Menu

Misiune și înființare

Misiune

CERS răspunde de supravegherea macroprudențială a sistemului financiar din UE și de prevenirea și reducerea riscurilor sistemice. Astfel, CERS are o arie extinsă de activitate, care cuprinde bănci, societăți de asigurare, administratori de active, sectorul bancar paralel, infrastructurile piețelor financiare și alte instituții și piețe financiare.

În vederea îndeplinirii mandatului său privind politica macroprudențială, CERS monitorizează și evaluează riscurile sistemice și, acolo unde este necesar, emite avertismente și recomandări.

Înființare

Înființarea CERS

Ca răspuns la criza financiară mondială, Comisia Europeană a însărcinat un grup la nivel înalt, prezidat de Jacques de Larosière, să analizeze modul în care ar putea fi consolidată supravegherea financiară, pentru a-i proteja mai bine pe cetățenii europeni și pentru a restabili încrederea în sistemul financiar. Grupul de Larosière a evidențiat faptul că mecanismele de supraveghere ar trebui să se concentreze nu numai asupra supravegherii fiecărei entități în parte, ci și asupra stabilității sistemului financiar în ansamblu.

În anul 2009, raportul de Larosière a recomandat înființarea unui organism la nivelul Uniunii care să fie mandatat cu monitorizarea riscurilor din sistemul financiar.

La data de 16 decembrie 2010 a intrat în vigoare regulamentul de înființare a CERS. Un nou regulament a fost publicat la 18 decembrie 2019.