Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Missioon ja asutamine

Missioon

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) vastutab ELi finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve eest, aidates ennetada ja leevendada süsteemseid riske. Seega kuuluvad ESRNi pädevusse pangad, kindlustusandjad, varahaldurid, mittepangast finantsasutused, finantsturu infrastruktuurid ning muud finantsasutused ja -turud.

Oma mandaadi täitmiseks jälgib ja hindab ESRN süsteemseid riske ning annab vajadust mööda välja hoiatusi ja soovitusi.

Asutamine

Üleilmse finantskriisiga seoses tegi Euroopa Komisjon Jacques de Larosière'i juhitavale kõrgetasemelisele töörühmale ülesandeks kaaluda, kuidas tugevdada finantsjärelevalve korraldust, et parandada Euroopa kodanike kaitset ja taastada usaldus finantssüsteemi vastu. Töörühm rõhutas, et järelevalve ei tohiks keskenduda ainult üksikutele ettevõtetele, vaid peab tagama finantssüsteemi stabiilsuse tervikuna.

Larosière'i töörühma 2009. aasta aruandes soovitati luua ELi tasandil organ, mille ülesandeks on tegeleda finantssüsteemi riskide järelevalvega.

De Larosière'i aruanne

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (5) +

16. detsembril 2010 jõustus määrus, millega asutati Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu. Uus määrus avaldati 18. detsembril 2019.

Kõik selle jaotise teemad