Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Sekretariat

Sekretariatet ansvarar för ESRB:s dagliga verksamhet och bidrar med administrativt, analytiskt och statistiskt stöd till ESRB:s kommittéer.

Europeiska centralbanken (ECB) svarar för sekretariatet som finns i Frankfurt am Main.

Alla sidor i detta avsnitt