V minulosti vyzval např. k důvěryhodnému řešení úpadkových situací, evropské unii kapitálových trhů a rozšířenému zveřejňování aktiv s vysokými emisemi uhlíku.

Výbor je odpovědný za publikační řadu ESRB Working Paper Series. Dále také uděluje mladým ekonomům výroční cenu Ieke van den Burgové za výzkum.

Členové výboru zasedají ve Frankfurtu nejméně jednou za čtvrt roku. Přispívají k celé řadě činností ESRB v oblasti obezřetnostní politiky a výzkumu, např. ve společných skupinách ASC-ATC pro stínové bankovnictví a propojenost.

Členové poradního vědeckého výboru (ASC) ESRB

Javier Suárez (předseda)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Richard Portes (místopředseda)
London Business School

Marco Pagano (místopředseda)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Thorsten Beck
Cass Business School

Elena Carlettiová
Università Bocconi

Alberto Giovannini
předseda MTS a EuroMTS

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian

Loriana Pelizzonová
Goethe-Universität Frankfurt

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra

Isabel Schnabelová
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank, Vídeň (zastupuje poradní technický výbor)