Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EJRK:n perustaminen

Tavoitteet ja tehtävät

EJRK vastaa EU:n rahoitusjärjestelmän makrovakauden valvonnasta, ja sen tehtävänä on ehkäistä ja minimoida järjestelmäriskejä. Siksi EJRK:n toimintakenttä on laaja ja kattaa pankit ja muut rahoituslaitokset, vakuutusyhtiöt, varainhoitajat, varjopankkitoiminnan, rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurit sekä muut markkinat.

EJRK seuraa ja arvioi makrovakautta uhkaavia järjestelmäriskejä ja antaa tarvittaessa varoituksia ja suosituksia.

Perustaminen

Maailmanlaajuisen finanssikriisin yhteydessä Euroopan komissio antoi Jacques de Larosièren johtamalle asiantuntijaryhmälle tehtäväksi selvittää, miten finanssivalvontaa voitaisiin parantaa. Tavoitteena oli parantaa Euroopan kansalaisten suojaa ja valaa uudestaan luottamusta rahoitusjärjestelmään. Asiantuntijaryhmä korosti, että ei pitäisi tyytyä valvomaan pelkästään yksittäisiä yrityksiä vaan olisi valvottava myös rahoitusjärjestelmän vakautta kokonaisuutena.

Vuonna 2009 julkaistussa de Larosièren ryhmän raportissa suositettiin, että perustettaisiin EU:n tason toimija, jonka tehtävänä olisi valvoa rahoitusjärjestelmään kokonaisuutena kohdistuvia riskejä.

Asiantuntijaryhmän raportti

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (5) +

EJRK:n perustamisasetus tuli voimaan 16.12.2010. Uusi asetus julkaistiin 18.12.2019.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut