Menu

Glavna zadaća i osnivanje

Glavna zadaća

ESRB je odgovoran za makrobonitetni nadzor nad financijskim sustavom EU‑a te sprječavanje i smanjivanje sistemskog rizika. Stoga ima široko područje djelovanja, koje obuhvaća banke, osiguravatelje, upravitelje imovinom, banke u sjeni, infrastrukturu financijskih tržišta te druge financijske institucije i tržišta.

ESRB u provedbi makrobonitetnih zadaća prati i procjenjuje sistemske rizike i po potrebi objavljuje upozorenja i preporuke.

Osnivanje

Osnivanje ESRB‑a

Europska komisija odgovorila je na svjetsku financijsku krizu tako što je skupini na visokoj razini pod predsjedanjem Jacquesa de Larosièrea povjerila zadatak razmatranja mogućnosti jačanja financijskog nadzora radi bolje zaštite europskih građana i ponovne uspostave povjerenja u financijski sustav. De Larosièreva je skupina naglasila da se nadzorni mehanizmi ne smiju usredotočiti samo na nadzor pojedinačnih društava nego i na stabilnost financijskog sustava u cjelini.

U de Larosièreovom izvješću iz 2009. godine preporučuje se osnivanje tijela na razini Unije koje će biti mjerodavno za nadzor rizika financijskog sustava.

Uredba kojom se osniva ESRB stupila je na snagu 16. prosinca 2010. Nova uredba objavljena je 18. prosinca 2019.