Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Neuvoa-antava tieteellinen komitea

Neuvoa-antava tieteellinen komitea tekee hallintoneuvoston makrovakauspäätösten tueksi tarvittavaa tutkimustyötä. Komitea koostuu neuvoa-antavan teknisen komitean puheenjohtajasta sekä 15 asiantuntijasta, joilla on monipuolinen ammattitaito ja työkokemus ja laajat tiedot finanssimarkkinoiden eri sektoreilta. Neuvoa-antava tieteellinen komitea kokoontuu vähintään neljännesvuosittain.

Tehtävät

Komitean jäsenet ovat monin tavoin mukana EJRK:n makrovakaustyössä ja tutkimustoiminnassa. He esimerkiksi osallistuvat neuvoa-antavan teknisen komitean jäsenten kanssa työryhmiin, joissa tarkastellaan rahoituksen välitystä pankkisektorin ulkopuolella ja toimijoiden keskinäisiä sidoksia. Neuvoa-antava tieteellinen komitea osallistuu makrovakauspolitiikkaa koskevaan julkiseen keskusteluun julkaisemalla raportteja ja katsauksia. Komitea on käsitellyt julkaisuissaan muun muassa pankkipalvelujen ylitarjontaa EU:ssa, digitalisaatiota, makrovakauspolitiikan analyyttista pohjaa ja pankkitoiminnan tulevaisuutta sekä vaatinut, että sijoituksista hiilivaltaisiin yrityksiin julkistettaisiin tietoja kattavammin. Neuvoa-antava tieteellinen komitea vastaa EJRK:n Working Papers ‑julkaisusarjasta. Se myös myöntää vuosittain nuorille taloustieteilijöille tarkoitetun Ieke van den Burg ‑tutkimuspalkinnon.

EJRK:n neuvoa-antavan tieteellisen komitean jäsenet

Thorsten Beck Rahoitusvakauden professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Thorsten Beck

Bo Becker Rahoitustieteen professori (Cevian Capital ‑oppituolin haltija)
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Bo Becker

Bruno Biais Rahoitustieteen professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Bruno Biais

Laurent Calvet Rahoitustieteen professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Laurent Calvet

Stephen G. Cecchetti Kansainvälisen rahoitustieteen professori ja Rosenin suvun rahoittaman oppituolin haltija
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Stephen G. Cecchetti

Kathryn Dominguez Yhteiskuntapolitiikan ja taloustieteen professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Kathryn Dominguez

Christian Gollier Taloustieteen professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Christian Gollier

Vasso Ioannidou Rahoitustieteen professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Vasso Ioannidou

Robin Lumsdaine Professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Robin Lumsdaine

Martin Oehmke Rahoitustieteen professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Martin Oehmke

Loriana Pelizzon Rahoitusmarkkinoiden tutkimusosaston johtaja
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Loriana Pelizzon

Enrico Perotti Kansainvälisen rahoitustieteen professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Enrico Perotti

Richard PortesTaloustieteen professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Richard Portes

Javier Suárez Rahoitustieteen professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Javier Suárez

Xavier Vives Talous- ja rahoitustieteen professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Xavier Vives

Pablo Hernández de Cos Neuvoa-antavan teknisen komitean puheenjohtaja
Esittely

Pablo Hernández de Cos

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut