Korporatīvā vadība

Korporatīvā vadība

ESRK Valde apstiprinājusi šādu kodeksu, reglamentu un pasākumus.

Ētikas kodekss (Lēmums ESRK/2011/3)
Reglaments (Lēmums ESRK/2011/1) –konsolidētā versija 
Datu aizsardzības inspektora iecelšana amatā (Lēmums ESRK/2018/6)

ESRK Valde iecēlusi Barbaru Eglu (Barbara Eggl) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas datu aizsardzības inspektori (stājās amatā 2017. gada 1. jūnijā).

Labākā prakse

Interešu deklarācija