Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Valde

Valde pieņem lēmumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu ESRK uzticēto uzdevumu īstenošanu. Valdes sēdes notiek vismaz četras reizes gadā (martā, jūnijā, septembrī un decembrī).

Locekļi

Valdes sastāvā ir šādi balsstiesīgie locekļi:

 • Eiropas Centrālās bankas (ECB) prezidents un viceprezidents;
 • dalībvalstu nacionālo centrālo banku vadītāji vai attiecīgā gadījumā norīkotās iestādes augsta līmeņa pārstāvis saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES vai Regulu (ES) Nr. 575/2013;
 • viens Eiropas Komisijas loceklis;
 • Eiropas Banku iestādes (EBI) priekšsēdētājs;
 • Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) priekšsēdētājs;
 • Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) priekšsēdētājs;
 • Konsultatīvās zinātniskās komitejas (KZK) priekšsēdētājs un abi priekšsēdētāja vietnieki;
 • Konsultatīvās speciālistu komitejas (KSK) priekšsēdētājs.

Valdes sastāvā ir arī šādi locekļi bez balsstiesībām:

 • viens augsta līmeņa pārstāvis no katras dalībvalsts kompetentajām uzraudzības iestādēm, nacionālās iestādes, kurai uzticēta makroprudenciālās uzraudzības politikas īstenošana, vai nacionālās centrālās bankas, ja vien nacionālās centrālās bankas vadītājs nav balsstiesīgs Valdes loceklis, kad nacionālās centrālās bankas augsta līmeņa pārstāvis ir Valdes loceklis bez balsstiesībām (augsta līmeņa pārstāvji rotē atkarībā no apspriežamā jautājuma, ja vien konkrētas dalībvalsts uzraudzības iestādes nav vienojušās par kopīgu pārstāvi);
 • Ekonomikas un finanšu komitejas (EFK) priekšsēdētājs;
 • ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētājs;
 • Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētājs;
 • Islandes centrālās bankas prezidents;
 • Norvēģijas centrālās bankas prezidents;
 • Lihtenšteinas Finanšu ministrijas augsta līmeņa pārstāvis;
 • augsta līmeņa pārstāvis no katras iepriekš minētās Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valsts kompetentās uzraudzības iestādes;
 • EBTA Uzraudzības iestādes kolēģijas loceklis var piedalīties Valdes sēdēs, ja tas nepieciešams Valdes uzdevumu īstenošanai.

Priekšsēdētāja un priekšsēdētājas vietnieki

Kristīne Lagarda  (Christine Lagarde) ESRK priekšsēdētāja
Olli Rēns  (Olli Rehn) ESRK priekšsēdētājas pirmais vietnieks
Hosē Manuels Kampa (José Manuel Campa) ESRK priekšsēdētājas otrais vietnieks

Visas šīs sadaļas lapas