Menu

Neuvoa-antava tieteellinen komitea

Neuvoa-antava tieteellinen komitea tekee hallintoneuvoston makrovakauspäätösten tueksi tarvittavaa tutkimustyötä. Komitea koostuu neuvoa-antavan teknisen komitean puheenjohtajasta sekä 15 asiantuntijasta, joilla on monipuolinen ammattitaito ja työkokemus ja laajat tiedot finanssimarkkinoiden eri sektoreilta. Neuvoa-antava tieteellinen komitea kokoontuu vähintään neljännesvuosittain.

Tehtävät

Komitean jäsenet ovat monin tavoin mukana EJRK:n makrovakaustyössä ja tutkimustoiminnassa. He esimerkiksi osallistuvat neuvoa-antavan teknisen komitean jäsenten kanssa työryhmiin, joissa tarkastellaan rahoituksen välitystä pankkisektorin ulkopuolella ja toimijoiden keskinäisiä sidoksia. Neuvoa-antava tieteellinen komitea osallistuu makrovakauspolitiikkaa koskevaan julkiseen keskusteluun julkaisemalla raportteja ja katsauksia. Komitea on käsitellyt julkaisuissaan muun muassa pankkipalvelujen ylitarjontaa EU:ssa, digitalisaatiota, makrovakauspolitiikan analyyttista pohjaa ja pankkitoiminnan tulevaisuutta sekä vaatinut, että sijoituksista hiilivaltaisiin yrityksiin julkistettaisiin tietoja kattavammin. Neuvoa-antava tieteellinen komitea vastaa EJRK:n Working Papers ‑julkaisusarjasta. Se myös myöntää vuosittain nuorille taloustieteilijöille tarkoitetun Ieke van den Burg ‑tutkimuspalkinnon.

EJRK:n neuvoa-antavan tieteellisen komitean jäsenet

Thorsten Beck

Thorsten Beck
Rahoitusvakauden professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Bo Becker

Bo Becker
Rahoitustieteen professori (Cevian Capital ‑oppituolin haltija)
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Bruno Biais

Bruno Biais
Rahoitustieteen professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Laurent Calvet

Laurent Calvet
Rahoitustieteen professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Stephen G. Cecchetti

Stephen G. Cecchetti
Kansainvälisen rahoitustieteen professori ja Rosenin suvun rahoittaman oppituolin haltija
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Kathryn Dominguez

Kathryn Dominguez
Yhteiskuntapolitiikan ja taloustieteen professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Christian Gollier

Christian Gollier
Taloustieteen professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Vasso Ioannidou

Vasso Ioannidou
Rahoitustieteen professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Robin Lumsdaine

Robin Lumsdaine
Professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Martin Oehmke

Martin Oehmke
Rahoitustieteen professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Loriana Pelizzon

Loriana Pelizzon
Rahoitusmarkkinoiden tutkimusosaston johtaja
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Enrico Perotti

Enrico Perotti
Kansainvälisen rahoitustieteen professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Richard Portes

Richard Portes
Taloustieteen professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Javier Suárez

Javier Suárez
Rahoitustieteen professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Xavier Vives

Xavier Vives
Talous- ja rahoitustieteen professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos
Espanjan keskuspankin pääjohtaja / edustaja neuvoa-antavassa teknisessä komiteassa
Esittely