Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή

Η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή διενεργεί ερευνητικό έργο με σκοπό την παροχή τεκμηρίωσης για τις μακροπροληπτικές αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Τεχνικής Επιτροπής και 15 εμπειρογνώμονες που αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, πείρας και γνώσεων που αφορούν όλους τους συναφείς με τις χρηματοπιστωτικές αγορές τομείς. Η επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε τρίμηνο.

Αρμοδιότητες

Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής συνεισφέρουν σε ποικίλο πολιτικό και ερευνητικό έργο του ΕΣΣΚ, συμπεριλαμβανομένων των μεικτών ομάδων της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής και της Συμβουλευτικής Τεχνικής Επιτροπής για τη μη τραπεζική χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση και τις διασυνδέσεις. Η επιτροπή συνεισφέρει στη δημόσια συζήτηση για τη μακροπροληπτική πολιτική με τη δημοσίευση των εκδόσεων με τίτλο “ASC Reports” και “ASC Insights”. Στο παρελθόν έχει παρουσιάσει μεταξύ άλλων ανάλυση για την ύπαρξη περισσότερων τραπεζών από ό,τι χρειάζεται στην ΕΕ, έκκληση για μια ενισχυμένη δημοσιοποίηση των στοιχείων ενεργητικού υψηλής έντασης άνθρακα, αναλυτικό έργο για την κατεύθυνση της μακροπροληπτικής πολιτικής και έκθεση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και το μέλλον των τραπεζών. Επίσης, η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή απονέμει το ετήσιο βραβείο Ieke van den Burg σε νέους από την ακαδημαϊκή κοινότητα για τη διεξαγωγή διακεκριμένης έρευνας και είναι αρμόδια για την έκδοση της σειράς "ESRB Working Paper Series".

Μέλη

Thorsten Beck Καθηγητής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Προφίλ
Δηλώσεις συμφερόντων (μόνο στα αγγλικά)

Φωτογραφία του Thorsten Beck

Bo Becker Καθηγητής Χρηματοοικονομικών (Cevian Capital)
Προφίλ
Δηλώσεις συμφερόντων (μόνο στα αγγλικά)

Φωτογραφία του Bo Becker

Bruno Biais Καθηγητής Χρηματοοικονομικών
Προφίλ
Δηλώσεις συμφερόντων (μόνο στα αγγλικά)

Φωτογραφία του Bruno Biais

Laurent Calvet Καθηγητής Χρηματοοικονομικών
Προφίλ
Δηλώσεις συμφερόντων (μόνο στα αγγλικά)

Φωτογραφία του Laurent Calvet

Stephen G. Cecchetti Καθηγητής και κάτοχος της Έδρας Διεθνών Χρηματοοικονομικών Rosen Family
Προφίλ
Δηλώσεις συμφερόντων (μόνο στα αγγλικά)

Φωτογραφία του Stephen G. Cecchetti

Kathryn Dominguez Καθηγήτρια Δημόσιας Πολιτικής και Οικονομικών
Προφίλ
Δηλώσεις συμφερόντων (μόνο στα αγγλικά)

Φωτογραφία της Kathryn Dominguez

Christian Gollier Καθηγητής Οικονομικών
Προφίλ
Δηλώσεις συμφερόντων (μόνο στα αγγλικά)

Φωτογραφία του Christian Gollier

Βάσω Ιωαννίδου Καθηγήτρια Χρηματοοικονομικών
Προφίλ
Δηλώσεις συμφερόντων (μόνο στα αγγλικά)

Φωτογραφία της Βάσως Ιωαννίδου

Robin Lumsdaine Καθηγήτρια
Προφίλ
Δηλώσεις συμφερόντων (μόνο στα αγγλικά)

Φωτογραφία της Robin Lumsdaine

Martin Oehmke Καθηγητής Χρηματοοικονομικών
Προφίλ
Δηλώσεις συμφερόντων (μόνο στα αγγλικά)

Φωτογραφία του Martin Oehmke

Loriana Pelizzon Διευθύντρια, Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Αγορών
Προφίλ
Δηλώσεις συμφερόντων (μόνο στα αγγλικά)

Φωτογραφία της Loriana Pelizzon

Enrico Perotti Καθηγητής Διεθνών Χρηματοοικονομικών
Προφίλ
Δηλώσεις συμφερόντων (μόνο στα αγγλικά)

Φωτογραφία του Enrico Perotti

Richard Portes Καθηγητής Οικονομικών
Προφίλ
Δηλώσεις συμφερόντων (μόνο στα αγγλικά)

Φωτογραφία του Richard Portes

Javier Suárez Καθηγητής Χρηματοοικονομικών
Προφίλ
Δηλώσεις συμφερόντων (μόνο στα αγγλικά)

Φωτογραφία του Javier Suárez

Xavier Vives Καθηγητής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών
Προφίλ
Δηλώσεις συμφερόντων (μόνο στα αγγλικά)

Φωτογραφία του Xavier Vives

Pablo Hernández de Cos Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Τεχνικής Επιτροπής 
Προφίλ

Φωτογραφία του Pablo Hernández de Cos

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα