Menu

Organizācija

Valde

ESRK organizācija

Valde, kuras priekšsēdētāja ir ECB prezidente Kristīne Lagarda (Christine Lagarde), ir ESRK lēmējiestāde. Valde apspriež jaunākās makroprudenciālās uzraudzības norises un, ja nepieciešams, nāk klajā ar ieteikumiem un brīdinājumiem.

Valde

Koordinācijas komiteja

Koordinācijas komiteja palīdz organizēt Valdes sanāksmes. Tā pārskata ESRK konsultatīvo struktūru (Konsultatīvās speciālistu komitejas un Konsultatīvās zinātniskā komitejas) sniegto analīzi un apspriež ESRK makroprudenciālās uzraudzības politikas darba kārtību.

Koordinācijas komiteja

Konsultatīvā speciālistu komiteja

Konsultatīvā speciālistu komiteja (KSK) sniedz konsultācijas un palīdzību jautājumos, kas ir būtiski ESRK darbā.

Konsultatīvā speciālistu komiteja

Konsultatīvā zinātniskā komiteja

Konsultatīvā zinātniskā komiteja (KZK) veic pētījumus, lai sniegtu informāciju Valdei makroprudenciālās uzraudzības lēmumu pieņemšanai. Šo pētījumu rezultātus regulāri publicē KZK ziņojumos. KZK arī sagatavo ESRK Pētījumu sēriju un Ikes van den Berhas (Ieke van den Burg) balvu pētniecībā.

Konsultatīvā zinātniskā komiteja

Sekretariāts

Sekretariāts atbild par ESRK ikdienas darba nodrošināšanu. Tas sniedz administratīvo, analītisko un statistisko atbalstu ESRK komitejām.

Sekretariāts