Neuvoa-antava tieteellinen komitea

EJRK:n neuvoa-antava tieteellinen komitea

Neuvoa-antava tieteellinen komitea tekee hallintoneuvoston makrovakauspäätösten tueksi tarvittavaa tutkimustyötä. Komitea koostuu 15 asiantuntijasta, joilla on monipuolinen ammattitaito ja työkokemus ja laaja asiantuntemus.

Neuvoa-antava tieteellinen komitea osallistuu makrovakauspolitiikkaa koskevaan julkiseen keskusteluun julkaisemalla tutkimusraportteja. Se on raporteissaan nostanut esiin muun muassa, että Eurooppaan tarvitaan uskottavat pankkien kriisinratkaisujärjestelyt ja pääomamarkkinaunioni ja että sijoituksista hiili-intensiivisiin yrityksiin tulisi julkistaa kattavammin tietoja.

Neuvoa-antava tieteellinen komitea vastaa EJRK:n Working Paper Series ‑julkaisusarjasta. Se myös jakaa vuosittain nuorille taloustieteilijöille tarkoitetun Ieke van den Burg ‑tutkimuspalkinnon.

Neuvoa-antava tieteellinen komitea kokoontuu Frankfurtissa vähintään neljännesvuosittain. Komitean jäsenet ovat mukana EJRK:n tutkimus- ja politiikkatyössä monella tavalla, kuten osallistumalla varjopankkitoimintaa ja keskinäisiä kytköksiä tarkastelevien työryhmien työhön yhdessä neuvoa-antavan teknisen komitean jäsenten kanssa.

EJRK:n neuvoa-antavan tieteellisen komitean jäsenet

Thorsten Beck
Cass Business School, London

Willem Buiter
Citigroup, New York

Elena Carletti
Università Bocconi, Milan

Stephen Cecchetti
Brandeis International Business School, Waltham Massachusetts

Kathryn Dominguez
University of Michigan

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussels

Sebnem Kalemli-Özcan
University of Maryland

Malcolm Kemp
Nematrian Limited, London

Giovanna Nicodano
Università di Torino

Martin Oehmke
London School of Economics

Loriana Pelizzon
Goethe University Frankfurt

Richard Portes
London Business School

Isabel Schnabel
University of Bonn

Javier Suarez
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), Madrid

Lars Svensson
Stockholm School of Economics

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank, Vienna, representation of the Advisory Technical Committee


Ilmoitus etunäkökohdista (vain englanniksi)