Menu

Profesionālā karjera

ESRK profesionālā karjera

ESRK ir neatkarīga ES struktūra, kas atbild par Savienības finanšu sistēmas makroprudenciālo uzraudzību. Tā atrodas Frankfurtē pie Mainas, Vācijā.

Eiropas Centrālā banka nodrošina ESRK Sekretariāta darbību.

Tādējādi ESRK Sekretariāta darbinieki ir Eiropas Centrālās bankas darbinieki.

ECB vakances

Mēs neizskatām pieteikumus uz neizsludinātām vakancēm (t.sk. prakses vietām).