Integritetspolicy

ECB har ett åtagande att skydda användarnas personliga integritet. ECB bearbetar dina personliga uppgifter bara för de ändamål som beskrivs nedan och lämnar inte ut dem för marknadsföringsändamål.

Alla personliga uppgifter bearbetas i linje med EU:s dataskyddslagstiftning och ECB:s regler för IT-säkerhet och konfidentialitet.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

ECB är registeransvarig och generaldirektoratet för kommunikation ansvarar för hanteringen av personuppgifter. Endast särskild personal har tillgång till dina personuppgifter.

Vilken information samlar ECB in från denna webbplats och för vilket syfte?

Kakor

Kakor (cookies) är små filer som en webbplatsserver skickar till webbläsaren på din dator. Nästa gång du besöker samma webbplats informerar webbläsaren servern om att du varit där tidigare. Kakor hjälper oss att spara användarpreferenser, följa användartrender och, på aggregerad bas, förbättra användarupplevelsen.

Funktionella kakor

Med dessa kakor kan vi öka webbplatsens användarvänlighet och prestanda genom att memorera inställningar vid besök på webbplatsen, t.ex. språkval.

Prestandakakor

Dessa kakor samlar in information om hur du använder vår webbplats och hjälper oss att t.ex. förstå vad som intresserar våra användare och mäta hur effektiv vår kommunikation är. På så vis kan vi mer specifikt anpassa innehållet på vår webbplats efter dina behov och förbättra vad vi erbjuder dig, t.ex. säkerställa att du lätt hittar det du söker. Dessa prestandakakor inbegriper de som sätts av sociala medieplattformar och Google-tjänster som används på webbplatsen.

Till exempel använder vi Google Analytics för att få fram statistik över användningen av webbplatsen. Uppgifter sänds även till servrar som drivs av Google (vilka kan befinna sig utanför EU) och används för att ge ECB aggregerad statistik om antalet besök och besökslängd, användarmönster, trafikkällor, användardemografi och sökningar som gjorts på denna webbplats.

Därutöver kan vi även utföra A/B-testing med Google Optimize.

Vi samlar in uppgifter för att hålla koll på antalet besökare på webbplatsen, hantera besökstrafik och förbättra funktion och användbarhet. Vi identifierar inte enskilda besökare och vi erhåller anonymiserade och sammanställda data.

Google har en egen sekretesspolicy. Google självcertifierar i enlighet med skölden för skydd av privatlivet i EU och Förenta staterna, vilken utarbetades av USA:s handelsdepartement i samråd med Europeiska kommissionen för att uppfylla adekvat standard för personuppgiftsskydd.

Google Analytics
Googles sekretesspolicy
Privacy Shield certification

Kakor från tredje part

Kakor kan krävas för vissa inslag på vår webbplats från tredje part. Det kan t.ex. ske om en sida innehåller mediaspelare eller innehåll i sociala medier, något som kan leda till kakor. Dessa funktioner kommer inte att fungera om du inte accepterar kakorna.

Logginformation

Servrar registrerar automatiskt information som din webbläsare sänder när du besöker en webbplats. Dessa servrar kan innehålla information som datum och tid för ditt besök, din IP-adress, typ av webbläsare, dess språk, skärmstorlek och en eller flera kakor som identifierar din webbläsare. Sådan logginformation lagras under maximalt 10 månader och raderas därefter. Den information som ECB samlar in används bara för att sammanställa statistik, på aggregerad bas, över användningen av denna webbplats samt av underhålls- och säkerhetsskäl.

Personlig information som överförs via webbplatsen eller e-post

Vi samlar bara in ytterligare personuppgifter med ditt godkännande, t.ex. e-postadress om du vill anmäla dig till en utskickslista. På de relevanta sidorna finns mer information om vilka personuppgifter vi samlar in.

Rättslig grund för hantering av personuppgifter

Personuppgifter samlas in och behandlas av ECB med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Dina personuppgifter kommer inte längre att behandlas när du har återkallat ditt godkännande men tidigare behandling är fortsatt laglig.

De registrerades rättigheter

Du har rätt att få tillgång till och korrigera dina personuppgifter, inskränka behandlingen av dessa samt att, under vissa förutsättningar, begära att de lagrade personuppgifterna raderas.

Du kan åberopa dina rättigheter genom att kontakta generaldirektoratet för kommunikation på webmaster@ecb.europa.eu. Vid ytterligare frågor kan du också kontakta ECB:s personuppgiftsombud (ECB’s Data Protection Officer) på dpo@ecb.europa.eu.

Du kan när som helst kontakta Europeiska datatillsynsmannen European Data Protection Supervisor avseende behandlingen av dina personuppgifter.