Neuvoa-antava tieteellinen komitea

EJRK:n neuvoa-antava tieteellinen komitea

Neuvoa-antava tieteellinen komitea tekee hallintoneuvoston makrovakauspäätösten tueksi tarvittavaa tutkimustyötä. Komitea koostuu 15 asiantuntijasta, joilla on monipuolinen ammattitaito ja työkokemus ja laaja asiantuntemus.

Neuvoa-antava tieteellinen komitea osallistuu makrovakauspolitiikkaa koskevaan julkiseen keskusteluun julkaisemalla tutkimusraportteja. Se on raporteissaan nostanut esiin muun muassa, että Eurooppaan tarvitaan uskottavat pankkien kriisinratkaisujärjestelyt ja pääomamarkkinaunioni ja että sijoituksista hiili-intensiivisiin yrityksiin tulisi julkistaa kattavammin tietoja.

Neuvoa-antava tieteellinen komitea vastaa EJRK:n Working Paper Series ‑julkaisusarjasta. Se myös jakaa vuosittain nuorille taloustieteilijöille tarkoitetun Ieke van den Burg ‑tutkimuspalkinnon.

Neuvoa-antava tieteellinen komitea kokoontuu Frankfurtissa vähintään neljännesvuosittain. Komitean jäsenet ovat mukana EJRK:n tutkimus- ja politiikkatyössä monella tavalla, kuten osallistumalla varjopankkitoimintaa ja keskinäisiä kytköksiä tarkastelevien työryhmien työhön yhdessä neuvoa-antavan teknisen komitean jäsenten kanssa.

EJRK:n neuvoa-antavan tieteellisen komitean jäsenet

Javier Suárez (puheenjohtaja)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Richard Portes (varapuheenjohtaja)
London Business School

Marco Pagano (varapuheenjohtaja)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Thorsten Beck
Cass Business School

Elena Carletti
Università Bocconi

Alberto Giovannini
MTS:n ja EuroMTS:n puheenjohtaja

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian

Loriana Pelizzon
Goethe-Universität Frankfurt

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra

Isabel Schnabel
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Itävallan keskuspankki (neuvoa-antavan teknisen komitean edustajana)