Neuvoa-antava tieteellinen komitea

EJRK:n neuvoa-antava tieteellinen komitea

Neuvoa-antava tieteellinen komitea tekee hallintoneuvoston makrovakauspäätösten tueksi tarvittavaa tutkimustyötä. Komitea koostuu 15 asiantuntijasta, joilla on monipuolinen ammattitaito ja työkokemus ja laaja asiantuntemus.

Neuvoa-antava tieteellinen komitea osallistuu makrovakauspolitiikkaa koskevaan julkiseen keskusteluun julkaisemalla tutkimusraportteja. Se on raporteissaan nostanut esiin muun muassa, että Eurooppaan tarvitaan uskottavat pankkien kriisinratkaisujärjestelyt ja pääomamarkkinaunioni ja että sijoituksista hiili-intensiivisiin yrityksiin tulisi julkistaa kattavammin tietoja.

Neuvoa-antava tieteellinen komitea vastaa EJRK:n Working Paper Series ‑julkaisusarjasta. Se myös jakaa vuosittain nuorille taloustieteilijöille tarkoitetun Ieke van den Burg ‑tutkimuspalkinnon.

Neuvoa-antava tieteellinen komitea kokoontuu Frankfurtissa vähintään neljännesvuosittain. Komitean jäsenet ovat mukana EJRK:n tutkimus- ja politiikkatyössä monella tavalla, kuten osallistumalla varjopankkitoimintaa ja keskinäisiä kytköksiä tarkastelevien työryhmien työhön yhdessä neuvoa-antavan teknisen komitean jäsenten kanssa.

EJRK:n neuvoa-antavan tieteellisen komitean jäsenet

Javier Suárez (puheenjohtaja)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Richard Portes (varapuheenjohtaja)
London Business School

Marco Pagano (varapuheenjohtaja)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Thorsten Beck
Cass Business School

Elena Carletti
Università Bocconi

Prasanna Gai
University of Auckland

Alberto Giovannini
MTS:n ja EuroMTS:n puheenjohtaja

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian

Loriana Pelizzon
Goethe-Universität Frankfurt

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra

Isabel Schnabel
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Itävallan keskuspankki (neuvoa-antavan teknisen komitean edustajana)