Korporatīvā vadība

Korporatīvā vadība

ESRK Valde apstiprinājusi šādu kodeksu, reglamentu un pasākumus.

Ētikas kodekss (Lēmums ESRK/2011/3)
Reglaments (Lēmums ESRK/2011/1) –konsolidētā versija

ESRK Valde iecēlusi Evantiju Hadziliasi (Evanthia Chatziliasi) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas datu aizsardzības inspektori (stājās amatā 2019. gada 1. augustā).

Lēmums par datu aizsardzības inspektora iecelšanu amatā (ESRB/2019/17)

Labākā prakse

Interešu deklarācija