Kumitat Xjentifiku Konsultattiv

Kumitat Xjentifiku Konsultattiv tal-BERS

Il-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv (ASC) jagħmel riċerka sabiex il-Bord Ġenerali jkun jista’ jieħu deċiżjonijiet makroprudenzjali sodi. Huwa magħmul minn 15-il espert li jirrappreżentaw firxa wiesgħa ta’ ħiliet, esperjenza u kompetenza.

L-ASC jagħti sehmu għad-diskussjoni pubblika fuq il-politika makroprudenzjali billi jippubblika rapporti. Fost il-kontribuzzjonijiet li saru fl-imgħoddi kien hemm dawk fuq ir-riżoluzzjoni bankarja kredibbli, l-unjoni tas-swieq tal-kapital Ewropej u t-titjib fid-divulgazzjoni fuq assi b’intensità qawwija ta’ karbonju.

L-ASC huwa responsabbli għall-Working Paper Series tal-BERS. Kull sena l-Kumitat jagħti wkoll il-Premju Ieke van den Burg għal riċerka minn ekonomisti żgħażagħ.

L-ASC jiltaqa’ fi Frankfurt am Main tal-anqas darba kull tliet xhur. Il-membri tiegħu jagħtu sehemhom f’firxa ta’ attivitajiet fuq il-politika u r-riċerka tal-BERS, fosthom fil-gruppi konġunti ASC-ATC għas-servizzi bankarji paralleli (shadow banking) u l-interkonnettività.

Membri tal-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv (ASC) tal-BERS

Javier Suárez (President)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Richard Portes (Viċi President)
London Business School

Marco Pagano (Viċi President)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Elena Carletti
Università Bocconi

Prasanna Gai
University of Auckland

Alberto Giovannini
President tal-MTS u EuroMTS

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies (CEPS)

Malcolm Kemp
Nematrian Limited

Ross Levine
University of California Berkeley

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Isabel Schnabel
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank, rappreżentant tal-Kumitat Tekniku Konsultattiv