Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή

Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή του ΕΣΣΚ

Η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή διενεργεί έρευνα με σκοπό την παροχή τεκμηρίωσης για τις μακροπροληπτικές αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου. Απαρτίζεται από 15 εμπειρογνώμονες που αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, πείρας και τεχνογνωσίας.

Η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή συνεισφέρει στη δημόσια συζήτηση για τη μακροπροληπτική πολιτική με τη δημοσίευση εκθέσεων. Προηγούμενες συνεισφορές της αφορούσαν μεταξύ άλλων εκκλήσεις για μια αξιόπιστη εξυγίανση των τραπεζών, μια ευρωπαϊκή ένωση κεφαλαιαγορών και μια ενισχυμένη δημοσιοποίηση των στοιχείων ενεργητικού υψηλής έντασης άνθρακα.

Η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή είναι αρμόδια για την έκδοση της σειράς "ESRB Working Paper Series". Επίσης, απονέμει το ετήσιο βραβείο Ieke van den Burg Research Prize για νέους οικονομολόγους.

Η επιτροπή συνεδριάζει στη Φρανκφούρτη τουλάχιστον κάθε τρίμηνο. Τα μέλη της συνεισφέρουν σε ποικίλο έργο του ΕΣΣΚ σε θέματα πολιτικής και έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των μεικτών ομάδων της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής και της Συμβουλευτικής Τεχνικής Επιτροπής για τον σκιώδη τραπεζικό τομέα και τις διασυνδέσεις.

Μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής του ΕΣΣΚ

Thorsten Beck
Cass Business School, Λονδίνο

Bo Becker
Stockholm School of Economics

Willem Buiter
Ανεξάρτητος οικονομικός σύμβουλος

Elena Carletti
Università Bocconi, Μιλάνο

Stephen Cecchetti
Brandeis International Business School, Waltham Massachusetts

Kathryn Dominguez
University of Michigan

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies (CEPS), Βρυξέλλες

Pablo Hernández de Cos
Banco de España, εκπρόσωπος της Συμβουλευτικής Τεχνικής Επιτροπής

Sebnem Kalemli-Özcan
University of Maryland

Malcolm Kemp
Nematrian Limited, Λονδίνο

Giovanna Nicodano
Università di Torino

Martin Oehmke
London School of Economics

Loriana Pelizzon
Goethe University Frankfurt

Richard Portes
London Business School

Javier Suarez
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), Μαδρίτη

Lars Svensson
Stockholm School of Economics


Δηλώσεις συμφερόντων (μόνο στα αγγλικά)