Menu

Korporatīvā vadība

Korporatīvā vadība

ESRK Valde apstiprinājusi šādu kodeksu, reglamentu un pasākumus.

Ētikas kodekss (Lēmums ESRK/2011/3)
Reglaments (Lēmums ESRK/2020/3, ar ko groza Lēmumu ESRK/2011/1)

ESRK Valde iecēlusi Mārtenu Damanu (Maarten Daman​) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas datu aizsardzības inspektoru (stājās amatā 2020. gada 1. septembrī).

Lēmums par datu aizsardzības inspektora iecelšanu amatā (ESRK/2020/11)

Labākā prakse

Interešu deklarācija