Menu

Jobba här

Jobba på ESRB

ESRB är ett oberoende EU-organ med ansvar för makrotillsynen av det finansiella systemet inom EU. Det är beläget i Frankfurt am Main, Tyskland.

Europeiska centralbanken tillhandahåller ESRB:s sekretariat.

Personal vid ESRB:s sekretariat är därför anställda av Europeiska centralbanken.

Lediga platser ECB

Spontana ansökningar kommer inte att beaktas (inte heller för praktikplatser).