Menu

Governanza korporattiva

Governanza korporattiva

Il-Bord Ġenerali tal-BERS adotta l-kodiċi, ir-regoli u l-miżuri li ġejjin:

Regoli tal-Kondotta (Deċiżjoni BERS/2011/3)
Regoli tal-proċedura (Deċiżjoni BERS/2020/3 li temenda d-Deċiżjoni BERS/2011/1)

Il-Bord Ġenerali tal-BERS ħatar lis-sur Maarten Daman bħala Uffiċjal għall-Ħarsien tad-Dejta (DPO) tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (b’seħħ mill-1 ta’ Settembru 2020).

Deċiżjoni dwar il-Ħatra tal-Uffiċjal għall-Ħarsien tad-Dejta (ESRB/2020/11)

L-aqwa prattika

Dikjarazzjoni ta’ interess