Menu

Ustavení ESRB

Poslání

ESRB je odpovědná za makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem EU a přispívá k prevenci a zmírňování systémového rizika. ESRB má tudíž široké pole působnosti, jež zahrnuje banky, pojistitele, správce aktiv, stínové banky, infrastruktury finančního trhu a další finanční instituce a trhy.

Při výkonu svého makroobezřetnostního mandátu ESRB sleduje a vyhodnocuje systémová rizika a v případech, kdy uzná za vhodné, vydává varování a doporučení.

Vznik

Vznik ESRB

V reakci na globální finanční krizi pověřila Evropská komise skupinu na vysoké úrovni pod vedením Jacquese de Larosière úkolem posoudit, jak lze posílit finanční dohled, aby lépe chránil evropské občany a obnovil důvěru ve finanční systém. Larosièreova skupina zdůraznila, že předpisy týkající se dohledu by se neměly soustřeďovat pouze na dohled nad jednotlivými podniky, ale také na stabilitu finančního systému jako celku.

V roce 2009 doporučila Larosièreova zpráva zřízení orgánu na úrovni Unie s mandátem dohlížet nad riziky finančního systému.

Nařízení zřizující ESRB vstoupilo v platnost dne 16. prosince 2010. Dne 18. prosince 2019 bylo zveřejněno nové nařízení.