Menu

Sekretariāts

ESRKSekretariāts

Sekretariāts koordinē ESRK ikdienas darbu, sniedzot administratīvo, analītisko un statistikas atbalstu ESRK komitejām.

Sekretariātu atbalsta Eiropas Centrālā banka (ECB), kas atrodas Frankfurtē pie Mainas.