Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Konsultatīvā speciālistu komiteja

Konsultatīvā speciālistu komiteja (KSK) sniedz konsultācijas un palīdzību jautājumos, kas ir būtiski ESRK darbā.

KSK sastāvā ietilpst:

 • pārstāvis no katras dalībvalsts nacionālās centrālās bankas un pārstāvis no ECB;
 • viens augsta līmeņa pārstāvis no katras dalībvalsts kompetentajām uzraudzības iestādēm (ja vien konkrētas dalībvalsts uzraudzības iestādes nav vienojušās par kopīgu pārstāvi, katras dalībvalsts attiecīgie pārstāvji mainās atkarībā no apspriežamā jautājuma);
 • Eiropas Banku iestādes (EBI) pārstāvis;
 • Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) pārstāvis;
 • Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) pārstāvis;
 • divi Eiropas Komisijas (EK) pārstāvji;
 • Ekonomikas un finanšu komitejas (EFK) pārstāvis;
 • Konsultatīvās zinātniskās komitejas (KZK) pārstāvis;
 • viens Islandes centrālās bankas pārstāvis;
 • viens Norvēģijas centrālās bankas pārstāvis;
 • viens Lihtenšteinas Finanšu ministrijas pārstāvis;
 • viens pārstāvis no katras iepriekš minētās Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valsts kompetentās uzraudzības iestādes.

Visas šīs sadaļas lapas