Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Ustanovitev

Poslanstvo

ESRB je pristojen za makrobonitetni nadzor finančnega sistema v EU ter za preprečevanje in zmanjševanje sistemskih tveganj. ESRB ima torej široko področje delovanja, saj pokriva banke, zavarovalnice, upravljavce premoženja, banke v senci, intrastrukturo finančnih trgov ter druge finančne institucije in trge.

ESRB pri opravljanju makrobonitetnega mandata spremlja in ocenjuje sistemska tveganja ter po potrebi izdaja opozorila in priporočila.

Ustanovitev

Evropska komisija se je na svetovno finančno krizo med drugim odzvala tako, da je skupino na visoki ravni pod predsedstvom Jacquesa de Larosièrja zadolžila, naj prouči, kako okrepiti finančni nadzor, da bi bolje zaščitili evropske državljane in ponovno vzpostavili zaupanje v finančni sistem. De Larosièrjeva skupina je poudarila, naj se nadzorna ureditev ne osredotoča le na nadzor posameznih subjektov, pač pa tudi na stabilnost finančnega sistema kot celote.

Skupina je leta 2009 objavila poročilo, v katerem je priporočila ustanovitev organa na ravni Unije, ki bi bil pristojen za nadzor tveganj v finančnem sistemu.

De Larosièrjevo poročilo

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (5) +

Uredba o ustanovitvi ESRB je začela veljati 16. decembra 2010. Nova uredba je bila objavljena 18. decembra 2019.

Vse strani v tem razdelku