Menu

Neuvoa-antava tieteellinen komitea

EJRK:n neuvoa-antava tieteellinen komitea

Neuvoa-antava tieteellinen komitea tekee hallintoneuvoston makrovakauspäätösten tueksi tarvittavaa tutkimustyötä. Komitea koostuu neuvoa-antavan teknisen komitean puheenjohtajasta sekä 15 asiantuntijasta, joilla on monipuolinen ammattitaito ja työkokemus ja laajat tiedot finanssimarkkinoiden eri sektoreilta.

Neuvoa-antava tieteellinen komitea osallistuu makrovakauspolitiikkaa koskevaan julkiseen keskusteluun julkaisemalla tutkimusraportteja. Se on raporteissaan nostanut esiin muun muassa, että Eurooppaan tarvitaan uskottavat pankkien kriisinratkaisujärjestelyt ja pääomamarkkinaunioni ja että sijoituksista hiili-intensiivisiin yrityksiin tulisi julkistaa kattavammin tietoja.

Neuvoa-antava tieteellinen komitea vastaa EJRK:n Working Paper Series ‑julkaisusarjasta. Se myös jakaa vuosittain nuorille taloustieteilijöille tarkoitetun Ieke van den Burg ‑tutkimuspalkinnon.

Neuvoa-antava tieteellinen komitea kokoontuu Frankfurtissa vähintään neljännesvuosittain. Komitean jäsenet ovat mukana EJRK:n tutkimus- ja politiikkatyössä monella tavalla, kuten osallistumalla varjopankkitoimintaa ja keskinäisiä kytköksiä tarkastelevien työryhmien työhön yhdessä neuvoa-antavan teknisen komitean jäsenten kanssa.

EJRK:n neuvoa-antavan tieteellisen komitean jäsenet

Thorsten Beck
Florence School of Banking and Finance

Bo Becker
Stockholm School of Economics

Willem Buiter
Riippumaton taloudellinen neuvonantaja

Elena Carletti
Università Bocconi, Milano

Stephen Cecchetti
Brandeis International Business School, Waltham Massachusetts

Kathryn Dominguez
University of Michigan

Pablo Hernández de Cos
Espanjan keskuspankki
Neuvoa-antavan teknisen komitean edustaja

Sebnem Kalemli-Özcan
University of Maryland

Malcolm Kemp
Nematrian Limited, Lontoo

Giovanna Nicodano
Università di Torino

Martin Oehmke
London School of Economics

Loriana Pelizzon
Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung SAFE ja Goethe-Universität Frankfurt

Enrico Perotti
Universiteit van Amsterdam

Richard Portes
London Business School

Javier Suárez
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), Madrid

Lars Svensson
Stockholm School of Economics


Ilmoitus etunäkökohdista (vain englanniksi)