Menu

Základné informácie o ESRB

Úlohy a zriadenie

Úlohy a zriadenie

Európsky výbor pre systémové riziká (European Systemic Risk Board – ESRB) bol zriadený v roku 2010. Jeho úlohou je monitorovať finančný systém Európskej únie (EÚ) a predchádzať systémovým rizikám a zmierňovať ich. Prečítajte si viac o jeho úlohách a zriadení.
Úlohy a zriadenie


Organizácia

Organizácia

Rozhodovacím orgánom ESRB je generálna rada. Jej predsedníčkou je prezidentka ECB Christine Lagardová. Prečítajte si o organizácii ESRB a o tom, kto stanovuje a prerokúva agendu EÚ v oblasti makroprudenciálnej politiky.
Organizácia


Pracovné príležitosti

Pracovné príležitosti

ESRB ponúka pracovné príležitosti v oblasti financií, ekonomiky, štatistiky a práva. Pracovné a zmluvné podmienky vychádzajú z podmienok zamestnávania Európskej centrálnej banky.
Pracovné príležitosti