Menu

Misija ir steigimas

Misija

ESRV atsako už ES finansų sistemos makroprudencinę priežiūrą ir sisteminės rizikos prevenciją bei mažinimą. Tad ESRV turi plačius įgaliojimus, apimančius bankus, draudikus, turto valdytojus, šešėlinius bankus, finansų rinkos infrastruktūras ir kitas finansų įstaigas bei rinkas.

Vykdydama savo makroprudencinius įgaliojimus ESRV stebi ir vertina sisteminę riziką ir prireikus teikia įspėjimus bei rekomendacijas.

Steigimas

ESRV steigimas

Kilus pasaulinei finansų krizei, Europos Komisija pavedė Jacques de Larosière vadovaujamai aukšto lygio grupei išnagrinėti, kaip būtų galima sustiprinti finansų priežiūrą siekiant geriau apsaugoti piliečius ir atkurti pasitikėjimą finansų sistema. J. de Larosière grupė priėjo prie išvados, kad reikia ne tik vykdyti atskirų įstaigų priežiūrą, bet ir užtikrinti visos finansų sistemos stabilumą.

2009 m. paskelbtoje J. de Larosière ataskaitoje pateikiama rekomendacija Sąjungos lygmeniu įsteigti instituciją ir jai pavesti stebėti riziką finansų sistemoje.

2010 m. gruodžio 16 d. įsigaliojo reglamentas dėl ESRV įsteigimo. Naujasis reglamentas buvo paskelbtas 2019 m. gruodžio 18 d.