Par mums

Misija un izveide

Misija un izveide

Eiropas Sistēmisko risku kolēģija (ESRK) tika izveidota 2010. gadā, lai pārraudzītu Eiropas Savienības (ES) finanšu sistēmu un novērstu un mazinātu sistēmisko risku. Uzziniet vairāk par ESRK misiju un izveidi.
Misija un izveide


Organizācija

Organizācija

Valde, kuras priekšsēdētājs ir ECB prezidents Mario Dragi (Mario Draghi), ir ESRK lēmējiestāde. Iepazīstiet ESRK organizācijas struktūru un uzziniet, kurš nosaka un apspriež ES makroprudenciālās uzraudzības politikas dienaskārtību.
Organizācija


Profesionālā karjera

Profesionālā karjera

ESRK piedāvā darba iespējas finanšu, ekonomikas, statistikas un juridiskajā jomā. Darba līguma noteikumu pamatā ir Eiropas Centrālās bankas darba līguma noteikumi.
Profesionālā karjera