Menu

Valde

Valde pieņem lēmumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu ESRK uzticēto uzdevumu īstenošanu. Valdes sēdes notiek vismaz četras reizes gadā (martā, jūnijā, septembrī un decembrī).

Locekļi

Valdes sastāvā ir šādi balsstiesīgie locekļi:

 • Eiropas Centrālās bankas (ECB) prezidents un viceprezidents;
 • dalībvalstu nacionālo centrālo banku vadītāji;
 • viens Eiropas Komisijas loceklis;
 • Eiropas Banku iestādes (EBI) priekšsēdētājs;
 • Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) priekšsēdētājs;
 • Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) priekšsēdētājs;
 • Konsultatīvās zinātniskās komitejas (KZK) priekšsēdētājs un abi priekšsēdētāja vietnieki;
 • Konsultatīvās speciālistu komitejas (KSK) priekšsēdētājs.

Valdes sastāvā ir šādi locekļi bez balsstiesībām:

 • viens augsta līmeņa pārstāvis no katras dalībvalsts kompetentajām uzraudzības iestādēm (ja vien konkrētas dalībvalsts uzraudzības iestādes nav vienojušās par kopīgu pārstāvi, katras dalībvalsts augsta līmeņa pārstāvji mainās atkarībā no apspriežamā jautājuma);
 • Ekonomikas un finanšu komitejas (EFK) priekšsēdētājs;
 • Islandes centrālās bankas prezidents;
 • Norvēģijas centrālās bankas prezidents;
 • Lihtenšteinas Finanšu ministrijas augsta līmeņa pārstāvis;
 • augsta līmeņa pārstāvis no katras iepriekš minētās Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valsts kompetentās uzraudzības iestādes;
 • EBTA Uzraudzības iestādes kolēģijas loceklis var piedalīties Valdes sēdēs, ja tas nepieciešams Valdes uzdevumu īstenošanai.

Priekšsēdētāja un priekšsēdētājas vietnieki

Kristīne Lagarda (Christine Lagarde)ESRK priekšsēdētāja
Stefans Ingvess (Stefan Ingves)ESRK priekšsēdētājas pirmais vietnieks
Hosē Manuels Kampa (José Manuel Campa)ESRK priekšsēdētājas otrais vietnieks