Governanza korporattiva

Governanza korporattiva

Il-Bord Ġenerali tal-BERS adotta l-kodiċi, ir-regoli u l-miżuri li ġejjin:

Regoli tal-Kondotta (Deċiżjoni BERS/2011/3)
Regoli tal-Proċedura (Deċiżjoni BERS/2011/1) - verżjoni konsolidata
Ħatra ta’ Uffiċjal għall-Ħarsien tad-Dejta (Deċiżjoni BERS/2018/6)

Il-Bord Ġenerali tal-BERS ħatar lil Barbara Eggl bħala Uffiċjal għall-Ħarsien tad-Dejta (DPO) tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (b’seħħ mill-1 ta’ Ġunju 2017).

L-aqwa prattika

Dikjarazzjoni ta’ interess