Menu

Ikes van den Burhas balva

Ikes van den Burhas (Ieke van den Burg) balva

KZK katru gadu piešķir balvu kā atzinību par jauno zinātnieku veiktajiem pētījumiem jautājumos, kas saistīti ar ESRK misiju.

Šo balvu izveidoja, pieminot Iki van den Burhu (Ieke van den Burg), kura bija sākotnējās KZK locekle no 2011. gada līdz 2014. gadam un Eiropas Parlamenta locekle no 1999. gada līdz 2009. gadam. Ike van den Burha stingri uzskatīja, ka finansēm jākalpo sabiedrībai, un tas tiek ņemts vērā, piešķirot balvu.


2021. gads

Balvu saņēmušais pētījums

Credit allocation and macroeconomic fluctuations

Karsten Müller, Emil Verner

Virtuālā apbalvošanas ceremonija

K. Millera (K. Müller) un E. Vernera (E. Verner) apbalvotā pētījuma Credit Allocation and Macroeconomic Fluctuations ("Kredītu piešķiršana un makroekonomiskas svārstības") prezentācija

Piektdiena, 2021. gada 1. oktobris, plkst. 15.00–17.00 pēc Viduseiropas laika

2020. gads

Balvu saņēmušais pētījums

Multiple Credit Constraints and Time-Varying Macroeconomic Dynamics
("Dažādi kredītu pieejamības ierobežojumi un laikā mainīgā makroekonomiskā dinamika")
Markus Mēlbaks Ingolts (Marcus Mølbak Ingholt)

Virtuālā apbalvošanas ceremonija (2020. gada 1. oktobrī)

2019. gads

Balvu saņēmušie pētījumi

Strategic Liquidity Mismatch and Financial Sector Stability 
("Stratēģiskā likviditātes neatbilstība un finanšu sektora stabilitāte")
Andrē F. Silva (André F. Silva)

The Value of Central Clearing 
("Centrālā klīringa priekšrocības")
Gijoms Villemī (Guillaume Vuillemey)

2018. gads

Balvu saņēmušais pētījums

Disentangling the Effects of a Banking Crisis: Evidence from German Firms and Counties 
("Kā saprast banku krīzes sekas: Vācijas uzņēmumu un pavalstu dati")
Kilians Hubers (Kilian  Huber)

2017. gads

Balvu saņēmušais pētījums

Compressing over-the-counter markets 
("Ārpusbiržas darījumu tirgu samazināšana")
Marko Deriko (Marco D’Errico), Tariks Roukni (Tarik Roukny)

2016. gads

Balvu saņēmušie pētījumi

Otrās vietas ieguvēji

2015. gads

Balvu saņēmušais pētījums

The Motives For Financial Complexity: An Empirical Investigation
("Sarežģītas finanšu struktūras motīvi. Empīrisks pētījums")
Klēra Selerjē (Claire Célérier), Boriss Valē (Boris Vallée)

Otrās vietas ieguvēji