Menu

Poradní vědecký výbor

Poradní vědecký výbor (ASC) provádí výzkum, na jehož základě činí Generální rada svá makroobezřetnostní rozhodnutí. ASC sestává z předsedy poradního technického výboru a 15 odborníků přinášejících dovednosti, zkušenosti a vědomosti v různorodých oblastech, které pokrývají všechny relevantní sektory finančních trhů. Výbor zasedá alespoň jednou za čtvrt roku.

Výzva k účasti nových členů

Pro členství v našem poradním vědeckém výboru (ASC) hledáme mezinárodní odborníky v oblasti makroobezřetnostní politiky a systémových rizik. Členové budou vybráni na základě své celkové způsobilosti a podle zkušeností z akademické oblasti či z jiných odvětví, zejména z malých a středních podniků, odborů, nebo jako zástupci poskytovatelů či uživatelů finančních služeb. Zaměstnanci institucí, z nichž své členy vybírá Generální rada ESRB, jsou však z možnosti podat přihlášku vyloučeni.

ESRB bude přihlášky vyhodnocovat na základě kritérií výběru. Řídící výbor provede vyhodnocení přihlášek a Generální radě navrhne uchazeče. Vybraní uchazeči budou jmenováni do ASC na čtyřleté obnovitelné období a budou podléhat povinnosti zachování služebního tajemství stanovené v článku 8 nařízení (EU) č. 1092/2010 a pravidlům zachování důvěrnosti informací. Vybraní uchazeči budou mít rovněž nárok na odměnu a náhradu výdajů spojených s jejich podílem na činnosti ASC. Uchazeči, kteří nebudou do ASC jmenováni a nebudou během výběru vyloučeni, zůstanou na seznamu náhradníků, který bude platný po dobu dvou let.

Zájemci mohou přihlášky podávat nejpozději do 23.59 SEČ 24. června 2022 na tuto e-mailovou adresu: ascapplications@esrb.europa.eu

Výzva k vyjádření zájmu

Formulář přihlášky

Oblasti odpovědnosti

Členové výboru přispívají k celé řadě činností ESRB v oblasti obezřetnostní politiky a výzkumu, např. ve společných skupinách ASC-ATC pro nebankovní finanční zprostředkování a propojenost. Výbor přispívá k veřejné diskusi o makroobezřetnostní politice zveřejňováním zpráv a analýz ASC. V minulosti např. přispěl k diskusi o nadměrné kapacitě bankovnictví v EU, vyzval k rozšířenému zveřejňování informací o uhlíkově náročných aktivech, provedl analýzu nastavení makroobezřetnostní politiky a zveřejnil zprávu o digitalizaci a budoucnosti bankovnictví. ASC také každoročně uděluje cenu Ieke van den Burgové za vynikající výzkum mladých akademiků a je odpovědný za publikační řadu ESRB Working Paper Series.

Členové výboru (v abecedním pořadí)

Picture of Thorsten Beck

Thorsten Beck
profesor v oboru finanční stability
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Bo Becker

Bo Becker
profesor v oboru financí, za podpory Cevian Capital
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Willem Buiter

Willem Buiter
mimořádný profesor v oboru mezinárodních a veřejných záležitostí
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Elena Carletti

Elena Carletti
profesorka v oboru financí
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Stephen G. Cecchetti

Stephen G. Cecchetti
profesor a výzkumný pracovník podpořený nadací rodiny Rosenových v oboru mezinárodních financí
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Kathryn Dominguez

Kathryn Dominguez
profesorka v oboru veřejné politiky a ekonomie
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Şebnem Kalemli-Özcan

Şebnem Kalemli-Özcan
profesorka v oboru ekonomie a financí
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Malcolm Kemp

Malcolm Kemp
výkonný ředitel
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Giovanna Nicodano

Giovanna Nicodano
profesorka v oboru finanční ekonomie
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Martin Oehmke

Martin Oehmke
profesor v oboru financí
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Loriana Pelizzon

Loriana Pelizzon
ředitelka oddělení pro finanční trhy
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Enrico Perotti

Enrico Perotti
profesor v oboru mezinárodních financí
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Richard Portes

Richard Portes
profesor v oboru ekonomie
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Javier Suárez

Javier Suárez
profesor v oboru financí
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Lars Svensson

Lars Svensson
přidružený profesor
Profil
Prohlášení o zájmech

Picture of Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos
guvernér
Profil