Styrkommitté

Styrkommittén har till uppgift att stödja anordnandet av styrelsens sammanträden. Den går igenom de analyser som ESRB:s rådgivande organ (rådgivande tekniska kommittén och rådgivande vetenskapliga kommittén) lägger fram och diskuterar ESRB:s agenda för makrotillsyn.


Styrkommittén består av

  • ESRB:s ordförande och förste vice ordförande
  • ECB:s vice ordförande
  • fyra andra styrelseledamöter som även är ledamöter i ECB:s allmänna råd. De ska väljas av och bland de styrelseledamöter som också är ledamöter i ECB:s allmänna råd
  • en ledamot från europeiska kommissionen
  • ordföranden för Europeiska bankmyndigheten (EBA)
  • ordföranden för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA)
  • ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)
  • ordföranden för Ekonomiska och finansiella kommittén
  • ordföranden för rådgivande vetenskapliga kommittén (ASC)
  • ordföranden för rådgivande tekniska kommittén (ATC).