Menu

Qafas legali

Ir-Regolament BERS

Ftehim

  • Ftehim bejn l-Awtorità Bankarja Ewropea u l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq u l-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku tal-25 ta’ Novembru 2011 dwar it-twaqqif fis-Segretarjat tal-BERS ta’ proċeduri speċifiċi ta’ kunfidenzjalità sabiex tiġi salvagwardata l-informazzjoni fir-rigward ta’ istituzzjonijiet finanzjarji u l-informazzjoni li biha jistgħu jiġu identifikati istituzzjonijiet individwali

Deċiżjonijiet