Menu

Konsultatīvā speciālistu komiteja

ESRK konsultatīvā speciālistu komiteja

Konsultatīvā speciālistu komiteja (KSK) sniedz konsultācijas un palīdzību jautājumos, kas ir būtiski ESRK darbā.

KSK sastāvā ietilpst:

 • pārstāvis no katras dalībvalsts nacionālās centrālās bankas un pārstāvis no ECB;
 • viens augsta līmeņa pārstāvis no katras dalībvalsts kompetentajām uzraudzības iestādēm (ja vien konkrētas dalībvalsts uzraudzības iestādes nav vienojušās par kopīgu pārstāvi, katras dalībvalsts attiecīgie pārstāvji mainās atkarībā no apspriežamā jautājuma);
 • Eiropas Banku iestādes (EBI) pārstāvis;
 • Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) pārstāvis;
 • Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) pārstāvis;
 • divi Eiropas Komisijas (EK) pārstāvji;
 • Ekonomikas un finanšu komitejas (EFK) pārstāvis;
 • Konsultatīvās zinātniskās komitejas (KZK) pārstāvis;
 • viens Islandes centrālās bankas pārstāvis;
 • viens Norvēģijas centrālās bankas pārstāvis;
 • viens Lihtenšteinas Finanšu ministrijas pārstāvis;
 • viens pārstāvis no katras iepriekš minētās Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valsts kompetentās uzraudzības iestādes.