Ikes van den Burhas balva

Ikes van den Burhas (Ieke van den Burg) balva

KZK katru gadu piešķir balvu kā atzinību par jauno zinātnieku veiktajiem pētījumiem jautājumos, kas saistīti ar ESRK misiju.

Šo balvu izveidoja, pieminot Iki van den Burhu, kura bija sākotnējās KZK locekle no 2011. gada līdz 2014. gadam un Eiropas Parlamenta locekle no 1999. gada līdz 2009. gadam. Ike van den Burha stingri uzskatīja, ka finansēm jākalpo sabiedrībai un tas tiek ņemts vērā, piešķirot balvu.

2018. gads

Pētījumu iesniegšana

2017. gads

Balvu saņēmušais pētījums

Compressing over-the-counter markets 
("Ārpusbiržas darījumu tirgu samazināšana")
Marko Deriko (Marco D’Errico), Tariks Roukni (Tarik Roukny)

2016. gads

Balvu saņēmušie pētījumi

Otrās vietas ieguvēji

2015. gads

Balvu saņēmušais pētījums

The Motives For Financial Complexity: An Empirical Investigation
("Sarežģītas finanšu struktūras motīvi. Empīrisks pētījums")
Klēra Selerjē (Claire Célérier), Boriss Valē (Boris Vallée)

Otrās vietas ieguvēji