Kumitat Xjentifiku Konsultattiv

Kumitat Xjentifiku Konsultattiv tal-BERS

Il-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv (ASC) jagħmel riċerka biex il-Bord Ġenerali jkun jista’ jieħu deċiżjonijiet makroprudenzjali. Hu magħmul minn 15-il espert li jirrappreżentaw firxa wiesgħa ta’ ħiliet, esperjenza u kompetenza.

L-ASC jagħti sehmu għad-diskussjoni pubblika fuq il-politika makroprudenzjali billi jippubblika rapporti. Il-kontribuzzjonijiet jinkludu sejħiet għal: riżoluzzjoni bankarja kredibbli; unjoni tas-swieq tal-kapital Ewropej; u titjib fid-divulgazzjoni dwar assi b’intensità qawwija ta’ karbonju.

L-ASC hu responsabbli għall-Working Paper Series tal-BERS. Kull sena l-Kumitat jagħti wkoll il-Premju Ieke van den Burg għar-Riċerka, għal ekonomisti żgħażagħ.

L-ASC jiltaqa’ fi Frankfurt tal-anqas darba kull tliet xhur. Il-membri tiegħu jagħtu sehemhom f’firxa ta’ ħidma ta' politika u riċerka tal-BERS, fosthom fil-gruppi konġunti ASC-ATC għas-servizzi bankarji paralleli (shadow banking) u l-interkonnettività.

Membri tal-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv (ASC) tal-BERS

Thorsten Beck
Cass Business School, London

Bo Becker
Stockholm School of Economics

Willem Buiter
Konsulent Ekonomiku Indipendenti

Elena Carletti
Università Bocconi, Milan

Stephen Cecchetti
Brandeis International Business School, Waltham Massachusetts

Kathryn Dominguez
University of Michigan

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussels

Pablo Hernández de Cos
Banco de España, rappreżentant tal-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv

Sebnem Kalemli-Özcan
University of Maryland

Malcolm Kemp
Nematrian Limited, London

Giovanna Nicodano
Università di Torino

Martin Oehmke
London School of Economics

Loriana Pelizzon
Goethe University Frankfurt

Richard Portes
London Business School

Javier Suarez
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), Madrid

Lars Svensson
Stockholm School of Economics


Declarations of interest (disponibbli bl-Ingliż biss)