Menu

Küldetése és létrehozása

Küldetés

Az ERKT feladata az Európai Unió pénzügyi rendszerének makroprudenciális felügyelete, valamint a rendszerszintű kockázatok megelőzése és mérséklése. Széles hatáskörrel rendelkezik tehát, amely felöleli a bankokat, a biztosítókat, az alapkezelőket, az árnyékbankokat, a pénzügyi piaci infrastruktúrákat, valamint más pénzügyi intézményeket és piacokat.

A makroprudenciális politikához kötődő felhatalmazása keretében figyelemmel kíséri és értékeli a rendszerszintű kockázatokat, és szükség esetén figyelmeztetéseket és ajánlásokat ad ki.

Alapítás

Az ERKT megalapítása

A pénzügyi világválságra reagálva az Európai Bizottság Jacques de Larosière elnökletével magas szintű csoportot hozott létre, amely azt a feladatot kapta, hogy vizsgálja meg a pénzügyi felügyelet megerősítésének lehetőségét az európai polgárok védelme és a pénzügyi rendszerbe vetett bizalom visszaállítása érdekében. A csoport rávilágított, hogy a felügyeleti rendszernek nem csupán az egyes piaci szereplőkre, hanem a pénzügyi rendszer egészének stabilitására kell összpontosítania.

A 2009-ben napvilágot látott Larosière-jelentés uniós szintű szerv felállítását javasolta, amelynek megbízatása a pénzügyi rendszert övező kockázatok felvigyázására terjedne ki.

Az ERKT-t létrehozó jogszabály 2010. december 16-án lépett hatályba. 2019. december 18-án új rendeletet tettek közzé.