Menu

Karrieri

Karrieri fil-BERS

Il-BERS huwa korp indipendenti tal-UE responsabbli għas-sorveljanza makroprudenzjali tas-sistema finanzjarja fi ħdan l-Unjoni Ewropea. Jinsab fi Frankfurt am Main, il-Ġermanja.

Il-Bank Ċentrali Ewropew jipprovdi s-Segretarjat lill-BERS.

Għalhekk il-membri tal-istaff li jaħdmu mas-Segretarjat tal-BERS huma impjegati tal-Bank Ċentrali Ewropew.

Pożizzjonijiet battala mal-BĊE

Ma nikkunsidrawx applikazzjonijiet għal postijiet battala mingħajr avviż (jgħodd ukoll għal traineeships).