Kumitat Xjentifiku Konsultattiv

Kumitat Xjentifiku Konsultattiv tal-BERS

Il-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv (ASC) jagħmel riċerka sabiex il-Bord Ġenerali jkun jista’ jieħu deċiżjonijiet makroprudenzjali sodi. Huwa magħmul minn 15-il espert li jirrappreżentaw firxa wiesgħa ta’ ħiliet, esperjenza u kompetenza.

L-ASC jagħti sehmu għad-diskussjoni pubblika fuq il-politika makroprudenzjali billi jippubblika rapporti. Fost il-kontribuzzjonijiet li saru fl-imgħoddi kien hemm dawk fuq ir-riżoluzzjoni bankarja kredibbli, l-unjoni tas-swieq tal-kapital Ewropej u t-titjib fid-divulgazzjoni fuq assi b’intensità qawwija ta’ karbonju.

L-ASC huwa responsabbli għall-Working Paper Series tal-BERS. Kull sena l-Kumitat jagħti wkoll il-Premju Ieke van den Burg għal riċerka minn ekonomisti żgħażagħ.

L-ASC jiltaqa’ fi Frankfurt am Main tal-anqas darba kull tliet xhur. Il-membri tiegħu jagħtu sehemhom f’firxa ta’ attivitajiet fuq il-politika u r-riċerka tal-BERS, fosthom fil-gruppi konġunti ASC-ATC għas-servizzi bankarji paralleli (shadow banking) u l-interkonnettività.

Membri tal-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv (ASC) tal-BERS

Richard Portes (President)
London Business School

Javier Suárez (Viċi President)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Marco Pagano (Viċi President)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Elena Carletti
Università Bocconi

Prasanna Gai
University of Auckland

Alberto Giovannini
President tal-MTS u EuroMTS

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies (CEPS)

Malcolm Kemp
Nematrian Limited

Ross Levine
University of California Berkeley

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Isabel Schnabel
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank, rappreżentant tal-Kumitat Tekniku Konsultattiv