Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Koordinācijas komiteja

Koordinācijas komiteja organizē Valdes sanāksmes. Tā pārskata ESRK konsultatīvo struktūru (Konsultatīvā speciālistu komiteja un Konsultatīvā zinātniskā komiteja) sniegto analīzi un apspriež ESRK makroprudenciālās uzraudzības politikas darba kārtību.

Koordinācijas komitejas sastāvā ir šādi locekļi:

 • ESRK priekšsēdētājs un priekšsēdētāja pirmais vietnieks;
 • par finanšu stabilitāti un makroprudenciālo politiku atbildīgais Eiropas Centrālās bankas Valdes loceklis;
 • četri balsstiesīgie Valdes locekļi no dalībvalstīm, kurus ievēl balsstiesīgie Valdes locekļi no dalībvalstīm no šo locekļu vidus;
 • četri citi Valdes locekļi, kas ir arī ECB Ģenerālpadomes locekļi. Viņus uz trim gadiem ievēlē Valdes locekļi no to Valdes locekļu vidus, kas vienlaikus ir arī ECB Ģenerālpadomes locekļi;
 • Eiropas Komisijas pārstāvis;
 • Eiropas Banku iestādes (EBI) priekšsēdētājs;
 • Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) priekšsēdētājs;
 • Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) priekšsēdētājs;
 • Ekonomikas un finanšu komitejas (EFK) priekšsēdētājs;
 • Konsultatīvās zinātniskās komitejas (KZK) priekšsēdētājs;
 • Konsultatīvās speciālistu komitejas (KSK) priekšsēdētājs.
Locekļi

Visas šīs sadaļas lapas