Menu

Sekretariat

ESRB:s sekretariat

Sekretariatet ansvarar för ESRB:s dagliga verksamhet och bidrar med administrativt, analytiskt och statistiskt stöd till ESRB:s kommittéer.

Europeiska centralbanken (ECB) svarar för sekretariatet som finns i Frankfurt am Main.