Menu

Qafas legali

Ir-Regolament BERS

Ftehim

  • Ftehim bejn l-Awtorità Bankarja Ewropea u l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq u l-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku tal-25 ta’ Novembru 2011 dwar it-twaqqif fis-Segretarjat tal-BERS ta’ proċeduri speċifiċi ta’ kunfidenzjalità sabiex tiġi salvagwardata l-informazzjoni fir-rigward ta’ istituzzjonijiet finanzjarji u l-informazzjoni li biha jistgħu jiġu identifikati istituzzjonijiet individwali

Deċiżjonijiet

Il-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS) jista' jadotta deċiżjonijiet meħtieġa biex jiżgura t-twettiq tal-kompiti fdati lilu, inkluż għal skopijiet ta' organizzazzjoni u ta' politika. Dan ifisser li d-deċiżjonijiet tal-BERS jistgħu wkoll jemendaw jew iħassru dawk li jkunu nħarġu qabel. Il-BERS jiddetermina, fuq bażi ta' każ b'każ, jekk deċiżjoni għandhiex issir pubblika.

Id-Deċiżjoni BERS/2020/3 (li temenda d-Deċiżjoni BERS/2011/1) u d-Deċiżjoni BERS/2011/2 jistabbilixxu l-qafas, rispettivament, għall-adozzjoni tar-Regoli ta’ Proċedura tal-BERS u dwar il-proċeduri u r-rekwiżiti għall-għażla, il-ħatra u s-sostituzzjoni tal-membri tal-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv tal-BERS.

Il-BERS ħareġ ukoll id-Deċiżjonijiet BERS/2018/7, BERS/2015/4, BERS/2021/7 (li temenda d-Deċiżjoni BERS/2015/4), li flimkien jibnu qafas ta’ koordinazzjoni għall-BERS u l-awtoritajiet rilevanti, bħal awtoritajiet superviżorji jew makroprudenzjali.