Menu

Kumitat Xjentifiku Konsultattiv

Il-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv (ASC) jagħmel riċerka biex il-Bord Ġenerali jkun jista’ jieħu deċiżjonijiet makroprudenzjali. Is-sħubija tiegħu tikkonsisti mill-President tal-Kumitat Tekniku Konsultattiv u 15-il espert li jirrappreżentaw firxa wiesgħa ta’ ħiliet, esperjenza u għarfien relatati mas-setturi kollha rilevanti tas-swieq finanzjarji. L-ASC jiltaqa’ tal-anqas darba kull tliet xhur.

Sejħa għal membri ġodda

Qed infittxu esperti internazzjonali fil-politika makroprudenzjali u r-riskju sistemiku biex jissieħbu fil-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv (ASC). Il-membri se jingħażlu abbażi tal-kompetenza ġenerali u l-esperjenza diversa tagħhom f'oqsma akkademiċi jew setturi oħra, b'mod partikolari f'intrapriżi żgħar u ta' daqs medju jew trejdunjins, jew bħala fornituri jew konsumaturi ta' servizzi finanzjarji. Impjegati ta' istituzzjonijiet minn fejn jiġu l-membri tal-Bord Ġenerali tal-BERS, madankollu, mhumiex eliġibbli biex japplikaw.

Il-BERS se jikkunsidra applikazzjonijiet abbażi tal-kriterji tal-għażla. Il-Kumitat ta' Tmexxija jivvaluta l-applikazzjonijiet u jipproponi kandidati lill-Bord Ġenerali. Il-kandidati magħżula jinħatru fl-ASC għal mandat ta' erba' snin li jiġġedded u jkunu meħtieġa jirrispettaw l-obbligi ta' segretezza professjonali stabbiliti fl-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 1092/2010 u r-regoli dwar il-kunfidenzjalità. Il-kandidati magħżula jkunu intitolati wkoll għal indennizzi u għar-rimborż ta' spejjeż relatati mal-parteċipazzjoni tagħhom fl-attivitajiet tal-ASC. Il-kandidati li la jinħatru għall-ASC u lanqas jitwarbu fil-proċess tal-għażla jinżammu fuq lista ta' riżerva, li tkun valida għal perijodu ta' sentejn.

Il-kandidati interessati huma mistiedna jissottomettu l-applikazzjonijiet tagħhom mhux aktar tard minn 23:59 CET tat-24 ta’ Ġunju 2018 fl-indirizz elettroniku li ġej: ascapplications@esrb.europa.eu

Sejħa għal wiri ta' interess

Formola ta' applikazzjoni li għandha tiġi sottomessa

Responsabbiltajiet

Il-membri tal-ASC jagħtu sehemhom f’firxa ta’ ħidma ta' politika u riċerka tal-BERS, fosthom fil-gruppi konġunti ASC-ATC għall-intermedjazzjoni finanzjarja mhux bankarja u l-interkonnettività. Il-Kumitat jikkontribwixxi għad-dibattitu pubbliku dwar il-politika makroprudenzjali billi jippubblika Rapporti ASC u Insights ASC. Kontribuzzjonijiet tal-passat jinkludu diskussjoni dwar attività bankarja żejda (overbanking) fl-UE, sejħa għal żvelar imtejjeb ta’ assi li jużaw ħafna karbonju, xogħol analitiku għal pożizzjoni makroprudenzjali u rapport dwar id-diġitalizzazzjoni u l-futur tal-banek. L-ASC jagħti wkoll il-Premju annwali Ieke van den Burg għal riċerka eċċellenti mwettqa minn akkademiċi żgħażagħ u huwa responsabbli għas-Serje ta' Dokumenti ta' Ħidma tal-BERS.

Membri (fl-ordni alfabetika)

Ritratt ta’ Thorsten Beck

Thorsten Beck
Professur ta’ Stabbiltà Finanzjarja
Profil
Dikjarazzjoni ta’ interess

Ritratt ta’ Bo Becker

Bo Becker
Professur tal-Finanzi Cevian Capital
Profil
Dikjarazzjoni ta’ interess

Ritratt ta’ Willem Buiter

Willem Buiter
Professur Aġġunt tal-Affarijiet Internazzjonali u Pubbliċi
Profil
Dikjarazzjoni ta’ interess

Ritratt ta’ Elena Carletti

Elena Carletti
Professur Fiss tal-Finanzi
Profil
Dikjarazzjoni ta’ interess

Ritratt ta’ Stephen G. Cecchetti

Stephen G. Cecchetti
Professur u Rosen Family Chair fil-Finanzi Internazzjonali
Profil
Dikjarazzjoni ta’ interess

Ritratt ta’ Kathryn Dominguez

Kathryn Dominguez
Professur tal-Politika Pubblika u l-Ekonomija
Profil
Dikjarazzjoni ta’ interess

Ritratt ta’ Şebnem Kalemli-Özcan

Kathryn Dominguez
Professur tal-Politika Pubblika u l-Ekonomija
Profil
Dikjarazzjoni ta’ interess

Ritratt ta’ Malcolm Kemp

Malcolm Kemp
Direttur Maniġerjali
Profil
Dikjarazzjoni ta’ interess

Ritratt ta’ Giovanna Nicodano

Giovanna Nicodano
Professur ta’ Ekonomija Finanzjarja
Profil
Dikjarazzjoni ta’ interess

Ritratt ta’ Martin Oehmke

Martin Oehmke
Professur tal-Finanzi
Profil
Dikjarazzjoni ta’ interess

Ritratt ta’ Loriana Pelizzon

Loriana Pelizzon
Direttur tad-Dipartiment tas-Swieq Finanzjarji
Profil
Dikjarazzjoni ta’ interess

Ritratt ta’ Enrico Perotti

Enrico Perotti
Professur tal-Finanzi Internazzjonali
Profil
Dikjarazzjoni ta’ interess

Stampa ta’ Richard Portes

Richard Portes
Professur tal-Ekonomija
Profil
Dikjarazzjoni ta’ interess

Ritratt ta’ Javier Suárez

Javier Suárez
Professur ta’ Finanzi
Profil
Dikjarazzjoni ta’ interess

Stampa ta’ Lars Svensson

Lars Svensson
Professur Affiljat
Profil
Dikjarazzjoni ta’ interess

Ritratt ta’ Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos
Gvernatur
Profil