Menu

Organisation och struktur

Styrelsen

ESRB:s organisation

Styrelsen, under ledning av ECB:s ordförande Christine Lagarde, är ESRB:s beslutande organ. Styrelsen diskuterar den rådande utvecklingen inom makrotillsynen och, när så behövs, utfärdar rekommendationer och varningar.

Styrelsen

Styrkommittén

Styrkommittén har till uppgift att stödja anordnandet av styrelsens sammanträden. Den går igenom de analyser som ESRB:s rådgivande organ (rådgivande tekniska kommittén och rådgivande vetenskapliga kommittén) lägger fram och diskuterar ESRB:s agenda för makrotillsyn.

Styrkommittén

Rådgivande tekniska kommittén

Den rådgivande tekniska kommittén (ATC) ger råd och hjälp i frågor som är relevanta för ESRB:s arbete.

Rådgivande tekniska kommittén

Rådgivande vetenskapliga kommittén

Den rådgivande vetenskapliga kommittén (ASC) utför efterforskningar som ligger till grund för styrelsens makrotillsynsbeslut. Den publicerar regelbundet sina rön i särskilda rapporter. ASC håller också i ESRB:s Working Paper Series och Ieke van den Burg-priset i forskning.

Rådgivande vetenskapliga kommittén

Sekretariatet

Sekretariatet ansvarar för ESRB:s dagliga verksamhet. Det bidrar med administrativt, analytiskt och statistiskt stöd till ESRB:s kommittéer.

Sekretariatet