Korporatīvā vadība

Korporatīvā vadība

ESRK Valde apstiprinājusi šādu kodeksu, reglamentu un pasākumus.

Ētikas kodekss (Lēmums ESRK/2011/3)
Reglaments (Lēmums ESRK/2020/3, ar ko groza Lēmumu ESRK/2011/1)

ESRK Valde iecēlusi Evantiju Hadziliasi (Evanthia Chatziliasi) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas datu aizsardzības inspektori (stājās amatā 2019. gada 1. augustā).

Lēmums par datu aizsardzības inspektora iecelšanu amatā (ESRK/2019/17)

Labākā prakse

Interešu deklarācija