Kumitat Xjentifiku Konsultattiv

Kumitat Xjentifiku Konsultattiv tal-BERS

Il-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv (ASC) jagħmel riċerka biex il-Bord Ġenerali jkun jista’ jieħu deċiżjonijiet makroprudenzjali. Hu magħmul minn 15-il espert li jirrappreżentaw firxa wiesgħa ta’ ħiliet, esperjenza u kompetenza.

L-ASC jagħti sehmu għad-diskussjoni pubblika fuq il-politika makroprudenzjali billi jippubblika rapporti. Il-kontribuzzjonijiet jinkludu sejħiet għal: riżoluzzjoni bankarja kredibbli; unjoni tas-swieq tal-kapital Ewropej; u titjib fid-divulgazzjoni dwar assi b’intensità qawwija ta’ karbonju.

L-ASC hu responsabbli għall-Working Paper Series tal-BERS. Kull sena l-Kumitat jagħti wkoll il-Premju Ieke van den Burg għar-Riċerka, għal ekonomisti żgħażagħ.

L-ASC jiltaqa’ fi Frankfurt tal-anqas darba kull tliet xhur. Il-membri tiegħu jagħtu sehemhom f’firxa ta’ ħidma ta' politika u riċerka tal-BERS, fosthom fil-gruppi konġunti ASC-ATC għas-servizzi bankarji paralleli (shadow banking) u l-interkonnettività.

Membri tal-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv (ASC) tal-BERS

Javier Suárez (President)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Richard Portes (Viċi President)
London Business School

Marco Pagano (Viċi President)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Thorsten Beck
Cass Business School

Elena Carletti
Università Bocconi

Alberto Giovannini
President MTS u EuroMTS

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian

Loriana Pelizzon
Goethe University Frankfurt

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra

Isabel Schnabel
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank, Vienna bħala rappreżentant tal-Kumitat Tekniku Konsultattiv